Teknillinen korkeakoulu

Ohjelmoinnin perusopetuksen verkosto

Short Summary in English (FVY Newsletter)

Ohjelmoinnin perusopetuksen verkosto on yksi monista matemaattis-luonnontieteellisellä alalla toimivista yliopistoverkostoista. Yliopistojen tieteenalojen verkostot rakentavat jonkin tieteenalan tai monitieteistä valtakunnallista toimintaverkkoa. Verkostojen sivuilta löytyy tietoa mm. alan kursseista, tutkijakouluista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Verkoston tarkoituksena on edistää ohjelmoinnin perusopetuksessa käytettyjen erikoistuneiden välineiden ja materiaalien leviämistä suomalaisissa yliopistoissa sekä edesauttaa tämän alueen opettajien verkostoitumista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tasokas ja taloudellinen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vahvasti nojaava opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa, joka hyödyntää myös viimeisintä alan tutkimustietoa.

Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä Tietojenkäsittelytieteen Seuran piirissä toimivan teemaryhmän Tietojenkäsittelytieteiden opetuksen SIG kanssa. Teemaryhmän tavoitteena on tuoda yhteen alan opettajia ja opetusteknologiasta kiinnostuneita tutkijoita. Muodostuvan verkoston tarkoituksena on edistää mm. opettajien välistä yhteistyötä, opetus- ja oppimateriaalien vaihtoa, opetuksen tueksi kehitettyjen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien välineiden käyttöönottoa sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin alan opetukseen liittyviin kysymyksiin. Konkreettisena toimintamuotona ovat verkostotapaamiset ja seminaarit, joihin on osallistunut säännöllisesti noin 40-50 alan opettajaa, tutkijaa tai muutoin verkoston toiminnasta kiinnostunutta henkilöä. Seminaareissa on järjestetty mm. työpajoja, joissa on esitelty erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia ratkaisuja opetuksen, opiskelun ja oppimisen tueksi. Työkalut on koottu yhteen USB-tikulle, jonka sisältö voidaan päivittää verkosta. Lisäksi verkostolla on oma tutkijaverkostonsa, joka järjestää pienimuotoisempia tapaamisia mm. jatko-opiskelijoille, joiden väitöskirjan aihe sivuaa opetusteknologiaa tai tietojenkäsittelytieteiden opetusta yleisemmin. Linkkinä verkoston ja (sen osajoukon) tutkijaverkoston jäsenten välillä toimivat kaksi postituslistaa, joihin voi liittyä vapaasti kaikki verkoston toiminnasta kiinnostuneet. Verkostolla on myös hyvät kansainväliset suhteet ja se on mukana mm. AlgoViz-projektissa, jonka tavoitteena on kerätä yhteen em. välineiden käyttäjiä ja kehittäjiä ympäri maailmaa.

Ajankohtaista


Projektia koordinoi Ari Korhonen, email Ari.Korhonen@hut.fi.
Tätä sivua on viimeksi päivitetty 2010-05-05.
http://www.cse.tkk.fi/en/research/COMPSER/Verkostohanke/index.shtml    
Suomen Virtuaaliyliopisto