Numero 32, Heinäkuu 2011

Sisällys

Puheenvuoro: Hajautettujen järjestelmien opetuksen trendit ja kehitys
Sasu Tarkoma, Helsingin yliopisto
 
4
Algoritmitutkimuksen rooli bioinformatiikassa
Veli Mäkinen, Helsingin yliopisto
 
10
Palloharmoniset funktiot ja esilasketut siirtofunktiot valaistuslaskennassa
Timo Kellomäki, Tampereen teknillinen yliopisto
 
16
Elliptisten käyrien salausmenetelmät ja niiden laskenta ohjelmoitavalla logiikalla
Kimmo Järvinen, Aalto-yliopisto
 
34
Yksinkertainen on kaunista: Okkamin partaveitsi tilastollisessa mallinnuksessa
Teemu Roos, Helsingin yliopisto
 
48