Tietojenkäsittelytiede on Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n lehti.

Lehden tilanne: Huhtikuussa 2012 ilmestyneen numeron 34 jälkeen lehteen on tarjottu vain muutamia artikkeleita ja vain yksi on hyväksytty. Tästä syystä päätettiin julkaista tämä artikkeli pelkästään verkossa ja lopettaa lehden julkaiseminen toistaiseksi tähän tynkänumeroon. Asiasta kerrotaan enemmän päätoimittajan palstalla.

Viimeiset toimittajat: Markku Sakkinen (päätoimittaja), Ari Korhonen, Jorma Tarhio ja Antti Valmari


Ilmestyneet numerot

Suuri osa artikkeleista on luettavissa webissä (e).

35 Joulukuu 2015 e
34 Huhtikuu 2012 e
33 Joulukuu 2011 e
32 Heinäkuu 2011 e
31 Marraskuu 2010 e
30 Heinäkuu 2010 e
29 Lokakuu 2009 e
28 Joulukuu 2008 e
27 Joulukuu 2007 e
26 Heinäkuu 2007 e
25 Joulukuu 2006 e
24 Joulukuu 2005 e
23 Kesäkuu 2005 e
22 Joulukuu 2004 e
21 Syyskuu 2004 e
20 Joulukuu 2003 e
19 Kesäkuu 2003 e
18 Joulukuu 2002 
17 Toukokuu 2002 
  (16) Joulukuu 2001 
(15) Kesäkuu 2001 
(14) Joulukuu 2000 
(13) Kesäkuu 2000 
(12) Joulukuu 1999 
(11) Kesäkuu 1999 
(10) Joulukuu 1998 
(9) Kesäkuu 1998 
8 Elokuu 1996 e
7 Helmikuu 1996 e
6 Kesäkuu 1994 
5 Tammikuu 1994 
4 Toukokuu 1993 
3 Marraskuu 1992 
2 Marraskuu 1991 
1   Marraskuu 1990 
 


Juokseva numero puuttuu vuosien 1998 – 2001 lehdistä, jotka ovat myös formaatiltaan eri tyyppiä.

ISSN-L 0788-4818
ISSN 0788-4818 (Painettu)
ISSN 1799-2745 (Verkkojulkaisu)


Päivitetty 9.12.2015.