Numero 25, Joulukuu 2006

Sisällys

Päätoimittajan palsta
Tuleeko kaikista rinnakkaisohjelmoijia?
Antti Valmari, Tampereen teknillinen yliopisto
 
    4
Toimittajan palsta
Ajatuksia konferenssiartikkeleista
Jorma Tarhio, Teknillinen korkeakoulu
 
8
Tietojärjestelmien tietoturvavaatimusten ja -uhkien mallintaminen väärinkäyttötapausten avulla
Juhani Heikka, Oulun yliopisto
 
10
Itseindeksit — Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia
Veli Mäkinen, Helsingin yliopisto
 
28
Sijaintialgoritmitehtävien automaattinen tarkastaminen
Jussi Nikander, Teknillinen korkeakoulu
 
38
Luottamuksenhallinta avoimissa palveluverkoissa
Sini Ruohomaa ja Lea Kutvonen, Helsingin yliopisto
 
51
Tietojenkäsittelytieteen päivät 2006
Sini Ruohomaa, Lea Kutvonen, Kai Koskimies, Jukka Heikkilä, Harri Oinas-Kukkonen ja Markku Turunen
 
61