Numero 5, Tammikuu 1994

Sisällys

Pääkirjoitus
Matti Sihto, TEKES
 
    2
Toimittajan palsta
Kimmo Raatikainen, Helsingin yliopisto
 
5
Algoritmitutkimus tietojenkäsittelytekniikassa
Eljas Soisalon-Soininen, Teknillinen korkeakoulu
 
7
An Implementation of ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)
Jukka Paakki, Kari Granö, Jyväskylän yliopisto
Ari Ahtiainen, Sami Kesti, Nokia tutkimuskeskus
 
11
Grammars for structured documents by generalizing examples
Helena Ahonen, Heikki Mannila, Erja Nikunen, Helsingin yliopisto
 
25
Kriittinen näkemys periytymisestä ja uudelleenkäytettävyydestä olio-ohjelmoinnissa
Antero Taivalsaari, Nokia tutkimuskeskus
 
36
Suurten relaatioiden transitiivisen sulkeuman laskeminen
Vesa Hirvisalo, Esko Nuutila, Eljas Soisalon-Soininen, Teknillinen korkeakoulu
 
41
Rinnakkaishakujen tehokas toteuttaminen keskusmuistitietokannoissa
Lauri Malmi, Teknillinen korkeakoulu
 
45