« www.tkk.fi « aalto.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuun

T221-3 Ohjelmistojärjestelmät A3 (20 op)

Vastuuprofessorit: Lauri Malmi, Heikki Saikkonen, Eljas Soisalon-Soininen, Jorma Tarhio

Ohjelmistojärjestelmät A3 -moduulin tavoitteena on valmentaa ammattilaisia suurta luotettavuutta ja tehokkuutta vaativien, kuten reaaliaikaisten ja hajautettujen järjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Ohjelmistojärjestelmien asiantuntijat sijoittuvat työelämässä tutkimuksen ja teollisuuden vaativiin ohjelmistotehtäviin.

Ohjelmistojärjestelmien opetuksen painopistealueita ovat tietorakenteet ja algoritmit sekä vaativat ohjelmistoteknologiat: käyttöjärjestelmät, tietokantajärjestelmät sekä ohjelmointikielet ja kääntäjät. Tehokkaiden ohjelmistojen suunnittelumenetelmät sekä ohjelmistojen suorituskyvyn arviointi kokeellisesti ja analyyttisesti ovat alan koulutuksen keskeisintä sisältöä.

Professori Saikkosen kiinnostuksen kohteet ovat ohjelmointijärjestelmät, rinnakkaisohjelmointi, käyttöjärjestelmät, hajautetut järjestelmät, sulautetut järjestelmät ja ohjelmistoarkkitehtuurit.

Professori Soisalon-Soinisen erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat tietokantajärjestelmät sekä algoritmiset menetelmät ohjelmistojen laatimisen taustalla.

Professori Tarhio on erityisesti kiinnostunut ohjelmointikieliin ja kääntäjiin, ohjelmien visualisointiin, biolaskentaan ja merkkijonoalgoritmeihin liittyvästä tutkimuksesta.

Professori Malmin kiinnostuksen kohteina ovat tietotekniikan opetustutkimus, verkko-opetus, ohjelmien visualisointi, ohjelmien automaattinen arviointi, tietorakenteet ja algoritmit sekä kokeellinen algoritmitutkimus.

Ohjelmistojärjestelmien syventävässä moduulissa täydennetään opintoja eri ohjelmistotekniikan erikoisalueilta. Moduulin suorittamisessa keskeisenä osana on laaja projektikurssi, jossa opiskelijat joutuvat soveltamaan tietojaan ja taitojaan toteuttamalla ratkaisuja vaativiin ohjelmistoteknisiin ongelmiin.

Koodi Kurssin nimi op
Pakollinen projekti (jokin seuraavista):
T-106.5700 Ohjelmistotekniikan projekti 5-10
T-106.5150 Käyttöjärjestelmäprojekti 5
T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti I* 5-6
Valitse seuraavia kursseja siten, että 20 op täyttyy (vähintään kuitenkin kaksi luentokurssia ja korkeintaan yksi seminaarikurssi):
T-93.4400 Tekoälyn perusteet 5
T-93.5500 Logiikka- ja rajoiteohjelmointi 5
T-106.4000 Ohjelmistotekniikan laboratoriotyöt 3-8
T-106.5221 Transaktionhallinta tietokantajärjestelmissä 5
T-106.5241 Hajautetut tietokannat 5
T-106.5250 Hajautetut järjestelmät 5
T-106.5300 Embedded Systems 5
T-106.5400 Merkkijonoalgoritmit 5
T-106.5450 Kääntäjätekniikan jatkokurssi 5
T-106.5600 Concurrent Programming 5
T-106.5800 Ohjelmistotekniikan seminaari 3-10
T-106.5900 Ohjelmistotekniikan vaihtuva kurssi 1-8
T-106.6200 Ohjelmistotekniikan erikoiskurssi 3-10
Yhteensä 20
* Kurssin T-76.4115 Ohjelmistokehitysprojekti aiheesta tulee sopia T-106.5700-kurssin opettajan kanssa.
Huom. Projektia ei vaadita tässä moduulissa, jos opiskelija on suorittanut Hajautettujen järjestelmien ohjelmointitekniikka -moduulissa tai Sulautetut järjestelmät -moduulissa olevan projektin.