Teknillinen korkeakoulu

Pilottihankkeet

2008

 • Integrating JHAVÉ and TRAKLA2
  Koordinaatioyliopisto: TKK
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TKK ja University of Wisconsin Oshkosh (UWOSH)

  The main goal is to create learning modules that integrate tutorials and JHAVÉ exercises into the TRAKLA2 learning environment. The first learning module will be about Dijkstras algorithm. TKK will be responsible for the implementation of the needed functionality in TRAKLA. UWOSH will be responsible for the implementation of the needed functionality in JHAVÉ. UWOSH will provide learning material in English for the module. TKK will translate the material to Finnish. Eventually, these learning modules can benefit the whole Network project on basic programming

 • Opetusta kehittävien välineiden leviämisen esteiden ja syiden selvittäminen
  Koordinaatioyliopisto: TY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TY ja TKK

  Selvitettään kyselytutkimuksen ja haastattelujen avulla, mitkä ovat välineiden leviämisen esteet ja uhat. Kyselyt tehdään Suomen korkeakouluissa, ja samalla selvitetään ohjelmoinnin perusopetuksen järjestelyt valituista korkeakouluista.

 • Ohjelmointitehtävien automaattisen tarkastustyökalun (Ville) integroiminen TRAKLA2:n ympäristöön
  Koordinaatioyliopisto: TY ja TKK
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TY ja TKK

  Tutkitaan järjestelmän oppimisvaikutuksia ja kerätään käyttökokemuksia (TY ja TKK) tulevaa jatkokehitystä varten. Integroidaan ViLLE-järjestelmä TRAKLA2-ympäristöön. Luodaan automaattisesti tarkastettavia tehtäviä ViLLE-ympäristöön

 • Aloha-ohjelmiston uusiminen (Rubyric)
  Koordinaatioyliopisto: TKK
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TKK, TTY ja TY

  TTY:ssä aiemmin tehtyyn Aloha-arvostelujärjestelmään tehdään TY:n ja TKK:n toivomia lisäyksiä. Käytännössä ohjelma kirjoitetaan uudestaan. Ohjelma siirretään tämän jälkeen takaisin TTY:lle.

 • Nalkki-ohjelmiston kansainvälistäminen
  Koordinaatioyliopisto: TTY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TTY, TKK ja TY

  TTY:ssä aiemmin tehty plagiaatinpaljastin Nalkki kansainvälistetään siten, että sen käyttöliittymän voidaan kansallistaa. Aiemmin ohjelma on toiminut vain suomeksi, mutta esittelyissä sille on ollut kova kysyntä myös muille kielille. Hankkeessa tekstit käännetään englanniksi ja ohjelmiston rakennetta muutetaan siten, että kansallistaminen eri kielille on mahdollista. Järjestelmän kuormittavuuden takia sitä varten hankitaan oma palvelin, jotta suomalaiset yliopistot voivat käyttää sitä vaivattomasti.

 • CLIP-tulkin sovitus toimimaan yhdessä Pittsburghin yliopiston QuizPACK- ja NavEx-järjestelmien kanssa
  Koordinaatioyliopisto: TTY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TTY ja Pittsburgh

  Kartoitus siitä, mitä järjestelmille todella pitäisi tehdä, jotta ne voitaisiin yhdistää. Varsinainen työ voi olla niin suuri, että se ei mahdu itse projektiin, mutta voi olla, että tarvittavat muutokset ovat mahdollisia työmäärän puitteissa.

2007

 • Promootiomateriaalin kerääminen USB-tikulla
  Koordinaatioyliopisto: TY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TY, TTY ja TKK

  Tässä pilotissa kerätään promootiomateriaalia pilottihankkeista jaettavaksi erilaisissa tilaisuuksissa. Samalla mukaan valitut pilotit joutuvat dokumentoimaan omaa toimintaansa, jotta materiaali olisi levitettävissä USB-tikulla. Tämä saattaa edellyttää myös materiaalin jäsentämistä ja työstämistä yleisempään muotoon. Tavoitteena on, että pilotin seurauksena materiaalia tulisi samalla tuotteistettua siten, että se paremmin soveltuisi levitettäväksi verkostohankkeen puitteissa myös muuta kautta (verkossa, workshopeissa, jne.). Mukaan voidaan ottaa kaikki projektit, jotka julkisen hakukuulutuksen jälkeen toimittavat materiaalin määräpäivään mennessä. Tämän lisäksi jokainen osapuoli nimeää joitain erityisiä projekteja, jotka sitoutetaan hankkeeseen mallihankkeina.

 • Alohan käyttöönotto ja jatkokehitys
  Koordinaatioyliopisto: TTY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TY, TTY ja TKK

  Ensisijaisena tavoitteena on arvostelutyökalu Alohan käyttöönotto TKK:lla ja TY:llä. Lisäksi tutkitaan järjestelmän kehitystarpeita, ja toteutetaan tarvittavia muutoksia (TKK, TTY, TY). Lopuksi kirjoitetaan verkkodokumentaatio työkalun käytöstä (TTY, TKK).

 • Goblin/Webcat/Boss-ohjelmistojen käyttöönotto TY:ssa
  Koordinaatioyliopisto: TY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TKK ja TY

  Otetaan jokin arviointityökalu Goblin/Webcat/Boss käyttöön TY:lla. Erityisesti tutkitaan järjestelmien kehitystarpeita, ja toteutetaan tarvittavia muutoksia (TKK, TY)

 • Osr käyttöönotto ja jatkokehitys TY:ssa ja TKK:lla
  Koordinaatioyliopisto: TY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TKK ja TY

  Ensisijaisena tavoitteena on ottaa OSR-osasuoritusrekisteri käyttöön TY:ssa. Lisäksi tutkitaan järjestelmän kehitystarpeita, ja toteutetaan tarvittavia muutoksia (TY, TKK).

2006

 • TRAKLA2:n siirto TTY:lle
  Koordinaatioyliopisto: TTY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TTY ja TKK

  Siirretään TRAKLA2 toimimaan TTY:ssä. TKK luovuttaa ohjelman käytöön, ylläpitää palvelinta ja opastaa ohjelman käytössä. TTY:ssä suurin työmäärä menee kurssien (suomen ja englannin kieliset rinnakkaiskurssit) ja TRAKLA2 tehtävien yhteensovittamiseen. Lisäksi määritellään ja käännetään englanniksi joukko uusia tehtäviä.

 • TRAKLA2 kehittäminen yhdessä TKK:n kanssa (takaisinpilotointi)
  Koordinaatioyliopistot: TY ja TKK
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TKK ja TY

  Kehitetään TY:lla uusia tehtäviä ja tehtävätyyppejä TRAKLA2-järjestelmään (aiheuttaa todennäköisestyi kehitystä myös Matrix-sovelluskehykseen). Lisäksi kehitetään TRAKLA2:n opettajan käyttöliittymää yhdessä TKK kanssa ja tutkitaan järjestelmän oppimisvaikutuksia, joista kerätään käyttökokemuksia (TY, TKK, TTY) tulevaa jatkokehitystä varten.

 • Boss-ohjelmiston käyttöönotto
  Koordinaatioyliopisto: TTY
  Verkostossa mukana olevat yliopistot: TTY, TKK ja TY

  TTY ottaa käyttöön Boss-ohjelmiston korvaamaan Ceilidth-ohjelmistoa. Lisäksi Ceilidhille tehtyjä tehtäviä siirretään Boss-ympäristöön. Onnistuneen siirron jälkeen Boss siirretään sekä Turun yliopistoon että Teknilliseen korkeakouluun. Itse ohjelmiston siirron lisäksi TTY jakaa keväällä saadut käyttökokemukset, jotta ohjelmiston käyttö syksyllä voi alkaa Turussa ja Helsingissä.


Projektia koordinoi Ari Korhonen, email Ari.Korhonen@hut.fi.
Tätä sivua on viimeksi päivitetty 2008-10-24.
http://www.cse.tkk.fi/en/research/COMPSER/Verkostohanke/pilotit.shtml    
Suomen Virtuaaliyliopisto