omakuva

Opetusportfolio


Sanna Suoranta


Opintoneuvoja, Tietotekniikan osasto, 1.2.1995-31.12.1997
Tutkimusapulainen, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio, 15.1.1998-31.12.1998
Tutkija, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio, 1.1.1999-31.1.2000
Opettava tutkija, Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio, 1.2.2000-31.12.2007
Opettava tutkija, Tietotekniikan laitos, 1.1.2008-31.7.2008
Tutkija, Tietotekniikan laitos, 1.8.2008-31.12.2010
Yliopistonlehtori, Tietotekniikan laitos 1.1.2011-15.8.2016
Koordinaattori (opetusasiat), Tietotekniikan laitos 16.8.2016 -

/ Tausta / Opetusnäkemys / Pedagoginen koulutus / Hankkeet / Kurssit / Ohjattavat / Julkaisut /

Tausta

Muinaista

Olen aloittanut opettajaurani ala-asteen viidennellä luokalla, tietotekniikkakerhon apuopettajana. Kuudennella luokalla minulla oli oma ryhmä, jossa oli lähinnä kolmannen luokan opiskelijoita, jotka olivat kiinnostuneet tietokoneella piirtämisestä. Yläasteen ajan jatkoin kerhon pitämistä ala-asteen oppilaille, mutta lukion viisi kertaa vuodessa vaihtunut lukujärjestys ei enää mahdollistanut ala-asteikäisille sopivan pysyvän kerhoajan pitämistä, joten kerhonpito loppui.

TKK:ssa tietotekniikkaa opiskellessani, toimin toisen vuoden keväästä alkaen Tietotekniikan koulutusohjelman opintoneuvojana. Tehtäväni oli siis auttaa opiskelijoita tutkinnon rakenteen kanssa, opastaa opintosuunnitelman tekemisessä ja tarkistaa opintosuunnitelmat, sekä ennen kaikkea etsiä vastauksia mitä moninaisempiin kysymyksiin. Kokosin kolme tietotekniikan koulutusohjelman opinto-opasta, ja kerran tein luku- ja tenttijärjestykset tietotekniikan osastolle (tehtäväjako suunnittelijan ja opintoneuvojan välillä muuttui viimeisenä vuonna). Opintoneuvojan tehtäviin kuului myös Johdatus opiskeluun kurssilla pidettävä koulutusohjelmakohtainen tutkinnon rakenne -luento ja opintosuunnitelmien tarkistus. Olin myös yhden syksyn tuntiassistenttina Tietokone työvälineenä kurssilla, tietotekniikan opiskelijoiden ryhmille.

Urani TKK:ssa jatkui kolmen vuoden opintoneuvonnan jälkeen TeSSA-tutkimusprojektissa ensin tutkimusapulaisena tehdyllä Diplomityöllä ja sitten tutkijana samaisessa projektissa. Projektin aikana ohjasin opiskelijoiden seminaaritöitä omaa työtäni lähellä olevista aiheista Tietoturvallisuuden seminaari -kurssilla. Tein projektin aihepiiristä lopulta myös Lisensiaatintyöni (muutama vuosi myöhemmin).

Opettava tutkija

TKK:ssa vuoden 2000 tienoilla perustettiin Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorioon opettavan tutkijan virkoja. Ne vastaavat melko pitkälti vanhoja lehtorinvirkoja, mutta hieman vähemmällä opetuksella ja suuremmalla panoksella tutkimukseen. Hain ja sain viran viideksi vuodeksi alkaen helmikuun alusta 2001. Viran tehtäviin kuului Tietokoneverkkojen kurssin luennointi ja järjestelyt. Opetus vei muutenkin melkoisesti mukanaan, sillä nappasimme Ursula Holmströmin ja Satu Elisa Schaefferin kanssa kopin hullingolle joutuneesta kurssista Johdatus opiskeluun tietotekniikan koulutusohjelmassa, koska törmäsimme jatkuvasti samanlaisiin ongelmiin opiskelijoiden kanssa (kopiointi, kirjoitusvaikeudet, talon tavoilla toimiminen, jne). Vuonna 2002-2003 kurssista kurssista nimellisesti vastasi eräs professori, vuosina 2003-2006 toimin itse kurssin vastaavana opettajana. Lisäksi toimin aina välillä tuutorina seminaarikursseillamme ohjaten opiskelijoiden seminaaritöitä, sekä ohjaajana diplomitöissä, joita tehtiin laboratorioomme mm. SESSI-projektissa.

Koska Johdatus opiskeluun tikillä -kurssi kuuluu perusopintoihin, osallistuin aktiivisesti tutkintouudistuksen perusopintoja koskevaan suunnittelu- ja mitoitustyöhön. Lisäksi osallistuin Tietoliikenneohjelmistojen alan pääainemoduulien suunnitteluun sekä tarjottavien kurssien määrittelemiseen.

Kansainvälistyminen on myös lisääntynyt, ja tietoliikenneohjelmistoissa on tarjolla kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa (Mobile Computing - Services and Security ja NordSecMob), joiden suunnittelussa ja toteutuksessa olen ollut mukana.

TKK:n organisaatiomuutoksessa vuoden 2008 alussa Tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratorio jakaantui kahtia ja liittyi toisten laboratorioiden kanssa muodostaen uudet kokonaisuudet. Tietoliikenneohjelmistot siirtyi Tietotekniikan laitoksen osaksi. Opettavan tutkijan virkani päättyi 31.7.2008, jonka jälkeen jatkoin samoin tehtävin tutkijan nimikkeellä.

Yliopistonlehtori

TKK liittyi vuoden 2010 alusta Kauppakorkeakoulun ja TAIKin kanssa yhteen muodostaen Aalto-yliopiston. Myllerrys on ollut melkoinen monilta osin, samalla kun vanhan tutkintosäännön mukaan lukeneiden piti valmistua kesällä 2010. Yksi muuttuva asia muiden joukossa on urapolut. Itsellenikin löytyi lopulta oikea polku, ja vuoden 2011 alusta aloitin yliopistolehtorina. Työtehtävät pysyvät edelleen pääosin samana, mutta tutkimuksen osuutta pienennettiin (ei sitä koskaan ehtinyt tehdä, toivottavasti nyt osuus on realistisempi toteuttaa).

Blogi

Ammatilliseen opettajakoulutukseen ryhtyessäni, päätin pitää blogia ajatuksistani opettamisesta ja opiskelusta, mutta homma kaatui tietenkin heti alkuunsa, eikä koskaan mitään ajatuksia ehtinyt kirjoittaa auki.

Oma opetusnäkemys

Perusperiaatteita toimintani takana on kaksi: yksinkertainen on kaunista ja ajoissa tekeminen säästää kiireeltä.

Jos asiansa esittää monimutkaisesti, ei se mene perille. Monimutkaisuus vie myös paljon aikaa ja energiaa, ja sitä ei riitä kenelläkään tuhlattavaksi (työtä on muutenkin ihan liikaa). Siispä opetusta on turha kuorruttaa kaikenlaisella epämääräisellä oheistoiminnalla, joka vie helposti huomion olennaisesta. Siispä en (periaatteessa) kannata pakollisia osasuoritteita ja monimutkaista opetusprosessia erilaisine pikkumääräaikoineen, mutta koska oppijoita on moneksi, pitää jonkinlaiset raamit tarjota.

Tästä päästään toiseen periaatteeseen: kun osaa suunnitella tekemisensä ja tekee työnsä ajoissa, säästyy monelta harmaalta hiukselta. Olennaista on toki kaikkien mukaanottaminen suunnitteluvaiheeseen, jolloin voidaan sopia sellaiset määräajat, joihin kaikki voivat sitoutua. Määräaikojen tulee olla perusteltuja: jos itsellä ei ole aikaa korjata opiskelijoiden palauttamia töitä heti määräajan jälkeen, on määräaika väärässä paikassa. Korjaamiselle ja palautteen antamiselle pitää varata aikaa omasta kalenterista, ja puolustaa tuota muilta "tärkeiltä" palavereilta ja tehtäviltä.

Pidän tärkeänä opiskelijoiden ja työkavereiden huomioimista ja arvostamista. Kukin tekee parhaansa (kunnes toisin todistetaan ja kerran saa mokata vähän tietämättömyyttään).

Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö opetuksessa

Tietotekniikan osastolla TKK:ssa ollaan pitkään käytetty hyväksi Internet-verkon standardityökaluja: jo opiskeluaikana 1990-luvun alkupuolella tutuiksi tulivat uutisryhmät ja sähköposti. Heti, kun WWW tuli tunnetuksi, melkein kaikilla kursseilla oli www-sivut, joista löytyi kurssin luentoaikataulut ja harjoitustehtävät. Kursseilla ei vielä opiskeluaikanani käytetty tosiaikaisia keskustelukanavia (IRC), mutta myöhemmin nekin yleistyvät.

Opetusuran alusta alkaen (opintoneuvojana ja kurssin vastuuopettajan) olen käyttänyt www-kotisivua pysyvämmän tiedon (esim. luentoaikataulu ja kalvot, harjoitustyöohjeet jne) jakamiseksi ja uutisryhmiä, joka on sekä kurssin tiedotuskanava että paikka kurssin tehtäviä tai aihetta käsittelevälle keskustelulle. Lisäksi kursseillani on IRC-kanava, joilla usein kurssia sillä hetkellä suorittavien lisäksi "lojuu" kurssin aikaisempien vuosien assistentteja ja opiskelijoita, joita kurssin aihepiiri kiinnostaa. Sähköpostia kehoitetaan kursseilla käyttämään vain henkilökohtaisten ongelmien hoitoon, sillä usein kysytyt kysymykset kiinnostavat muitakin opiskelijoita ja vastaukset on siten paras ohjata kurssin uutisryhmään (kuten kysymyksetkin alunperin). (Lisää Tieto- ja viestintätekniikkaa koskevista ajatuksista vuodelta 2006 löytyy TieVie-opetusportfolion puolelta.)

Vanhat hyvät työkalut on ajan saatossa muiden toimesta tapettu opettajien vastarinnasta huolimatta, joten jäljellä on enää yksisuuntaisia tiedotukanavia (Noppa) ja sähköposti :( Kaikkia tavoittavaa yhteisöllistä työkalua etsiessäni olen kiusannut Johdatus tietoliikenteeseen -kurssien opiskelijoita ja kanssaopettajiani kaameilla kyseyillä. Kaikkien kelpuuttamaa työkalua (käyttökelvottoman aikasyöpön sähköpostin lisäksi) ei ole vielä löytynyt. Newssejä ei lue enää kuin kaltaiseni vanhukset, Noppaan ei saada keskustelukanavaa rukoilusta huolimatta, Into lässähti pelkiksi webbisivuiksi, osa mieluummin lopettaisi opiskelun (tai opettamisen) jos Facebookin käyttö olisi pakollista. Yritän edelleen vaikuttaa jonkin toimivan keskustelujärjestelmän saamiseksi pian käyttöön - liittykää byrokratian vastaiseen armeijakuntaan ja lähtekäämme barrikaadeille!


(Pedagoginen) koulutus

Itsearviointia vahvuuksista ja kehittämisalueista

Olen hyvä organisoimaan asioita. Pystyn toimimaan ajoissa. Tunnen Aalto-yliopiston tietotekniikan opetustarjonnan ja tavat, ja olen ollut niitä kehittämässä.

En ole kovinkaan hyvä luennoimaan. En keksi innostavia esimerkkejä käytännön sovelluskohteista, sillä en ole koskaan esim. toiminut verkon ylläpitäjänä. Kävin 2011-2013 Metropolian avoimessa AMK:ssa Ciscon CCNA-kurssit ja suoritin sertifikaatin, jotta saisin vähän käyttökokemusta reitittimien ja kytkimien konffaamisesta. Uskoakseni tästä tulee olemaan hyötyä opiskelijoilleni.


(Kehittämis)hankkeita


Kurssit vuosien varrelta


Ohjatut (ja ohjauksessa olevat) opinnäytteet


Opetukseen liittyviä julkaisuja ja kirjoitelmia sekä oppimateriaalia

Oppimateriaalit ja ohjeet

Julkaisut


Sanna Suoranta
URL: http://www.cse.hut.fi/~sos/opetusportfolio/index.html
Last modified: 13.9.2016