Numero 6, Kesäkuu 1994

Sisällys
Pääkirjoitus
Timo Järvi, Turun yliopisto
 
    2
Toimittajan palsta
Pekka Orponen, Helsingin yliopisto
 
5
Ohjelmistoprojektien työmäärän arvioinnissa käytettävät päätöstekijät
Juha Hakkarainen, Petteri Laamanen, Martti Penttonen, Raimo Rask, Joensuun yliopisto
 
6
Autoepisteeminen logiikka epämonotonisen päättelyn pohjana
Ilkka Niemelä, Teknillinen korkeakoulu
 
15
Oliokeskeisen systeemin analyysi, suunnittelu ja ylläpito
Anne Putkonen, Kuopion yliopisto
 
26
Tshebyshev-polynomien arvojen laskeminen esimerkkinä invarianttien käytöstä
Stefan Rönn, Svenska Handelshögskolan
 
34