Numero 22, Joulukuu 2004

Sisällys

Puheenjohtajan palsta
SIG-toiminnan valmistelua
Lea Kutvonen, Helsingin yliopisto
 
    4
Toimittajan palsta
Linjakkaita linjapäätöksiä
Antti Valmari, Tampereen teknillinen yliopisto
 
6
ViSCoS: näkökulmia ja kokemuksia verkkopohjaisesta tietojenkäsittelytieteen opetuksesta
Sirpa Torvinen, Joensuun yliopisto
 
10
Muuttujien roolitutkimus
Pauli Byckling, Petri Gerdt ja Seppo Nevalainen, Joensuun yliopisto
 
21
Konferenssiprotokollan automaattinen testaus
Antti Kervinen ja Pablo Virolainen, Tampereen teknillinen yliopisto
 
35
Lauselogiikan toteutuvuustarkastus: käytännönläheistä teoriaa
Matti Järvisalo, Teknillinen korkeakoulu
 
47
Missä menee tietojenkäsittelytiede? Tietojenkäsittelytieteen päivät 2004
Tapio Salakoski, Turun Yliopisto
 
64