Ohjelmoinnin perusopetuksen kehittämisseminaari

Aika: 13.10.2006 klo 9:30-17:00

Paikka: Turun yliopiston informaatioteknologian laitos, ICT-talo (sijanti)

Luentosali: Lambda, C1027, ICT-talo, 1.kerros, C-porras (luentosali).

Osoite: Joukahaisenkatu 3-5 (ICT-talon sijainti ja ajo-ohjeet)

Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohanke ja seminaari

Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohankkeen ja sen järjestämien tilaisuuksien tarkoituksena on edistää ohjelmoinnin perusopetuksessa käytettyjen erikoistuneiden välineiden ja materiaalien leviämistä suomalaisissa yliopistoissa sekä edesauttaa tämän alueen opettajien verkostoitumista. Tavoitteena on vakiinnuttaa tasokas ja taloudellinen tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vahvasti nojaava opetuksen ja tutkimuksen toimintatapa, joka hyödyntää myös viimeisintä alan tutkimustietoa.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki ohjelmoinnin perusopetuksesta kiinnostuneet tutkijat ja opettajat. Tilaisuuteen on mahdollista anoa tarveharkintaista matka- ja majoitusavustusta Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohankkeelta (Suomen virtuaaliyliopiston rahoittama kansallinen verkostohanke). Jokaisesta yliopistosta pyritään kustantamaan paikalle ainakin yksi osallistuja.

Ohjelma

09.30-10.00 Aamukahvit/tee ja sämpylä

10.00-10.10 Tervetuloa

10.10-10.30 Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohankkeen esittely

10.30-11.30 Ohjelmoinnin perusopetuksen lähestymistavat (TKK, TTY, TY)

- Ensimmäisten ohjelmointikurssien kurssirakenne ja käytetyt opetuskielet
- Kokemukset käytetyistä perusopetuskielistä
- Opetuksen keskeiset haasteet ja ongelmakohdat
- Java, C++ vai Python?

11.30-12.15 Lounas

12.15-14.00 Pilottihankkeet

- Ohjelmointikurssien harjoitustöiden automaattinen tarkastaminen (Boss, Goblin) (Goblin [ppt])<

- Automaattinen tarkastaminen Tietorakenteet ja algoritmit -kursseilla (TRAKLA2) (TRAKLA2 [ppt])

14.00-14.45 Posteri- ja demosessio (kahvia ja teetä)

- Erilaisten työkalujen esittelyjä ja demoja

14.45-15.15 Viscos, tietojenkäsittelytieteen perusopinnot verkossa vuodesta 2000

15.15-16.15 Paneeli: Ohjelmoinnin perusopetus vuonna 2010

16.15-16.45 Päätöstilaisuus

- Mihin suuntaan verkostoa kannattaisi kehittää?
- Miten verkostoa tulisi laajentaa myös muihin yliopistoihin?
- Tietotekniikan opetus-SIGin perustaminen (ks. alla oleva SIGin alustava kuvaus ja toimintasuunnitelma)


SIG: Tietotekniikan opetus

Tavoitteet

Tarkoituksena on edistää tietotekniikan opetuksessa käytettyjen erikoistuneiden välineiden ja materiaalien leviämistä suomalaisissa yliopistoissa sekä edesauttaa tämän alueen opettajien verkostoitumista. Tavoitteena on levittää ja vakiinnuttaa tasokkaita ja taloudellisia tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vahvasti nojaavia opetuksen toimintamalleja, jotka hyödyntävät myös viimeisintä alan tutkimustietoa.

Toiminta nivoutuu alussa Opetusministeriön ja Suomen virtuaaliyliopiston rahoittamaan Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohankkeeseen. Verkostohanke on esimerkki toiminnasta, jota SIGin piirissä on tarkoitus harjoittaa. Se on nelivuotinen hanke, jonka kuluessa toiminnan painopiste pyritään siirtämään perusopetuksesta koko tietotekniikan opetukseen. Samalla toiminta pyritään kanavoimaan Tietojenkäsittelytieteen Seuran piiriin, joka on alan johtava kotimainen tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden yhdistys. Seura on harjoitanut alan tutkimus-, tiedotus- ja koulutustoimintaa vuodesta 1982 lähtien. Tavoitteena on siis omalta osaltaan myös verkostohankkeen toiminnan jatkumisen edellytysten turvaaminen kanavoimalla sen toiminta osaksi Seuran toimintaa.

Toimintasuunnitelma

SIG järjestää verkostohankkeen puitteissa konferensseja, kotimaisten opettajien tapaamisia, erikoiskursseja ja koordinoi pilottihankkeita, joiden puitteissa verkostoidutaan ja kokoonnutaan pienemmissä ryhmissä. Verkostohankkeella ja SIGillä on yhteinen verkkosivu ja postituslista, joilla voidaan välittää tietoa meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista. SIG saa listäksi näkyvyyttä ja yhteydenpitovälineitä Seuran tarjoamien jäsenistön sähköpostilistojen ja www-sivujen teemaosioiden kautta. SIG järjestää ainakin kaksi opettajien tapaamista vuosittain: Näistä Kolin kolistelut on jo vakiintunut, mutta enemmän alan tutkimusmenetelmiin keskittyvä tapaaminen. Tietojenkäsittelytieteen päiville on tavoitteena saada oma sessio, jossa voidaan käydä keskusteluja kulloinkin ajankohtaisista teemoista opetuksen näkökulmasta. Koska tämän vuoden päivät ovat jo menneet, verkostohanke järjestää vastaavan tyyppisen opettajien tapaamisen 13.10. Turun yliopistossa.


Järjestely- ja ohjelmatoimikunta

Mikko Laakso (TY); Tomi BGT Mäntylä (TY); Tapio Salakoski (TY); Lauri Malmi (TKK); Petri Ihantola (TKK); Ari Korhonen (TKK); Hannu-Matti Järvinen (TTY)

Lisätietoja

http://www.cs.hut.fi/Research/COMPSER/Verkostohanke/

Ari Korhonen (Ari.Korhonen@hut.fi)
Koordinaattori
Teknillinen korkeakoulu
PL 5400, 02015 TKK