Tietojenkäsittelytieteen Seura

Tietojenkäsittelytieteiden opetuksen SIG

Tietojenkäsittelytieteiden opetuksen teemaryhmä (TKTOSIG) on osa Tietojenkäsittelytieteen Seuran toimintaa. Teemaryhmän tavoitteena on tuoda yhteen alan opettajia ja opetusteknologiasta kiinnostuneita tutkijoita. Muodostuvan verkoston tarkoituksena on edistää mm. opettajien välistä yhteistyötä, opetus- ja oppimateriaalien vaihtoa, opetuksen tueksi kehitettyjen tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvien välineiden käyttöönottoa sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin alan opetukseen liittyviin kysymyksiin.

TKTOSIG toimii tiiviissä yhteistyössä Suomen Virtuaaliyliopiston rahoittaman Ohjelmoinnin perusopetuksen verkostohankkeen kanssa. Verkostohanke on nelivuotinen, jonka kuluessa toiminnan painopiste pyritään siirtämään perusopetuksesta koko tietojenkäsittelytieteiden opetukseen. Tavoitteena on siis omalta osaltaan myös verkostohankkeen toiminnan jatkumisen edellytysten turvaaminen kanavoimalla sen toiminta Seuran SIG-toiminnaksi.

SIGillä ja verkostohankkeella on yhteinen postituslista, jonka kautta kotimaiset toimijat voivat välittää tietoa tapahtumista ja käydä keskustelua ajankohtaisista aiheista. Lisäksi SIG ja verkosto järjestävät yhdessä tapaamisia, joiden teemat liikkuvat tietojenkäsittelytieteiden opetuksen alueella.

Ajankohtaista


Teknillinen korkeakoulu
SIGin vetäjänä toimii Ari Korhonen, email Ari.Korhonen@hut.fi.
Tätä sivua on viimeksi päivitetty 2012-08-21.
http://www.cse.tkk.fi/en/research/COMPSER/TKTOSIG/index.shtml