Teknillinen korkeakoulu

opeverkosto@cs.hut.fi

Tätä postituslistaa käytetään informaation levittämiseen ja keskusteluun tietojenkäsittelytieteiden opetuksen saralla. Listan jäseniksi voivat liittyä kaikki alan opetuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt. Erityisesti toivomme, että listalle liittyisi myös alan opetukseen tarkoitettujen välineiden kehittämisessä aktiivisesti mukana olevia henkilöitä eri puolelta Suomea.

Listan aihe pitää tulkita väljästi: tarkoitus on edistää kaikenlaisen tietojenkäsittelytieteiden piiriin kuuluvan opetuksen kehittämistä. Keskustelun ei siis tarvitse pitäytyä ohjelmoinnin peruskursseissa, vaikka taustalla olevan verkostohankkeen lähtökohta onkin pyrkiä levittämään tietoa erityisesti alkeiskursseilla käytössä olevista välineistä, menetelmistä ja hyviksi havaituista käytänteistä. Peruskursseille osallistuu huomattavia määriä opiskelijoita ja siksi juuri näille kursseille on kehitetty lukuisia välineitä oppimisen tueksi. Sama ilmiö on kuitenkin havaittavissa myös jatkokursseilla, joten toivotamme myös niiden opettajat tervetulleiksi keskustelevaan verkostoon. Keskustelun ei myöskään tarvitse rajoittua massakursseihin tai välineisiin. Kaikki ajankohtaiset aiheet tietojenkäsittelytieteiden opetuksen kehittämisen piirissä ovat sallittuja.

Postituslistan käyttö

Lähetä viestisi kaikille listan vastaanottajille osoitteella opeverkosto@cs.hut.fi. Lista on osittain moderoitu, joten jos et ole listan jäsen, viestisi lähetetään vasta kun moderaattori on sen hyväksynyt.

Liittyminen ja eroaminen tapahtuu parhaiten lähettämällä viesti osoitteeseen opeverkosto-request@cs.hut.fi ja kirjoittamalla otsikoksi subscribe tai unsubscribe, vastaavasti. Tällöin saadaan oikea sähköpostiosoite listalle, koska listalla olevan osoitteen pitää olla se, jonka nimissä lähettää listalle viestejä. Muuten ne katsotaan ulkopuolisiksi (ja edellyttävät moderointia).

Kuvauksen listan toiminnoista saa lähettämällä em. ositteeseen viestin otsikolla help.

Arkisto

Postituslistalle lähetettyjä vanhoja viestejä voi selailla arkistossa.


Projektia koordinoi Ari Korhonen, email Ari.Korhonen@hut.fi.
Tätä sivua on viimeksi päivitetty 2007-06-13.
http://www.cse.tkk.fi/en/research/COMPSER/Verkostohanke/postituslista.shtml    
Suomen Virtuaaliyliopisto