« www.tkk.fi « aalto.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

T225-3 Sulautettujen järjestelmien syventävä moduuli A3 (20 op)

Vastuuprofessori: Heikki Saikkonen

Monet uudet tuotteet, lähtien kodinkoneista, kännyköistä ja viihde-elektroniikasta aina teollisuuden ja tutkimuksen järjestelmiin asti sisältävät paljon tietotekniikkaa, kuten mikroprosessoreita, antureita, radioita jne. Tällaista ns. "isäntä"-tuotteeseen sisältyvää digitaalista järjestelmää kutsutaan sulautetuksi. Sulautetulla järjestelmällä parannetaan vanhaa tuotetta, esimerkkinä auton ABS-jarrut, tai luodaan kokonaan uusia, kuten esimerkiksi GPS- navigaattori. Järjestelmältä vaaditaan sopeutumista isäntänsä fyysisen ympäristön rajoitteisiin, kuten reaaliaikaisuus, tilarajoitteet ja energian kulutus. Tuotteille asetettavien vaatimusten kasvun sekä lyhenevien kehityssyklien tähden yhä suurempi osa tyypillisen sulautetun järjestelmän toiminnallisuudesta perustuu standardimikroprosessorien varassa toimiviin ohjelmistoihin. Ohjelmiston kehittäminen tapahtuu kehitysympäristössä, eli tietokoneilla ja ohjelmistotyökaluilla, jotka poikkeavat yleensä suuresti isäntätuotteesta eli kohdeympäristöstä. Moduulin tarkoituksena on antaa opiskelijalle yleiskuva sulautetuista järjestelmistä sekä valmius sulautettujen järjestelmien ohjelmistokehitykseen. Tällainen kehitystyö on monialaista ja laiteläheistä. Moduulissa keskitytään käyttöjärjestelmien sekä laiteläheisen ohjelmistotekniikan työkalujen ja suunnittelumenetelmien hallitsemiseen.

Koodi Kurssin nimi op
Pakolliset kurssit
T-106.5300 Embedded Systems 5
T-106.5150 Käyttöjärjestelmäprojekti 5
Valitse seuraavia kursseja siten, että 20 op täyttyy
T-106.5450 Kääntäjätekniikan jatkokurssi 5
T-106.5600 Concurrent Programming 5
T-106.5840 Sulautettujen järjestelmien seminaari 3-10
T-106.6340 Sulautettujen järjestelmien erikoistyö 5-8
T-106.5740 Sulautettujen järjestelmien projekti 5-10
T-106.5900 Ohjelmistotekniikan vaihtuva kurssi 1-8
Sekä enintään yksi kurssi seuraavista
T-110.5130 Mobiilijärjestelmien ohjelmointi 5
T-79.4302 Parallel and distributed systems 5
AS-116.2120 Automaation tietotekniset järjestelmät 5
T-93.4400 Tekoälyn perusteet 5
Yhteensä 20
*Mikäli opiskelija on suorittanut jonkin seuraavista projektikursseista T-106.5700 Ohjelmistotekniikan projekti T-106.5740 Sulautettujen järjestelmien projekti T-106.5720 Hajautettujen järjestelmien projekti T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I hän voi korvata kurssin T-106.5150 moduulin valinnaisilla kursseilla.