« www.tkk.fi « aalto.fi

Suomeksi | In English

Siirry sivun sisällön alkuunAalto

Diplomityöt

2010 | 2009 | 2008

Diplomityöt vuodelta 2010

Aaltonen, Jukka
Conceptual approach for reseach for organizational networks.
(Käsitteellinen lähestymistapa organisatoristen verkostojen tutkimukseen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - viii + 86 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Jaakkola, Hannu; Irrmann, Olivier
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: monitieteisyys, projektitutkimus, kasitemallintaminen, organisatoriset verkostot, tiedonvaihtosuhteet, informaatioteknologia, semanttinen web
crossdisciplinarity, project research, concept modeling, organizational networks, knowledge exchange relations, information technology, semantic web
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100314.pdf  
Tiivistelmä

Aaltonen, Kalle
Mutation testing in automatic assessment of software testing skills.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6] + 59 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Ihantola, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: diplomityö, mutaatiotestaus, ohjelmointiharjoitus
thesis, mutation testing, programming exercise

Ahmed, Abu Shohel
A user friendly and secure OpenID solution for smart phone platforms .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 89 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Slavov, Kristian
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: OpenID, GBA, web browser, security, usability

Ain, Mark
Academic dissemination and exploitation of a clean-slate internetworking architecture; The Publish-Subscribe Internet Routing Paradigm.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 125 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Kure, Øivind ;  ohjaaja: Karila, Arto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: academic, clean-slate, dissemination, exploitation, Internet, publish-subscribe, PSIRP

Airo, Kalle
Asiakkuudenhallinta oppimisprosessina.
Customer Relationship Management as a learning process.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 82 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: asiakkuudenhallinta, CRM, oppiminen, tietämyksenhallinta, johtaminen, yliopisto, julkishallinto
customer relationship management, CRM, knowledge management, management, leadership, university, non-profit
Tiivistelmä

Alanappa, Tomi
Objektien ryhmittely puuhierarkioihin tietovarastoissa.
Object classification into tree hierachies in data warehouses.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Erämaa, Jari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietovarasto, puu, verkko, ryhmittelymenetelmä
data warehouse, tree, graph, object, classification method

Alatalo, Heikki
Generalised Asset tracking application.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 103 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Virkkunen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: omaisuudenseuranta, RFID
Asset tracking, RFID
Tiivistelmä

Andersson, Markus
A special-purpose database for program traces.
En skräddarsydd databas för exekveringsspår.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 49 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Oksanen, Kenneth
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: räätälöidyt tietokannat, ohjelmien suoritusjäljet
special-purpose database, program traces
skräddarsydd databas
Tiivistelmä

Annala, Linda
Supply networks and supplier relationships in purchasing supplies from local markets in disaster relief - Two case studies from the disaster relief environment.
(Katastrofiavun tilaus-toimitusverkostot ja toimittajasuhteet hankíttaessa tarvikkeita paikallisilta markkinoilta - Kaksi tapaustutkimusta katastrofiavun toimintaympäristöstä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 117 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Kovács, Gyöngyi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: katastrofiapu, tilaus-toimitusverkostot, toimittajasuhteet, paikallinen ostotoiminta
disaster relief, supply networks, supplier relationships, local sourcing
Tiivistelmä

Arjamaa, Henri
Privacy implications of public APIs.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 55 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Heikkinen, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: yksityisyys, turvallisuus, web-palvelut, ohjelmointirajapinta
privacy, security, web-services, API
Tiivistelmä

Aula, Mikko
Modular application framework for integrating business processes to Microsoft Outlook.
(Modulaarinen sovelluskehys liiketoimintaprosessien integroimiseksi Microsoft Outlookiin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vi + 63 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Korhonen, Ari ;  ohjaaja: Eskelinen, Jussi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sovelluskehys, modulaarisuus, Microsoft Outlook, arkkitehtuurinen toimintamalli, Composite WPF, MEF
application framework, modularity, Microsoft Outlook, architectual pattern, Composite Windows Presentation Foundation, Composite WPF, Managed Extensibility Framework, MEF
Tiivistelmä

Ballester Lafuente, Carlos
Security analysis of future Internet architectures.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [5]+ 55 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Gligoroski, Danilo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: future Internet, architectures, protocols, security analysis

Berg, Andreas
An Information flow modeling technique supporting Enterprise Architecture Management.
En teknik för avbildning av informationsflöden till stöd för administration av företagsarkitekturer.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9+] 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: enterprise architecture, information flow, modeling, UML, Zachman, TOGAF, function point, information management
företagsarkitektur, informationsflöde, avbildning, UML, Zachman, TOGAF, function point, informationshantering
Tiivistelmä

Berger, Erno
Software process improvement in a small company; a case study.
(Ohjelmistoprosessin parantaminen pienessä yrityksessä; tapaustutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 60 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Saarilahti, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistokehitys, ketterät ohjelmistokehitysmenetelmät, ohjelmistoprosessi, pieni yritys
software development, agile software development methodologies, software process, small company
Tiivistelmä

Berlin, Jonas
Connector framework improvements in a platform environment.
Förbättrandet av ett uppkopplingssystem i en plattformmiljö.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 45 + [4] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Rauhamaa, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: connector, connection, event-based, protocol, platform, usability
uppkoppling, kontakt, händelsebaserad, protokoll, plattform, användbarhet
Tiivistelmä

Björkstrand, Hanna
Implementation of Building Information Modeling (BIM) in a Networked Design Project - A Case Study.
Införandet av byggnadsinformationsmodellering (BIM) i en distribuerad designprocess; en fallstudie.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 98 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Alaranta, Maria
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: BIM, implementation process, challenges
byggnadsinformationsmodellering, BIM, införande, utmaningar
Tiivistelmä

Chen, Jiawei
Energy efficient BitTorrent client for mobile platform.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [14] + 66 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Knutsson, Bjorn ;  ohjaaja: Xiao, Yu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: BitTorrent, energy-efficiency, peer selection, uplink allocation

Chen, Yu
A privacy-enhanced reputation system for mobile ad hoc services.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Kure, Øivind ;  ohjaaja: Yan, Zheng
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobile ad hoc networks, MANET, trust, reputation, privacy

Chioariu, Claudiu
Efficient MMS server solution for Multimedia Messaging Gateway.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010.
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Larjomaa, Juha
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: MMS server, MM2 interface, MMS relay, Messaging Gateway
Tiivistelmä

Chowdhury, Mohammad Khaled Hasan
Traffic-aware adaptive network interface control for energy-efficiency in wireless data transmission.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Xiao, Yu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: wireless network interface, adaptive, traffic, energy efficient, prediction

Domancich, Sebastian
Security in Delay Tolerant Networks for the Android Platform.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 73 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Pehrson, Björn ;  ohjaaja: Doria, Avri; Ntareme, Hervé
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: DTN, Delay Tolerant Networking, Bundle security, Android, Bytewalla

Erlingsson, Magnus
Ensuring the availability of an IT system - An investigation of the security risk of downtime causing errors and their root causes.
(IT-järjestelmän saatavuuden varmistaminen - Tutkimus seisokkiaikaa aiheuttavien virheiden tietoturvariskeistä ja niiden juurisyistä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 66 + [4] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Waller, Gabriel
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toimintatutkimus, tietoturva, juurisyyanalyysi, saatavuus
action research, security, root cause analysis, availability
Tiivistelmä

Eskola, Oiva
Publishing content from an enterprise microblog to social media.
(Sisällön julkaiseminen yrityksen sisäisestä mikroblogista sosiaaliseen mediaan)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 73 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Sihvola, Tuomo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sosiaalinen media, intranet, mikroblogi, yritys 2.0, web 2.0
social media, intranet, microblog, enterprice 2.0, web 2.0
Tiivistelmä

Fallenius, Carl Erik
A case study of issue tracker introduction in a globally distributed inter-organizational software development project.
En fallstudie av ibruktagande av ett felhanteringssystem i ett globalt distribuerat interorganisatoriskt mjukvaruutvecklingsprojekt.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 77 + [11] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Hannila, Jaana
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: issue management, issue tracker, global software development
felhantering, felhanteringssystem, global mjukvaruutveckling
Tiivistelmä

Gong, Yi
A flexible simulation framework for hierachical clustering on Wireless Sensor Networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 82 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Hidell, Markus ;  ohjaaja: Nie, Pin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Wireless Sensor Network, hierarchical clustering algorithm, simulation, NS-2

Grenman, Teddy
Using machine learning in user complaint handling.
(Koneoppimisen menetelmien käyttö käyttäjäilmiantojen käsittelyssä )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 64 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Syrjänen, Markku
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: koneoppiminen, automaattinen asiakaspalvelu, ilmiantojen käsittely, random forest-menetelmä, luokittelu
machine learning, automated customer care, customer complaint handling, random forest, classification
Tiivistelmä

Grönberg, Marco
User Interface Localization with Design-Time Support by Dynamically Extending User Interface Components.
(Käyttöliittymän kotoistus käyttöliittymäkomponentteja suunnitteluvaiheessa dynaamisesti laajentamalla)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [9] + 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Nyberg, Kim
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: ohjelmisto, kansainvälistäminen, kotoistus, Windows Forms, ohjelmointiympäristö
software, internationalization, localization, Windows Forms, development environment
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100217.pdf  
Tiivistelmä

Gröndahl, Jan
Implementation and Evaluation of a Network Element Control Protocol.
(Erään verkkoelementin ohjausprotokollan toteuttaminen ja sen arviointi)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [11] + 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Lamminen, Olli-Pekka
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: verkkoelementti, ohjauselementti, ForCES, Ethernet, operaattoritasoinen, Internet
network element, control element, ForCES, Ethernet, carrier grade, Internet
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100214.pdf  
Tiivistelmä

Haavisto, Mirja
Employees adaption to role changes caused by process change; A case study on implementing outsourcing of server management in a global technology company.
(Työntekijöiden sopeutuminen prosessimuutoksen aiheuttamiín roolimuutoksiin; Tapaustutkimus serverien hallinnan ulkoistuksesta globaalissa teknologiayrityksessä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 90 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Jaatinen, Miia
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: roolimuutos, muutoshallinta, prosessimuutos, sopeutuminen
role change, change management, process change, adaption
Tiivistelmä

Hafrén, Måns
Service and business model development - Case: PrimeWeb.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 55 + [3] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: service offering, business model, strategy, small company
tjänsteutbud, tjänsteperspektiv, affärsmodell, strategi, småbolag
Tiivistelmä

Haglund, Kenneth
Användning av webbteknik i ett kursanmälningssystem.
Application of web technology in a course registration system.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - ix + 59 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web framework, dynamic web pages, cource registration system, web site development
webbramverk, dynamiska webbsidor, webbanmälningssystem
Tiivistelmä

Hakulinen, Lasse
Using computer supported cooperative work systems in computer science education - Case: PeerWise at TKK.
(Yhteistyötä tukevien ohjelmien käyttö tietotekniikan opetuksessa - Tapaus: PeerWise TKK:lla)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vii + 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Korhonen, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: yhteistyön tietokonetuki, virtuaalinen oppimisympäristö, monivalintakysymys, Bayesiläinen luokitin, klusterointi
CSCW, collaborative learning, virtual learning environment, multiple-choice question, Naive Bayes classifier, clustering
Tiivistelmä

Halme, Anttoni
Comparing access methods in databases.
(Tietokantojen yhteysmenetelmien vertailu)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 75 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Puputti, Harri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietokanta, yhteysmenetelmät, etäkäyttö, suora kantayhteys, VPN, kevyt asiakaspääte, latenssi
database, access methods, remote access, direct connection, VPN, thin client, latency
Tiivistelmä

Halttunen, Mikko
Centralized management of distributed PDM portal for home builders.
(Talonrakentajille tarkoitetun hajautetun tuotetiedonhallintaportaalin keskitetty hallinta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 44 + [8] s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Väkiparta, Jouko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: integraatio, web service, EAI, talonrakennus
integration, web services, EAI, home building

Haris, Abdullah
A DTN study analysis of implementations and tools.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010.
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Jensen, Christian Damsgaard ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: DTN, MANET, BUNDLE, SaFT, NS, ONE

Heijola, Aapo
Process maturity in small software companies.
(Prosessien kypsyys pienissä ohjelmistoyrityksissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 55 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Rautiainen, Kristian
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: CMMI, SPICE, ISO 9001, kypsyys, ohjelmistoprosessi, pieni ohjelmistoyritys
CMMI, SPICE, ISO 9001, maturity, software process, small software company
Tiivistelmä

Heikkilä, Arttu
Definition and implementation of biometer integration solution for electronic patient diary used in clinical trials.
(Kliinisissä lääketutkimuksissa käytettävien elektronisten potilaspäiväkirjojen ja bio-mittareiden integroinnin määrittely ja toteutus )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 134 + [15] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi; Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Jalkanen, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: elektroninen potilaspäiväkirja, ePRO, bio-mittari, integraatio
electronic patient diary, biometer, integration, ePRO

Heikkinen, Tero
Sisältöanalyysin sovelluskehys sosiaalisen median palveluille.
Data mining framework for social media services.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 52 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tiedonlouhinta, sosiaalinen media, sovelluskehys, kustannustehokkuus
data mining, social media, framework, cost-effectiveness

Heiskanen, Jussi
Transforming on-premise product to software as a service.
(Toimitiloihin asennettavan ohjelmistotuotteen muuntaminen palveluksi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 71 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Asunmaa, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SaaS, ohjelmistopalvelu, muuntaminen, vaatimus
SaaS, software as a service, transformation, requirement
Tiivistelmä

Helenius, Timo
Design of economic analysis service for housing corporations.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 54 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Saarinen, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: distributed databases, web architectures, web application design, web server environments
Tiivistelmä

Helin, Martin
Reaaliaikaisen ryhmäviestintäpalvelun toteuttaminen mobiilisähköpostilla .
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [8] + 82 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: asiakas-palvelin, client-server, mobiili sähköposti, ryhmätyöohjelmistot, ryhmäviestintä, S60, tekstiviesti, tietokoneavusteinen ryhmätyö

Hellemaa, Paula
Browser-based application frameworks.
(Selainpohjaiset sovelluskehykset)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - ix + 58 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Nurmentaus, Sampo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: WWW-selain, Browser D-Bus Bridge, D-Bus, Linux, sovelluskehys, alustariippumaton, mobiililaite, JavaScript, web-teknologiat, OpenNetMap
Web-browser, Browser D-Bus Bridge, D-Bus, Linux, application framework, cross-platform, mobile device, JavaScript, Web technologies, OpenNetMap
Tiivistelmä

Hellemaa, Pipsa
Improving modularity of a large legacy application.
(Modulaarisuuden parantaminen vanhassa, laajassa sovelluksessa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6+] 56 [+5] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rautakorpi, Tiina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: modulaarisuus, ohjelmistoarkkitehtuuri, arkkitehtuurikeskeiset menetelmät, ohjelmiston uudelleensuunnittelu, uudelleenmodulointi, attribuuttiperustainen uudelleenmoduloinnin suunnittelu, ylläpidettävyysindeksi, suunnattu kytkeytyneisyys
software modularity, software architecture, architecture-centric methods, software re-engineering, software remodularization, attribute-driven remodularization design, maintainability index, directed connectivity
Tiivistelmä

Helläkoski, Altti
Linux-yhteisön merkitys tuotekehitysprojektille.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [7] + 52 + [36] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: Linux, kernel, kernel-yhteisö, koodin kontribuointi, katselmointi

Henriksson, Mikael
The IT productization and commercialization processes of an consulting company.
IT produktutvecklings- och kommersialiseringsprocesserna i ett konsultationsföretag.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 81 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Tiirikainen, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: outsourcing, software as a service, offerings, productization, business priority
externalisering, SaaS, utbud, produktutveckling, affärsprioritering
Tiivistelmä

Hernandez, Roman
Implementation of a test automation framework to improve software quality of multi-platform products.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 88 + [8] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo; Laurikari, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: multi-platform, test automation, framework, python, cross-pöatform, staf, stax, pytaf
Tiivistelmä

Hiort af Ornäs, Nico
Preparing and initiating a globally distributed software development project.
(Maailmanlaajuisesti hajautettujen ohjelmistoprojektien valmistelu ja käynnistäminen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 91 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Paasivaara, Maria
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: maailmanlaajuinen, hajautettu, ohjelmistokehitys, ohjelmistotuotanto, valmistelu, käynnistäminen
global, distributed, software, development, preparation, initiation
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100335.pdf  
Tiivistelmä

Hirsimäki, Kari
Bidirectional separation of code and configuration using customized dependency injection.
(Koodin ja konfiguraation kaksisuuntainen erottaminen räätälöidyllä riippuvuusinjektiolla)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 50 + [5] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Pyörre, Jussi
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: konfigurointi, variabiliteetti, ohjelmistotuoteperhe, riippuvuusinjektointi, XML, JAXB
configuration, variability, software product families, dependency injection, XML, Spring Framework, JAXB

Holmberg, Kjell
Building an integrated requirements engineering solution.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 73 + [13] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Tunnela, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: enterprise application integration, requirements engineering, software requirements, requirements traceability, message transformation
systemintegration, kravhantering, mjukvarukrav, spårbarhet, omvandling av meddelanden

Hoque, Mohammad Ashraful
Design, implementation and evaluation of traffic shaping proxies for power saving in mobile audio streaming.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PSM, 3G, WLAN, burst, proxy, transparent, TCP, M-TCP, freeze-TCP, internet radio, power consumption
Tiivistelmä

Hu, Weiwei
Proxy for Host Identity Protocol.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Komu, Miika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: HIP, host, identity, protocol, proxy, translation, split, location, VPN
Tiivistelmä

Huhtala, Miia
Analyzing the requirements for an IT asset and configuration management system.
(Vaatimusten määrittely IT-laite- ja konfiguraationhallintajärjestelmälle)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 69 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Korhonen, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IT-palvelujohtaminen, konfiguraatíonhallinta, laitehallinta, laite- ja konfiguraationhallintajärjestelmä, vaatimusmäärittely, prosessien kehittäminen
IT service management, configuration management, asset management, configuration management system, requirements analysis, business process redesign

Huhtonen, Aleksandr
Providing security to SIP in the Ad Hoc network.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 107 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SIP, tietoturva, langaton ympäristö, P2PSIP, DTLS, ARAN, SPIT
SIP, security, ad hoc network, P2PSIP, DTLS, ARAN, SPIT
Tiivistelmä

Hynninen, Jukka
Edustatunnistusjärjestelmä selainkäyttöiselle verkkopalvelulle.
Centralised authentication service for web browser based services .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 46 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Julin, Jari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tunnistus, todennus, pääsynvalvonta, verkkopalvelu, Tivoli Access Manager
identification, authentication, access management, Tivoli Access Manager
Tiivistelmä

Hytönen, Venla
Experiments with a Clean Slate Internet Architecture: Publish / Subscribe Internet Routing Paradigm.
(Kokeita puhtaan pöydän Internet -arkkitehtuurilla: Publish / Subscribe Internet Routing Paradigm)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7+] 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Savolainen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PSIRP, publish/subscribe, clean slate, information-centric, TCP/IP, Internet architectures, routing, forwarding
Tiivistelmä

Häkkinen, Jarkko
Resource-conservative service discovery in ad-hoc networks.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [11] + 75 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: service discovery, ad-hoc networks, protocol design

Häkkinen, Tommi
Performance analysis of enterprise service bus solution in service oriented architecture.
(Palveluväylän suorituskykyvaikutukset palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutettavissa tietojärjestelmissä)
Diplomityö, TKK / Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, 2010. - 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindholm, Tancred
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelukeskeinen arkkitehtuuri, palveluväylä, prosessimoottori
service oriented architecture, enterprice service bus, business process engine
Tiivistelmä

Häkkinen, Ville
Web-analytiikka myyntityössä - Toimintatapojen ja välineistön käyttäjäkeskeinen suunnittelu.
Web analytics and sales - Designing processes and tools with user-centered approach.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 86 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Koskinen, Pekka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-analytiikka, segmentointi, myyntijohtolanka, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käytettävyys
web analytics, segmentation, sales lead, user-centered design, usability
Tiivistelmä

Hänninen, Sami
Applying data mining techniques to ERP system anomaly and error detection.
(Tiedonlouhinnan soveltaminen ERP -järjestelmän poikkeamien ja virheiden havaitsemiseen)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 76 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo; Veikkola, Olli
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: tiedonlouhinta, tietokanta, ERP, KDD, syötteen tarkistus, Oracle, Lean System, ODM, tiedon laatu
data mining, database, ERP, KDD, input validation, Oracle, Lean System, ODM, data quality
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100315.pdf  
Tiivistelmä

Ihrcke, Erik
Finding semantically similar documents to a given document.
Hitta semantiskt relaterade dokument till ett givet dokument.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 63 + [10] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Löfgren, Peter
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: document representation, information retrieval, related documents, keywords
dokument representation, nyckelord, term frekvens
Tiivistelmä

Iivonen, Mika
Numeerisen tiedon haku vapaamuotoisista taloudellisista dokumenteista .
Information extraction of numerical data from free form financial documents.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 60 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Saarela, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tiedonhaku, taloudellinen data, luonnollinen kieli, matala jäsennys, säännöllinen lauseke, osavuosikatsaus
information extraction, financial data, natural language, shallow parsing, regular expression, interim report
Tiivistelmä

Ikävalko, Jari
Identity management in Gridit Open Access Service Platform.
(Identiteetin hallinta Griditin avoimen palvelumallin alustassa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [19] + 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kuha, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: identiteetin hallinta, kertakirjautuminen, SAML, OpenID
identity management, single sign-on, SAML, OpenID
Tiivistelmä

Jin, Shen
Serving large number of applications in SMS messagimg platform with NIO .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 40 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Ikonen, Teemu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Java NIO, non-blocking I/O, SMS messaging platform
Tiivistelmä

Jokela, Janne
Kommunikaatiokiihdytetyn liiketoimintaprosessin lisäarvo ja integraatio myyntiorganisaatiossa.
Added value and integration of communications enabled business process in a sales organization.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 78 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Vesala, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kommunikaatio, ohjelmistot, liiketoimintaprosessikehitys, myynti, integraatio
communications, software, business process development, sales, integration
Tiivistelmä

Juntunen, Antero
Near field communication in mobile ticketing - Business model analysis .
(Lähikenttäviestintä mobiililiputuksessa - liiketoimintamallianalyysi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 73 +[1] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Tuunainen, Virpi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiililiputus, NFC, liiketoimintamalli, STOF
mobile ticketing, near field communication, NFC, business model, STOF
Tiivistelmä

Juntunen, Jari
Agile software project management in multi-project environment - a case study.
(Agile ohjelmistoprojektinhallinta moniprojektiympäristössä - tapaustutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 86 + [4] s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Mäntylä, Martti ;  ohjaaja: Auer, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: agile, ohjelmisto, projektinhallinta
agile, software, project management

Jylhä, Tomi
Ketterien käytäntöjen hyödyntäminen parametroitavan valmisohjelmiston käyttöönottoprojekteissa.
Utilizing agile practices in implementation projects with parameterizable of-the-shelf software.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vii + 50 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Järvinen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterät käytännöt, projektimalli, parametroitava valmisohjelmisto
agile practices, project model, parameterizable of-the-shelf software
Tiivistelmä

Järvi, Santtu
Using an expert system for automated malware classification.
(Asiantuntijajärjestelmän käyttäminen haittaohjelmien tunnistamisessa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Stahlberg, Mika; Niemelä, Jarno
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: CLIPS, automaatio, asiantuntijajärjestelmä, haittaohjelmat
malware classification, expert system, CLIPS, automation
Tiivistelmä

Kaarlas, Juha
Implementing software configuration management in an agile development project.
(Ohjelmiston konfiguraationhallinnan toteuttaminen ketterän kehityksen projektissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SCM, konfiguraationhallinta, ohjelmistotuotanto, ketterä kehitys, ketterät prosessit, Scrum, ScrumBut
SCM, software configuration management, software engineering, agile development methods, agile processes, Scrum, ScrumBut
Tiivistelmä

Kallela, Jyri
Ajax-tekniikan vaikutus käytettävyyteen ja tehokkuuteen selainpohjaisessa ohjelmistotuotteessa.
The effect of Ajax on usability and performance in a browser-based software product.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 98 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski. Antti ;  ohjaaja: Lampi, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Ajax, verkkosovellus, sovelluskehys, käytettävyystestaus, tehokkuusmittaus
Ajax, web application, application framework, usability testing, performance test
Tiivistelmä

Kalliola, Aapo
Applicability of IEEE 1588 to TETRA base station clock synchronisation .
(IEEE 1588 -protokollan soveltuvuus TETRA -tukiaseman aikasynkronointiin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 67 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Lahtinen, Olli-Pekka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IEEE 1588, tarkkuusaikaprotokolla, TETRA, aikasynkronointi, pakettiviiveen vaihtelu
IEEE 1588, PTP, TETRA, time synchronisation, packet delay variation
Tiivistelmä

Kamalov, Murad
Dynamic entity management system; Design and implementation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 57 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Nurminen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: networked virtual environments, dynamic entities, shared virtual environments, three-dimensional maps

Kangas, Maija
Tester in an agile project - a Case study.
(Testaaja ketterässä projektissa - Case-tutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 83 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Pitkänen, Liisa; Itkonen, Juha
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä testaus, ohjelmistotestaaja, case-tutkimus
agile testing, software tester, case study
Tiivistelmä

Kantola, Eemeli
Synchronizing data between a social networking service and a RDF store via publish / subscribe.
(Tiedon synkronointi sosiaalisen verkostopalvelun ja RFD -varaston välillä käyttäen julkaisu / tilaus -viestintää)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 68 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Vihonen, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: smart spaces, RDF, RDF store, Smart-M3, ASI, REST, social networks
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100292.pdf  
Tiivistelmä

Karvonen, Saku
Teknologiatehostettu tila innovointityöskentelyn tukena.
Augmented design environment to support ideation and problem solving .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6] + 56 + [16] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ideointi, konteksti, käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu, käyttäjätiedon esittäminen, käyttäjäkokemus, teknologiatehostettu tila, tietokonetuettu ryhmätyö
augmented work environments, ideation, computer supported cooperative work, context, presentation of user knowledge, user-centered concept development, user experience
Tiivistelmä

Kaseva, Antti
Choosing Web-technology for an E-Learning site.
(Web-tekniikan valitseminen e-oppimispalveluun)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 73 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ActionScript, JavaScript, HTML5, e-oppiminen
ActionScript, JavaScript, HTML5, e-learning
Tiivistelmä

Kasinskaja, Nadezhda
User interface for a mobile music player - design and automated event logging.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [5] + 63 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Ranta, Mervi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjätapahtumien tallennus, käyttäjätapahtumalokien analysointi, suunnitteludata, mobiili sovellus
automated event logging, user interface event log analysis, design data, mobile application
Tiivistelmä

Kataja, Otto Oskari
Tulevaisuudentutkimusmenetelmän käyttö tietohallinnon strategisen johtamisen tukena.
Using futures research method to support corporate information management strategic planning.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 104 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Vainikka, Petteri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tulevaisuudentutkimus, tulevaisuudet, skenaariosuunnittelu, strateginen johtaminen, Field Anomaly Relaxation, IT;n strateginen johtaminen, hyvä tiedonhallintatapa, tietohallinto
future studiess, futures, scenario planning, strategic management, Field Anomaly Relaxation, strategic management of IT, IT governance, corporate information management
Tiivistelmä

Kauppinen, Marko
The development of Long Term Evolution network infrastructure deployment model.
(Long Term Evolution matkapuhelinverkon käyttöönottomallin kehittäminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 86 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Long Term Evolution, LTE, 4G, HSPA, mobiililaajakaista, käyttöönottomalli
Long Term Evolution, LTE, 4G, HSPA, mobile broadband, deployment model
Tiivistelmä

Kavuri, Sateesh
A synchronization framework architecture for MeeGo devices.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 92 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Chande, Suresh
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: synchronization, Buteo, OMA, MTP, plug-in, SynchML

Kekkonen, Markku
Implementing secure remote work possibilities in a public administration organisation.
(Turvallisen etätyöskentelyjärjestelmän toteutus julkishallinnon organisaatiossa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Rosenberg, Ari; Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: etätyö, etätyöjärjestelmä, VPN
remote work, VPN
Tiivistelmä

Kelokari, Markku
Globaalisti toimivan yrityksen ohjelmistokehitysympäristö.
Software engineering environment of a global company.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [7] + 67 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: ohjelmistokehitysympäristö, ohjelmistotyökalut, harmonisointi, palvelutuotanto, IT hallinto, IT rahoitus
software engineering environment, software tools, harmonisation, service provisioning, IT governance, IT financing
Tiivistelmä

Kettunen, Antti
Yleisen eläinrekisterin jatkokehitettävyyden parantaminen.
Improving evolvability of general animal register.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 100 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Kario, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: jatkokehitettävyys, jatkokehitys, ohjelmistokehitys, arkkitehtuuri, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, SOA, liiketoimintasovellus, modulaarisuus
evolvability, evolution, software development, architecture, Service Oriented Architecture, SOA, enterprise application, modularity
Tiivistelmä

Khan, Kashif Nizam
State-of-the-art study and design of a small footprint version of the COOS plugin framework.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7]+ 78 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Herrmann, Peter ;  ohjaaja: Samset, Haldor
Työ sijaitsee: T

Kiiski, Lauri
IP-based penetration testing tools.
(Internet-protokolla -pohjaiset tunkeutumistestaustyökalut)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 160 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Sarjakoski, Liia
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: haavoittuvuus, hyväksikäyttöalusta, hyödyntäminen, televiestintäjärjestelmä, tunkeutumistestaus
exploit, exploit framework, penetration testing, telecoms system, vulnerability
Tiivistelmä

Kilappa, Tatu
Determining audio buffer size from LAN-WLAN vertical handover delay.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - v + 77 s. + liitt. 11 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Ranta, Mervi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: vertical handover, real-time audio, HIP, TCP, network delay
Tiivistelmä

Kivelä, Lauri
Accessibility as a part of the development process - case electronic banking.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 43 + [4] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Vilén, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: saavutettavuus, käytettävyys, verkkopankki
accessibility, electronic banking, netbank, usability
Tiivistelmä

Klemetti, Laura
Task-Centricity in a User interface; Concept and Evaluation.
(Tehtäväkeskeisyys käyttöliittymässä; Konseptin luonti ja arviointi )
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [5] + 88 + [27] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Säde, Simo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tehtäväkeskeinen, käyttöliittymä, tehtäväkeskeisyys, tehtävä, arviointi, mobiililaite
task-centric, user interface, task-centricity, task, evaluation, mobile device
Tiivistelmä

Knorring, Sebastian von
Challenges in using semantic web technologies for collaborative context determination in a wireless peer-to-peer network.
(Semanttisen webin teknologioiden haasteet langattomassa vertaisverkossa yhteistyötä hyödyntävässä kontekstin määrityksessä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 48 + [9] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Mäntyjärvi. Jani; Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: semanttinen web, vertaisverkot, WLAN, kontekstin määrittäminen
semantic web, peer-to-peer networks, WLAN, context determination

Kohtala, Mikko
Acceptance test-driven development in agile outsourced software development.
(Hyväksyntätestivetoinen ohjelmistokehitysmenetelmä ketterässä ulkoistetussa ohjelmistokehityksessä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 105 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Pylkkänen, Juhani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, ketterät menetelmät, hyväksyntätestivetoinen ohjelmistokehitys, ulkoitus, ketterä vaatimusmäärittely
agile software development, software requirements, software processes, software outsourcing, acceptance test-driven development
Tiivistelmä

Koivunen, Erka
Effective information sharing for incident response coordination; Reporting network and information security incidents and requesting assistance.
(Tehokas tietojen vaihto tietoturvaloukkausten selvittämisen tukena; Tietoturvaloukkausten raportointi ja toimenpidepyynnöt)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 87 + [35] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Lehtimäki, Timo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: tietoturvallisuus, tietoturvaloukkaukset, NIS, tiedonvaihto, CERT, CSIRT, Abuse, RFC, IODEF, CYBEX
information security, network security, NIS, incident, information sharing, CERT, CSIRT, Abuse, RFC, Request for Comments, IODEF, CYBEX

Kokkonen, Asko
Käyttäjäkeskeisen ohjelmistomuotoiluprosessin kehittäminen pk-yritykselle.
Development of user-centered digital service design-process for a small-size software development organization.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - vii + 152 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistomuotoilu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, Contextual Design, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
digital service design, user-centered design, user-centered design process, Contextual Design, user-centered product development
Tiivistelmä

Kokkonen, Marjukka
A high-level model of an embedded controller for an RF transceiver.
(Korkean tason malli sulautetun radiotaajuuslähetinvastaanottimen ohjaimesta)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - xii + 65 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: radiojärjestelmä, ohjain, RF, malli, SystemC
radio system, controller, RF, model, SystemC
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100275.pdf  
Tiivistelmä

Kokkonen, Timo
Vuorovaikutteisen kielenoppimisen ohjelmisto- ja arkkitehtuuriratkaisut .
Software and architecture solutions for interactive language learning.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 81 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: e-oppiminen, mobiilioppiminen, multimedia, oppimateriaali
e-learning, m-learning, multimedia, teaching material
Tiivistelmä

Kolehmainen, Aki
Tapaustutkimus Scrumin käyttöönotosta finanssialan yrityksessä.
Case study on piloting Scrum in a financial services company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 79 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Rautiainen, Kristian
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Scrum, ketterä ohjelmistokehitys, käyttöönotto, finanssialan yritys
Scrum, agile software development, piloting, financial services company
Tiivistelmä

Kolehmainen, Anssi
Reliable operation and connectivity of embedded devices Case studies and generic model.
(Sulautettujen laitteiden luotettava toiminta ja verkkoyhteydet Tapaustutkimuksia ja yleinen malli)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12+] 73 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Virkkunen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luotettavat verkot, luotettavat sulautetut laitteet, RFID, TCP, LLRP
reliable networks, reliable embedded devices, RFID, TCP, LLRP
Tiivistelmä

Konka, Kai
Database audit mechanism for tracing content access.
(Tietokannan auditointimekanismi tapahtumien seurantaan)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [10] + 61 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Sutela, Kari
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: DBMS, audit, common criteria, off-topic

Kontro, Elina
Requirements engineering and Agile software development.
(Vaatimustenmäärittely ja -hallinta sekä ketterä ohjelmistokehitys )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Airaksinen, Risto
Työ sijaitsee: T
Tiivistelmä

Koponen, Jussi
J2EE -sovelluksen suorituskyvyn optimointi.
J2EE application performance optimization.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vii + 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Kuusi, Sampo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: J2EE, suorituskykytestaus, suorituskyvyn viritys
J2EE, performance testing, performance tuning

Korpela, Tapio
Competitive positioning in content services - the case of a broadband operator.
(Laajakaistaoperaattorin kilpailuasema sisältöpalveluliiketoiminnassa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 60 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sisältöpalvelu, STOF-malli, viisi kilpailuvoimaa, arvoverkko
content service, STOF model, five competitive forces, value network
Tiivistelmä

Korri, Tanelí
Distrubution framework for a simulation game.
(Hajautuskirjasto simulaatiopelille)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 54 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Kyösti, Veijo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Java, Paxos, multiversion concurrency control, virtual synchrony, distributed shared memory
Tiivistelmä

Koskimaa, Olli
Ohjelmistotekniikan palvelinympäristön määrittely ja suunnittelu.
Server environment specification and planning for information technology.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 58 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Welin, Matti
Työ sijaitsee: T
Tiivistelmä

Kosunen, Tommi
Materiaalitarvelaskennan ymmärrettävyys toiminnanohjausjärjestelmässä .
Comprehensibility of material requirements planning in ERP -system .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 64 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti A, ;  ohjaaja: Raunio, Risto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toiminnanohjausjärjestelmä, materiaalitarvelaskenta, ymmärrettävyys, ERP, MRP
enterprise resource planning, material requirements planning, comprehensibility, ERP, MRP
Tiivistelmä

Kotimäki, Jaakko
Measuring system activity on multi-core and multi-processor platforms .
(Moniydin- ja moniprosessorijärjestelmien aktiivisuuden mittaaminen )
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: moniprosessorijärjestelmä, tapahtumajäljitys, rinnakkaisohjelmointi
multi-processor system, event tracing, parallel programming
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100274.pdf  
Tiivistelmä

Kulotie, Kari
Transfer of internal ICT-functions to offshore countries.
(Sisäisten ICT-toimintojen siirtäminen offshore-maihin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 63 + [4] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Lindgren, Kim
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ICT-palvelut, palveluiden siirtäminen, tietämyksen siirto, riskien ja muutoksen hallinta
ICT-services, offshore, service desk, service management, cost to offshore, knowledge transfer, change and risk management
Tiivistelmä

Kurkinen, Jukka
Software configuration management implementation with OpenUP software development process.
(Ohjelmistokonfiguraation hallinnan toteuttaminen OpenUp -ohjelmistoprosessissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 98 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Saastamoinen, Juhani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistokonfiguraation hallinta, ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprosessi, ketterä ohjelmistokehitys
software configuration management, software engineering, software process, agile software development
Tiivistelmä

Kyntölä, Tommi Juhani
Transport layer VPN cluster for electronic gaming machines.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 63 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Koskinen, Kimmo
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: verkkotekniikka, tietoliikenne, VPN, palomuuri, tietoturva, Linux, TCP edelleenohjaus, IPsec
networking, VPN, firewalls, security, Linux, netfilter, TCP forwarding, IPsec

Käki, Janne
Designing mobile human-information interfaces for public transportation users.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6] + 80 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Lustila, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: joukkoliikenne, mobiilikäyttöliittymät, informaatiosuunnittelu, visualisointi
public transportation, mobile user interfaces, information design, visualization
Tiivistelmä

Kääriäinen, Petteri
Tiedostopohjaisen paikkatietojärjestelmän siirtäminen spatial-tietokantaan.
Converting file-based geographical information system to use spatial database.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 61 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Alanko, Olli; Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: paikkatietojärjestelmä, GIS, spatial-tíetokanta, Simple Features
geographic information system, GIS, spatial database, Simple Features
Tiivistelmä

Lahdenkangas, Kimmo
Developing IT enabled business processes - case study: Developing an IT enabled budgeting process in a Finnish insurance intermediary company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Mäkelä, Tapani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: prosessikehitys, ohjelmistokehitys, osaamisen rakentaminen
process development, software development, knowledge creation
Tiivistelmä

Lahdenmäki, Miro
Software visualization for teaching network protocols.
(Ohjelmistohavainnollistus tietoliikenneprotokollien opetukseen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10} + 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna; Lönnberg, Jan
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: oppiminen, opettaminen, protokolla, vuorovaikutteinrn, ohjelmistopohjainen, havainnollistus, Matrix, HIP
learning, teaching, protocols, software, visualization, interactive, Matrix, Host Identity Protocol
Tiivistelmä

Lahtela, Kaarlo
Implementing a network-attached storage interface for an Enterprise Content Management System.
(Verkkotallennusjärjestelmärajapinnan toteutus organisaation sisällönhallintajärjestelmään)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 50 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Puittinen, Mikael; Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sisällönhallinta, versionhallinta, dokumentinhallinta, tiedostojärjestelmä, CIFS, verkkotallennusjärjestelmä
enterprise content management, version control, document management, filesystem, CIFS, network-attached storage
Tiivistelmä

Laine, Jaakko Olavi
Cloud storage systems in telecom services.
(Pilvitallennusjärjestelmät telealan palveluissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 52 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Raivio, Yrjö; Ranta, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Cassandra, NOSQL, pilvitallennusjärjestelmät, telekommunikaatio, pilvilaskenta
Cassandra, NOSQL, cloud storage systems, telecommunications, cloud computing
Tiivistelmä

Laine, Mikko
Using IT governance and architecture consepts in IT landscape transformation.
(IT-hallinnon ja IT-arkkitehtuurin käyttäminen yrityksen IT-järjestelmien järkeistämisessä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Hokkanen, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IT-hallinto, IT-arkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuuri, liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittaminen, COBIT, ITIL, TOGAF, PCF
IT governance, IT architecture, enterprise architecture, business and IT alignment, COBIT, ITIL, TOGAF, PCF
Tiivistelmä

Laitinen, Sakari
High availability through redundanry: Infrastructure improvements to Department of Computer Science and Engineering.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 45 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: korkea käytettävyys, vikasietoisuus, yliheitto, klusterointi
high availability, fault tolerance, fail-over, clustering
Tiivistelmä

Lammassaari, Mika
Verkko-oppimisympäristön käytettävyys opettajan näkökulmasta.
Usability of virtual learning environment from a teacher's perspective.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 79 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: verkko-oppimisympäristö, käytettävyys, Moodle, eLSA
virtual learning environment, usability, Moodle, eLSA

Lampinen, Sakari
Detecting roles of variables in an intermediate language.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 52 + [11] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Korhonen, Ari ;  ohjaaja: Taherkhani, Ahmad
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: muuttujien roolit, ohjelmointikielten opetus, JVM bytekoodi, JVM ohjelmointikielet, tietovuoanalyysi
roles of variables, teaching programming languages, JVM bytecode, JVM programming languages, data flow analysis, control flow analysis
Tiivistelmä

Lampiselkä, Jussi
Alaikäisten pelaamisen valvontajärjestelmä raha-automaatteihin.
Systems for controlling minors' playing with slot machines.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11[ + 80 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Koskinen, Kimmo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: raha-automaatti, peliautomaatti, alaikäisten valvominen
slot machine, minor, underage, controlling
Tiivistelmä

Lavikainen, Marko
Generic access of RDF data in JavaBean domain models.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 43 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Saarela, Samppa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: rdf, java, persistenssi, dynaaminen
rdf, java, persistence, dynamic
Tiivistelmä

Lehmus, Ismo
Network monitoring system: Architecture and use in a company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 66 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Karhemaa, Jarkko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: aktiivinen verkon valvonta, SNMP, valvontapalvelu, valvontajärjestelmän arkkitehtuuri
active network monitoring, SNMP, monitoring service, monitoring system architecture
aktiv nätverks övervakning, SNMP, övervaknings servis, arkitektur om ett övervaknings system
Tiivistelmä

Lehtinen, Teemu
Advantages and disadvantages of vertical integration in the implementation of systemic process innovations: Case studies on implementing building information modeling (BIM) in the Finnish construction industry.
(Vertikaalisen integraation hyödyt ja haitat systeemisten prosessi-innovaatioiden käyttöönotossa: Tapaustutkimuksia rakennusten tietomallinnuksen (BIM) käyttöönotosta Suomen rakennusteollisuudessa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 124 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Hirvensalo, Antero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: vertikaalinen integraatio, teknologian käyttöönotto, systeeminen prosessi-innovaatio, rakennusten tietomallinnus (BIM), rakennusteollisuus
vertical integration, technology implementation, systemic process innovation, building information modeling (BIM), construction industry
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100299.pdf  
Tiivistelmä

Lehtinen, Timo Olli Antero
Development and evaluation of an efficient method for software engineering root cause analysis.
(Tehokkaan juurisyyanalyysimenetelmän kehittäminen ja arviointi ohjelmistotekniikkaan)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 83 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Vanhanen, Jari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: root cause analysis, root cause analysis method, RCA, RCA method, DCA, defect causal analysis, problem prevention, corrective action development, quality assurance, software quality
Tiivistelmä

Lehto, Ilkka
Using backlogs for linking long-term product plans and development tasks in agile software development.
(Työlistojen käyttö pitkän aikavälin tuotesuunnitelmien ja työtehtävien kytkemiseksi toisiinsa ketterässä ohjelmistokehityksessä)
Diplomityö, TKK / Automaatio- ja systeemitekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - v + 51 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Rautiainen, Kristian
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, työlista, tuotesuunnittelu, tapaustutkimus
agile, software development, backlog, product management, case study
Tiivistelmä

Lehtonen, Sampsa
SORVI: A new dynamically updateable interpreted programming language .
(SORVI: Uusi dynaamisesti päivitettävä tulkattu ohjelmointikieli )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 109 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: dynaaminen dhjelmanpäivitys, vuorettelualiohjelmat, tavukoodi, virtuaalirekisteri, virtuaalikone, kääntäjä
dynamic software updates, coroutines, bytecode, virtual registers, virtual machine, compiles
Tiivistelmä

Li, Bo
A generic data fusion and aggregation framework for Wireless Sensor Networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 75 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Grinnemo, Karl-Johan ;  ohjaaja: Nie, Pin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Wireless Sensor Network, data fusion, data aggregation, context aware, energy efficiency

Likitalo, Ville
Visual programming: Introductory programming of data structures and algorithms.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Korhonen, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: visuaalinen ohjelmointi, ohjelmointikieli, algoritminen visualisointi, algoritmit
visual programming, programming language, algorithm visualization, algorithms

Lindberg, Markus
Henkilön sähköinen tunnistaminen kansalaisen PKI-ratkaisuna.
FINEID as a citizens PKI solution.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 76 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Mäntylä, Martti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: HST, PKI, toimikortti
PKI, FINED, smart card
Tiivistelmä

Lindell, Lasse
Virtualized framework for agile service hosting.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 52 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: virtualisointi, virtuaalikone, VPN, VoIP, IP-puhe, virtuaaliset verkot, palvelukehikko
virtualization, virtual machine, VPN, VoIP, network virtualization, service framework
Tiivistelmä

Lindgren, Mikael
Improving the software architecture of a ship logbook, data collection and reporting system.
(Ohjelmistoarkkitehtuurin parantaminen laivalokikirja-, tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - [8] + 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Karanta, Antti
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: ohjelmistoarkkitehtuuri, uudelleensuunnittelu, modulaarisuus
software architecture, redesign, modularity
Tiivistelmä

Lindström, Jyri
Algorithmic trading and complex event processing.
(Algoritminen kaupankäynti ja monimutkaisten tapahtumien käsittely )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Nyholm, Teemu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tapahtuma, monimutkainen tapahtuma, monimutkaisen tapahtuman käsittely, CEP, tapahtuman käsittelykieli, ELP, algoritminen kaupankäynti, C#
event, complex event, complex event processing, CEP, event processing language, EPL, algorithmic trading, C#
Tiivistelmä

Linnoskivi, Markku
Improving maintainability and extensibility of a slot machine software .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Koskinen, Kimmo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: refaktorointi, ylläpidettävyys, laajennettavuus
refactoring, maintainability, extensibility
Tiivistelmä

Lipasti, Mikko
Toiminnan kehittäminen räätälöivässä sovelluskehityksessä.
Improving tailor-made software development.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektien johtaminen, vaatimusmäärittely, liiketoimintaprosessien kehittäminen
software engineering, software project management, requirements engineering, business process development
Tiivistelmä

Litkey, Krisztián
Configuration and maintenance management using COBRA.
(COBRA -pohjainen konfiguraation ja ylläpidon hallinta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 52 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Kovács, János; Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: konfiguraationhallinta, heterogeeninen järjestelmä, hajautettu järjestelmä, COBRA
configuration management, heterogeneous systems, distributed systems, COBRA
Tiivistelmä

Liu, Xiang
NAT traversal for Host Identity Protocol.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 58 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Komu, Miika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: HIP, NAT, traversal, ICE, HIP relay
Tiivistelmä

Looga, Vilen
Traffic scheduling for energy-efficient network transmission on mobile devices.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 58 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Vene, Varmo ;  ohjaaja: Xiao, Yu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energy efficiency, packet scheduling, constraint programming

Luokkamäki, Sami
Batch and data integrations combined with service oriented architecture .
(Eräajo- ja dataintegraatioiden yhdistäminen palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 76 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Hiekkanen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: eräajointegraatio, dataintegraatio, SOA, BPI, integraatioarkkitehtuuri
batch integration, data integration, SOA, BPI, integration architecture
Tiivistelmä

Luttinen, Tuomas
A configuration language for a fuzzy database search engine.
(Konfiguraatiokieli sumean tiedonhaun järjestelmälle)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 65 + [12] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Hyvönen, Jörkki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: konfiguraatiokieli, sumea luku, tietokanta, kääntäjä
configuration language, fuzzy matching, database, compiler
Tiivistelmä

Lüthje, Klaus
Web based geographic information system.
(Web-pohjainen paikkatietojärjestelmä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - x + 69 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ristikangas, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: GIS, paikkatieto, web, kartta, AJAX, suorituskyky
GIS, web, mapping, AJAX, performance
Tiivistelmä

Lyytinen, Ilkka
Improving quality assurance in an agile distributed software project .
(Laadunvarmistuksen parantaminen hajautetussa ja ketterässä ohjelmistoprojektissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 41 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Kankaanpää. Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä kehitys, hajautettu kehitys, laadunvarmennus
agile, quality assurance, distributed
Tiivistelmä

Mahlamäki, Katrine
Maximizing design information value in product development networks.
(Suunnittelutiedon arvon maksimointi tuotekehitysverkostoissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 59 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tuotetiedonhallinta, yhteistoiminnallinen tuotekehitys, tiedon arvo
product data management, collaborative product development, information
Tiivistelmä

Malinen, Jussi
Identity information transfer and federation on Ubilogin Authentication Server.
(Tunnistustiedon siirtäminen ja federointi Ubilogin Authentication Serverissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Kari-Koskinen, Yrjö
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SAML, kertakirjautuminen, identiteetti, federointi
SAML, single sign-on, identity, federation
Tiivistelmä

Manelius, Jaakko
Konfiguraatiotietokannan käyttöönotto IT-palveluyrityksessä.
Implementation of a Configuration Management Database For an IT service company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - (8+) 69 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Pesonen, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ITIL, ITSM, IT-palvelunhallinta, CMBD, konfiguraatiotietokanta, konfiguraationhallinta
ITIL, ITSM, IT service management, CMDB, configuration management
Tiivistelmä

Mannermaa, Mika
Policy-awareness in Data-intensive Mobile Services.
(Tietoturvasäännöt tietopohjaisissa mobiilipalveluissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11+] 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Lassila, Ora
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietoturva, mobiilipalvelut, hajautetut järjestelmät, Semantic Web, tietoturvasäännöt
data security, mobile services, policy management, distributed systems, Semantic Web, access control
Tiivistelmä

Manninen, Matti
Using common XML Schemas for interoperability in Spatial Systems.
(XML-skeemojen käyttäminen yhteistoimintaan paikkatietojärjestelmissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 50 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Ruoho, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: WFS, WMS, XML, GML, CAD, Schemas
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100293.pdf  
Tiivistelmä

Martelin, Tomas
Orientation awareness in declarative user interface languages for mobile devices: A case study and evaluation.
Orientationsmedvetenhet i deklarativa språk för användargränssnitt i mobila enheter; en fallstudie och utvärdering.
(Orientaatiotietoisuus mobiililaitteiden deklaratiivisissa käyttöliittymäkielissä; tapaustutkimus ja arvostus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 67 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Lindström, Tancred
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiili, älypuhelin, deklaratiivinen, XML, orientaatiotietoisuus, layout, käyttöliittymä
mobile, smartphone, declararative, XML, orientation awareness, layout, user interface
mobil, smart mobiltelefon, deklarativ, XML, orientationsmedvetenhet, layout, användargränssnitt
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100291.pdf  
Tiivistelmä

Mattila, Timo
Muutos yhteisöjen ohjelmistotuotetoimittajasta palvelutuottajaksi.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: hajautetut järjestelmät, sovellusvuokraus, web-palvelu

Meriläinen, Markus
Evaluating Chord for Peer-to-Peer Session Initiation Protocol.
(Chordin arvioimista Peer-to-Peer Session Initiation protokollaa varten)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Hautakorpi, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2PSIP, DHT, Chord
P2PSIP, DHT, Chord
Tiivistelmä

Merinen, Jukka
IT improvement project in a researc organization.
(Tietotekniikan kehitysprojekti eräässä tutkimusorganisaatiossa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 87 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Vehtari, Aki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toimintatutkimus, IT-tuki, IT-palvelut, palvelun laadun arvionti, käyttäjätuki, SERVQUAL, ITIL
action research, IT-support, IT services, service assessment, user support, SERVQUAL, ITIL
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100195.pdf  
Tiivistelmä

Molander, Jere
GPS-paikannustiedon keskitetty hallinta.
Centralized management of GPS-positioning data.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 54 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: GPS-paikannus, tietosuoja, paikkatietopalvelu, älypuhelin
GPS positioning, data security, location based service, smart phone
Tiivistelmä

Munkki, Juri
Near real time weather monitoring.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 60 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Sane, Harri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: automaattinen sääasema, tuulen nopeus, tuulen suunta, lämpötila, anemometri, tuuliviiri, 1-Wire, Dallas semiconductor, Maxim IC, UDP, TCP/IP, HTTP, WML
automated weather station, wind speed, wind direction, temperature, cup anemometer, wind vane, 1-Wire, Dallas semiconductor, Maxim IC, UDP, TCP/IP, HTTP, WML
Tiivistelmä

Mustonen, Kimmo
Arkkitehtuuri multicastin huomaamattomaan käyttöönottoon.
Architecture for discreetly utilising multicast.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 47 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: multicast, ryhmäviestintä, välityspalvelin, tiedonsiirto
multicast, group communication, proxy, data transfer
Tiivistelmä

Mustonen, Tommi
Digitaalisten palveluiden löyhä kytkentä tapahtumapohjaisen RDF-tietokannan avulla.
Loosely coupled connection of digital services trough an event-based RDF store.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: verkkopalvelut, palveluiden yhdistäminen, väliohjelmistot, löyhä kytkentä, julkaisu/tilaus
service interoperability, middleware, event-based system, loose coupling, publish/subscibe
Tiivistelmä

Myyry, Jani
User-controlled dynamic circuits in the Finnish Academic Networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [15] + 102 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Laipio, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: dynaamiset piirikytkentäiset yhteydet, käyttäjän hallitsemat yhteydet, sisäverkkoalueen ja verkkoalueiden väliset hallintatasot, DRAGON, OSCARS
dynamic circuits, user-controlled connections, intra-domain control planes, inter-domain control planes, DRAGON, OSCARS
Tiivistelmä

Mäki, Raine
Piloting outsourced game development.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 97 + [9] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Lehtinen, Tuomo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ulkoistaminen, alihankinta, pelinkehitys, ohjelmistokehitys, prosessin kehittäminen, projektinhallinta, tapaustutkimus, pelit
outsourcing, subcontracting, game development, software development, process improvement, project managenent, case study, games
Tiivistelmä

Mäkinen, Elina
Improving performance and scalability of a network data analyzer.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [8] + 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Patinen, Juha-Pekka
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: mobiili internet, klusterointi, suorituskykytestaus, skaalautuvuus
mobile internet, deep packet inspection, clustering, performance testing, scalability
Tiivistelmä

Mäntylä, Antti
Mobiililaitteen käyttö tiedonkeruussa - ohjelmistoratkaisut.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - x + 59 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Nuutila, Esko
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: www-selain, mobiililaite, webteknologiat, tiedonkeruu, ASP, työajanseuranta
Tiivistelmä

Neuvonen, Ilkka
Lua scripting in slot game machines; Applicability to speeding up development.
(Lua-komentosarjakieli peliautomaateissa; Soveltuvuus kehitystyön nopeuttamiseen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 74 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Laakso, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Lua, komentosarjakieli, peliautomaatti, sovellusaluekieli, sovellusalueanalyysi
Lua, scripting language, slot game machine, domain-specific language, domain analysis

Nie, Cong
Feasibility study on WLAN-3GPP mobile VPN tunnel.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 61 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Cuny, Renaud
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: VPN, SIM-based authentication, "Zero-click" user experience
Tiivistelmä

Nordlund, Christer
A software platform for automating revenue forecasting and billing execution of Software Delivered as a Service (SaaS).
(Ohjelmistoalustan laskutuksen ja tulojen ennustamisen automatisointiin Software as a Service (SaaS) liiketoiminnassa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 63 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Komssi. Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SaaS, laskutus, tulonmuodostus, hinnoittelu
SaaS, billing, revenue, pricing
Tiivistelmä

Nordström, Ville
Supporting knowledge worker productivity in an agile software development team.
Kunskapsarbetare och agil systemutveckling - En studie i produktivitet.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 78 + [14] s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Löfgren, Peter
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: agile software development, productivity, knowledge work, knowledge worker, team
agila metoder, lättrörliga metoder, produktivitet, kunskapsarbete, kunskapsarbetare, team
Tiivistelmä

Norja, Terho
Designing a Framework for Linking Company Goals with Daily Tasks in a Small Software Company.
(Yritystavoitteiden ja päivittäisen tekemisen yhdistäminen pienessä ohjelmistoyrityksessä - viitekehyksen suunnittelu)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 47 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Rautiainen, Kristian
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: ohjelmistoliiketoiminta, pienyritys, strategia, strateginen ketteryys, ohjelmistokehitys, ohjelmistotuotanto
software business, small companies, strategy, strategic agility, software development, software engineering
Tiivistelmä

Nummipuro, Antti
Web-ohjelmiston testauksen kehittäminen.
Improving testing of Web-based software.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 55 + [10] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Korpi-Filppula, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web ohjelmisto, testaus, pk-yritys, automaattinen testaus, testivetoinen ohjelmistokehitys, TDD, Selenium
web software, testing, SME, automatic testing, test-driven development, TDD, Selenium
Tiivistelmä

Närjänen, Mikko
Porting Applications to Grid - A Case Study.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11+] 70 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Pirinen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tieteellinen grid-laskenta, laskentaklusteri, ikosahedraalinen virus
scientific grid computing, computing clusters, icosahedral virus
Tiivistelmä

Oikarinen, Tapio
Implementing an information technology service management change management process.
(IT-palveluhallinnan muutoshallintaprosessin käyttöönotto)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 92 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Hannikainen, Pirjo; Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ITSM, ITIL, muutoshallinta, Kotter, muutosjohtaminen, organisaatiomuutos
ITSM, ITIL, change management, change control, Kotter, change leadership, cultural change

Oraskari, Jyrki
The performance of open message-oriented middleware protocols in smart space access.
(Avointen viestijonoprotokollien suorituskyky älykkään tilan kommunikaatiossa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 126 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: AMQP, XMPP, OpenWire, Stomp, JMS, viestiväliohjelmisto, RDF, Smart space
AMQP, XMPP, OpenWire, Stomp, JMS, Message-Oriented Middleware, RDF, Smart space
Tiivistelmä

Pakarinen, Janne
Geneettisen ohjelmoinnin avulla kaupankäyntistrategia vedonlyöntipörssiin.
Using genetic programming to device a betting exchange trading strategy.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 78 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Oksanen, Kenneth
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: geneettinen ohjelmointi, evoluutiolaskenta, kaupankäynti, vedonlyönti, pörssi
genetic programming, evolutionary computation, trading, betting, exchange
Tiivistelmä

Palomäki, Juha
Liiketoimintasovelluksen siirtäminen pilvilaskentaympäristöön.
Transferring a business application to a cloud computing environment .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 53 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Raivio, Yrjö; Vdovenko, Konstantin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: pilvilaskenta, SaaS, IaaS, PaaS, Amazon web service, Google app engine, Eucalyptus
cloud computing, SaaS, IaaS, PaaS, Amazon web service, Google app engine, Eucalyptus
Tiivistelmä

Parkkola, Mikko
Product management and product owner role in large-scale agile software development.
(Tuotehallinta ja tuoteomistajan rooli laajan mittakaavan ketterässä ohjelmistokehityksessä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 75 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Järvinen, Janne; Rautiainen, Kristian
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, Scrum, tuotehallinta, tuotepäällikkö, tuoteomistajuus, tuoteomistaja
agile development, Scrum, lean, product management, product manager, product ownership, product owner
Tiivistelmä

Parviainen, Matti
Usability guidelines for mobile touchscreen user interfaces.
(Käytettävyysohjesääntöjä mobiilien kosketusnäyttökäyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [8] + 89 + [15] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Lehmuskallio, Harri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyyden arviointi, käyttöliittymäsuunnittelu, mobiililaitteiden käytettävyys, kosketusnäytöt, ohjesäännöt
usability evaluation, user interface design, mobile usability, touchscreen user interfaces, guidelines
Tiivistelmä

Pattabiraman, Prashanth
Energy efficiency of streaming over mobile ad-hoc networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 87 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Kure, Øivind ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: MANET, network simulator 2, routing protocols, energy efficiency, performance analysis, hardware performance counters, power modelling

Perälä, Timo
Tietoturvallisen ohjelmiston kehitys- ja ylläpitoprosessin luominen maksukorttiympäristöön.
Secure software development and maintenance process creation for the payment card environment.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Puomio, Pekka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: maksukorttipetos, PCI DSS, maksukortti, tietoturva, ohjelmiston kehitys, ohjelmiston ylläpito
payment card fraud, PCI DSS, payment card, security, software development, software maintenance
Tiivistelmä

Pietilä, Matias
Toward Strategic Usability - User Knowledge as a Basis for New Service Development.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 120 + [3] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Perttula, Antti
Avainsanat: strateginen käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjäkokemus, Web-suunnittelu
strategic usability, user-centered design, user experience, Web design
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100139.pdf  
Tiivistelmä

Pihkala, Henri
Pitkän pollauksen suorituskyky tiheästi päivittyvän tiedon työntämisessä selaimelle.
Pushing high frequency data into a web browswer using long polling .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 51 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rönkkö, Kalle
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ajax, työntö, comet, bayeux, pitkä pollaus, skaalautuvuus
ajax, server push, comet, bayeux, long polling, scalability
Tiivistelmä

Piipponen, Jarmo
Oppi ongelmasta; mitä kariutuneesta projektista voi oppia?.
Learning from mistake; What can be learn from an unsuccessful project?.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 56 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Mäntylä, Martti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: projektijohtaminen, projekti
project, project management

Pilli-Sihvola, Eetu
Tieliikenteen telemaattiset järjestelmät kriittisinä tietojärjestelminä .
Road traffic ITS systems as critical information systems.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 101 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Järvinen, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: telematiikka, älykäs liikenne, kriittiset järjestelmät, tietojärjestelmät, ohjelmistotekniikka, liikenteen hallinta, valvomojärjestelmät
telematics, ITS, critical systems, information systems, software engineering, traffic management, SCADA
Tiivistelmä

Pohja, Harri
Myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmän suunnittelu ja toteutus kansainväliselle lokalisointiyritykselle.
Planning and Implementing a Sales and Marketing Information System for an International Localization Company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 54 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Pääkkönen, Juhani
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: tietojärjestelmän suunnittelu, liiketoiminnan tukijärjestelmät, myynnin ja markkinoinnin tietojärjestelmät, järjestelmien integraatio, järjestelmän käyttöönotto
information system development, business support systems, sales and marketing information systems, systems integration, system deployment
Tiivistelmä

Poikela, Jani
Software process in research organization.
(Ohjelmistoprosessi tutkimusorganisaatiossa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 52 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistoprosessi, demonstration
software process, demonstration
Tiivistelmä

Ponnusamy, Suresh Kumar
Interconnected home networks: An XMPP based approach.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 91 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: home networking, UPnP, remote access, XMPP, publish-subscribe, NAT transversal, end-to-end connectivity
Tiivistelmä

Pulkkinen, Hannu Ville Tapani
Kiinteän pilkun laskenta sulautetussa järjestelmässä.
Fixed point calculation in embedded system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 106 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Schlupp, Kaj
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kiinteä pilkku, liukuluku, liukulukulaskenta, mikrokontrolleri, ARM, sulautettu järjestelmä, firmware, automaatio, oskilloskooppi, ohjelmistotestaus
fixed point, floating-point, floating-point arithmetic, microcontroller, ARM, embedded system, firmware, automation, oscilloscope, software testing
Tiivistelmä

Pänkälä, Janne
Intrusion detection and prevention in Linux host systems.
(Hyökkäysten havaitseminen ja estäminen Linux-järjestelmissä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - x + 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: Linux, hyökkäysten havaitseminen, hyökkäysten torjunta, tietoturva
Linux, intrusion detection, IDS, intrusion prevention, IPS, computer security
Tiivistelmä

Päällysaho, Antti
Data warehouse and reporting tools based on an open source distributed file system.
(Avoimeen lähdekoodiin perustuvaan hajautettuun levyjärjestelmään perustuvat datatavaratalo- ja raportointityökalut)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 67 + [10] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Tikkala, Juho
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: diplomityö, Hadoop, MapReduce, hajautettu laskenta, raportointi, hajautettu levyjärjestelmä
thesis, Hadoop, MapReduce, distributed computing, reporting, distributed file system
Tiivistelmä

Raitila, Veli-Jussi
Implementing secure application integration in enterprise resource planning software.
(Turvallisen sovellusintegraation implementointi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 69 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: diplomityö, tietoturva, yritys, integraatio
thesis, security, enterprice, integration
Tiivistelmä

Raitio, Petri
An analysis of cloud computing and its effects on software product companies.
(Analyysi pilvipalveluista ja niiden vaikutuksesta ohjelmistotuoteyhtiöihin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 86 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Multamäki, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: cloud computing, pilvipalvelu, ohjelmistopalvelu, pilvilaskenta, verkkopalvelu
cloud computing, software as a service, utility computing, web services
Tiivistelmä

Rajanna, Puneeth Prasad
DDoS attacks and countermeasures.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 67 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Knapskog, Sven J. ;  ohjaaja: Saarela, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: distributed denial of service, intrusion detection, quality of service, packet level authentication

Ranta-aho, Pasi-Pekka
Profiting from supplier innovation.
(Tulosta toimittajan innovaatiosta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 83 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Tuominen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: hallinta, toimittajasuhteet, teknologian kehittyminen, tulos
innovation management, supplier relations, technological evolution, profit
Tiivistelmä

Rantamäki, Jarkko
License key management for distributed game servers.
(Lisenssiavainten hallinta hajautetuissa pelipalvelimissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 61 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kyösti, Veijo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Java, lisenssien hallinta, verkkopalvelut, XML, Apache Axis2, Google Guice, Apache Wicket
Java, license management, web services, XML, Apache Axis2, Google Guice, Apache Wicket
Tiivistelmä

Rantanen, Kaisu
Benefits of automated system-level regression testing; A case study.
(Ohjelmiston automatisoidun systeemitason regressiotestauksen hyödyt: Tapaustutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 80 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Tuokko, Sampsa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmiston automaatiotestaus, regressiotestaus, hyöty-kustannusanalyysi, sijoitetun pääoman tuottoprosentti
automated software testing, regression testing, cost-benefit analysis, return on investment
Tiivistelmä

Rauhala, Mika
Organisaation identiteetinhallinnan kehittäminen.
Improving organisational identity management.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 78 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kallio, Tuulikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: identiteetinhallinta, IDM, IAM, identiteetinhallintajärjestelmä, hakemistopalvelu, metahakemisto, LDAP, Shibboleth, SAML2, identiteetin federointi
identity management, IDM, IAM, identity management system, directory service, metadirectory, LDAP, Shibboleth, SAML2, identity federation

Rehana, Jinat
Model Driven Development of Web Application with SPACE Method and Tool-suits.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 111 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Herrmann, Peter ;  ohjaaja: Han, Fenglin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: MDD, MDA, SPACE, UML collaboration, UML activity, AJAX, GWT, Arctis

Reino, Minna
Kypsän ohjelmistotuotteen käyttäjälähtöinen kehitys pk-yrityksessä.
A user centred design model for mature software products in SMEs .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 44 + [7] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Sarinko, Kati
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotuotteen elinkaari, kypsä tuote, käyttäjälähtöinen kehitys, vuosikello
software product lifecycle, nature product, user centred design, year-round schedule
Tiivistelmä

Risteli, Matti
Federated access management solution for web services.
(Federoitu pääsynhallintaratkaisu Web-palveluille)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 48 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Käpynen, Arto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: pääsynhallinta, web-palvelut, federointi, kertakirjautuminen
identity & access management, federation, web services, single sign-on
Tiivistelmä

Rosqvist, Patrik
Object Store for Multimedia Data.
Objekt-databas för Multimedia Data.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 52 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Lipponen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: object-relational mapping, multimedia, database, SQL, OQL, Microsoft
objekt-relation projicering, multimedia, databas, SQL, OQL, Microsoft
Tiivistelmä

Rouhiainen, Kimmo
A comparison of Java Enterprise Edition and NET Framework for Enterprise Resource Planning system Web development.
(Java Enterprise Editionin ja NET Frameworkin vertailu toiminnanohjausjärjestelmien Web-kehitykseen)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [9] + 86 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Sundell, Timo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: toiminnanohjausjärjestelmät, Web-kehitys, Java Enterprise Edition, NET Framework
ERP, Web development, Java Enterprise Edition, NET Framework

Ruokomäki, Jussi
Moraalifilosofinen katsaus käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun: Eettiset teoriat ja arvot Suomessa käytetyssä käyttäjäkeskeisen suunnittelun peruskirjallisuudessa.
The moral philosophy of user-centered design: Ethical theories and values in general literature on user-centered design.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 94 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, ihmiskeskeinen suunnittelu, etiikka, moraali, moraalifilosofia, arvot, filosofia, tekniikan filosofia
human-computer interaction, HCI, usability, user centered design, human centered design, ethics, morals, moral philosophy, values, philosophy, philosophy of technology
Tiivistelmä

Rämö, Ilkka
Case study: Creating a recognized and popular Web site.
(Tunnetun ja suositun Web-palvelun rakentaminen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 70 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Koskenniemi, Antti-Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-palvelut, hakukoneoptimointi, web-analytiikka
internet services, world wide web, seach engine optimization, web analytics
Tiivistelmä

Röntynen, Petteri
Virtuaalihakemiston käyttö järjestelmäintegraatiossa.
Using a virtual directory in system integration.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 58 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi. Lauri ;  ohjaaja: Savolainen, Lari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: virtuaalihakemisto, järjestelmäintegraatio, identiteetin- ja pääsynhallinta
virtual directory, system integration, identity and access management
Tiivistelmä

Saarinen, Santeri
Measuring the effect of AES Cache-timing attacks in different platforms .
(AES:in välimuistinkäytön ajoitukseen perustuvan hyökkäyksen tehokkuuden mittaaminen eri alustoilla)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8+] 47 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: AES, sivukanavahyökkäys, kryptoanalyysi, välimuistin ajoitushyökkäys
AES, side channel attack, cryptoanalysis, cache timing attack
Tiivistelmä

Saarinen, Ville
Bridging capture and enjoyment; Removing the transfer phase from the photography workflow.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 64 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Sarvas, Risto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: snapshot photography, mobile phone, cell phone, GPRS, 3G, automatic transfer, web service, digital photography
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100302.pdf  
Tiivistelmä

Saharan, Pankaj
Cross platform product promotion; Using web as a medium to promote mobile products.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 52 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Barrow, Cyril; Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobile gaming, web store, promotion, GMG, IAF, MOM, JMS, SS7
Tiivistelmä

Sallinen. Juha
Information system to support treasury reverse accounting process.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 57 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Heino, Leo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: information system, accounting information system, treasury, accounting, system integration, constructive research, design science, avantgard quantatum, SAP

Salmén, Hanna
Idea generation for gambling games.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 61 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Koskinen, Kimmo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: peli-ideointi, ideointi työkalu, rahapeli, uhkapeli, työpaja
game idea generation, idea generation tool, gambling games, workshop settings
Tiivistelmä

Salminen, Heikki
Ohjelmistoprojektien ongelmien juutisyyanalyysi.
Root cause analysis in software projects.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 78 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Korhonen, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojekti, juurisyy, juurisyyanalyysi
software engineering, software project, root cause, root cause analysis, RCA

Salminen, Timo
Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä.
Concept validation as a part of development of a new ERP system.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [7] + 62 + [37] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Avainsanat: käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu, havainnollistaminen ja arviointi, toiminnanohjausjärjestelmät
user-centred concept development, validation, enterprise resource, planning systems
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100127.pdf  
Tiivistelmä

Salo, Tomi
Functional programming languages in commercial software development.
(Funktionaaliset ohjelmointikielet kaupallisessa ohjelmistonkehityksessä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 95 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Laurikari, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: funktionaalinen, ohjelmointikieli, ohjelmistonkehitys, rinnakkainen prosessointi
functional, programming language, software engineering, concurrent processing
Tiivistelmä

Saranpää, Tuukka
Conflict resolution trough facilitation in global virtual collaborative teams.
(Konfliktinratkaisu fasilitoinnilla kansainvälisissä virtuaalisissa yhteistyötiimeissä)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - 120 + [19] s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pöyry-Lassila, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kansainväliset virtuaaliset tiimit, fasilitointi, konflikti, konfliktinratkaisu
global virtual teams, facilitation, conflict, conflict resolution
Tiivistelmä

Sarmanne, Mikko
Language performance and productivity: Python versus C, C++ and Java .
(Kielten tehokkuus ja tuottavuus: Python vastaan C, C++ ja Java)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - [10] + 78 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Honkanen, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Python, ohjelmointikieli, tehokkuus, tuottavuus, benchmark
Python, programming language, performance, productivity, benchmark
Tiivistelmä

Savolainen, Mikko
Configutation and management system of distributed access points.
(Hajautettujen tukiasemien konfigurointi- ja asennusjärjestelmä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 100 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Vainio, Teemu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: verkonhallinta, SNMP, hajautettu hallinta, GPRS
network management, SNMP, FCAPS, distributed management, GPRS

Seiro, Hanna-Kaisa
Ohjelmistokehittäjälle mielekäs työympäristö.
Sensible work-setting for software programmer-developer.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - viii + 85 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Heiskari, Juho
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistokehitys, ohjelmistokehittäjä, työmotivaatio, ohjelmistokehittäjän työympäristö, organisaatiokulttuuri, ohjelmistoprojektinhallinta
software engineering, software programmer-developer, software development work-setting, organisational behaviour, software project management
Tiivistelmä

Seppä, Ilkka
Asianhallintajärjestelmän metadata.
Metadata of records management system.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [9] + 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Laine, Asko
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: asianhallinta, asiakirjahallinta, metatieto, Sähke
recirds management, document management, metadata, Sähke

Seppälä, Antti Seppo
Improving software quality with continuous integration.
(Ohjelmistojen laadun parantaminen jatkuvan integroinnin menetelmällä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 63 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Plaza, Juan Gutiérrez
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: jatkuva integrointi, ohjelmistojen laatu, testiautomaatio
continuous integration, software quality, test automation
Tiivistelmä

Seppälä, Saku
Business models of API management providers - Evolution from web service brokers.
(API -hallintapalvelujen tarjoajien liiketoimintamallit - kehitys verkkopalvelujen välittäjistä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 66 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Raivio, Yrjö
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: liiketoimintamalli, STOF, ohjelmistorajapinnan hallintapalvelu, API, SOA
API management, business model, STOF, web service, SOA
Tiivistelmä

Shroff, Mickey
Design and implementation of profile-based protocol for remote industrial automation control.
(Profiilipohjaisen protokollan suunnittelu ja toteutus teollisuusautomaation etäohjaukseen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 56 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tuominen, Pasi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: etähallinta, etäohjaus, Internet, kenttäväylä, profiili, protokollasuunnittelu, TCP/IP
fieldbus, Internet, profile, protocol design, remote management, remote control, TCP/IP
Tiivistelmä

Silvekoski, Pekka
Client-side migration of authentication session.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna; Heikkinen, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: autentikaatio, kertakirjautuminen, identiteetti, migraatio, mobiilisuus, sessio
authentication, session, SSO, mobility, identity, migration
Tiivistelmä

Simanainen, Kaisa
Viestintä- ja yhteistyöjärjestelmien käyttöönotto hajautuneessa organisaatiossa.
Introduction and adoption of information and communication technologies in a distributed organization.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [6] + 75 + [4] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttöönotto, hajautunut organisaatio, viestintä- ja yhteistyöjärjestelmät
introduction, ICT, distributed organization
Tiivistelmä

Simpanen, Esko
AutomateWorks -tuotekonfiguraattoriohjelmiston kehitys 3D-mekaniikkasuunnittelun automatisointiin.
Developing AutomatedWorks -product configurator software for 3D-design automation.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 64 + [14] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Olli ;  ohjaaja: Surakka, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: suunnittelun automatisointi, CAD, 3D, konfiguraattori
based engineering, design automation, CAD, 3D, configurator
Tiivistelmä

Sinkkonen, Arto
Monikielisyyspalvelujen tehostaminen itsepalvelumallia kehittämällä - case; AAC Monikielityöpöytä.
Improving multilingual services by developing self service model - case; AAC Multilingual workbench.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 126 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Jouhki, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: monikielisyyspalvelu, itsepalvelumalli, monikielityöpöytä
multilingual service, self service model, multilingual framework

Smedman, Jean
Kahden eri ohjelmistoarkkitehtuurin yhdistäminen matkapuhelimessa.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 70 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ikonen, Juha
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelukerros, matkapuhelin, Symbian, S60, MOAP(S)
Tiivistelmä

Smeds, Matilda
Change management success factors in ERP implementation.
(Muutoksenhallinnan menestystekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - 102 + [8] s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pietilä, Astrid
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ERP, toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto, toteutusprojekti, muutoksenhallinta, projektinhallinta, muutoksenhallinnan kyvykkyys, muutosvastarinta, muutosvalmius, sidosryhmien hallinta
ERP, Enterprise Resource Planning, implementation project, change management, project management, change management capability, change resistance, change readiness, stakeholder management
Tiivistelmä

Snellman-Junna, Laura
Ketterä käyttöliittymäsuunnittelu ja asiakkaan kokema arvo.
Agile user interface design and value percieved by the customer.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 58 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Vesala, Jussi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: GUIDe, asiakkaan kokema arvo, Scrum, ketterä, käyttöliittymäsuunnittelu, asiakastyytyväisyys
agile, Scrum, GUIDe, customer satisfaction
Tiivistelmä

Sokura, Tapio
Remote monitoring of a wind turbine.
(Tuulivoimalan etävalvonta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: etävalvonta, tuulivoimala, sulautettu tietokone, radiolinkki, IEC 61850, IEC 61400-25
remote monitoring, wind turbine, embedded computer, radio link, IEC 61850, IEC 61400-25
Tiivistelmä

Ström, Roni
Design and implementation of B2B enterprise portal.
(B2B portaalin suunnittelu ja toteutus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 45 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: portaali, JSR-168, Liferay
portal, JSR-168, Liferay

Suanto, Johannes
Käytettävyysongelmien synty ohjelmistokehitysprosessissa; Case: Liikenteen turvallisuusviraston VERO, REKI ja PIIKO järjestelmät.
The emergence of usabílity problems in the software development process; Case the Finnish Transport Safety Agency's VERO, REKI and PIIKO systems.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 90 + [4] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Myllyniemi, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyys, käytettävyysongelma, prosessikehitys, tapaustutkimus
usability, usability problem, process development, case study
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100295.pdf  
Tiivistelmä

Suhonen, Heikki
Evaluation of configuration management tools based on ITIL and organization's needs.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 61 s. + liitt. s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski. Antti ;  ohjaaja: Paajanen, Timo; Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: konfiguraationhallinta, ITIL
configuration management, ITIL
Tiivistelmä

Suomela, Ulla
Contracts in Agile Projects.
(Sopimukset ketterissä projekteissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 97 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Laine, Juha ;  ohjaaja: Aalto, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä, projekti, sopimus, Scrum, XP, vaatimus, tuotteen omistaja
agile, project, contract, Scrum, XP, requirement, product owner
Tiivistelmä

Suvanto, Mika
A monitoring system for authentication and authorisation infrastructure .
(Luottamusverkoston valvontajärjestelmä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 54 + [1] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Linden, Mikael
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: valvonta, Haka, luottamusverkosto, autentikointi, auktorisointi, SAML
monitoring, Haka, federation, authentication, authorisation, SAML
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100296.pdf  
Tiivistelmä

Sydänmaanlakka, Kari
Redesigning a 2D graphics toolkit.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [14] + 101 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Nyberg, Kim
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: 2D, grafiikka, rinnakkaistaminen, Windows
2D, graphics, parallelization, Windows
Tiivistelmä

Sykäri, Antti
Compile-time metaprogramming and its implementation.
(Käännösaikainen metaohjelmointi ja sen toteutus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6] + 76 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käännösaikainen metaohjelmointi, ohjelmointikielisuunnittelu, ydinkielet, c
compile-time metaprogramming, programming language design, kernel languages, c
Tiivistelmä

Syrjälä, Marko
Syöpäseulonnan toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmän toteutus web-sovelluksena.
Enterprise resource planning and data management system for cancer screening as web application.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 80 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-sovellus, tietoturvallisuus, käytettävyys, syöpäseulonta, SSL, testaus, tietosuoja
web application, information security, usability, screening, SSL, testing, privacy
Tiivistelmä

Sävelä, Heikki
Classifying company announcements using Natural Language Processing.
(Yhtiötiedotteiden luokittelu käyttäen luonnollisen kielen käsittelyn menetelmiä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 48 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luonnollisen kielen käsittely, tekstin luokittelu, yhtiötiedotteet, k:n lähimmän naapurin menetelmä
natural language processing, text classification, company announcements, k nearest neighbour

Talo, Risto
Lakitietopalvelun käytettävyyden parantaminen semanttisen webin tekniikoilla.
Improving usability of legal portal with semantic web technologies .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 61 + [8] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Salminen, Arto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: semanttinen web, www-tietopalvelut, ontologiat, moninäkymähaku
semantic web, information portals, ontologies, view based search
Tiivistelmä

Tapio, Antti
Person-to-person identification on modern communication and collaboration environments.
(Käyttäjien välinen henkilöllisyyden todentaminen nykyaikaisissa kommunikaatio- ja yhteistyöympäristöissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [15] + 85 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Lindholm, Pasi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjien välinen todentaminen, vahva tunnistaminen, luotettu kolmas taho, Wave, XMPP
person-to-person, identification, strong authentication, trusted third party, Wave, XMPP
Tiivistelmä

Tiihonen, Mikko
Clustering in workflow engines.
(Klusterointi prosessikonejärjestelmissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vii + 40 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Pulliainen, Erkki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: klusterointi, prosessikone
clustering, workflow engine
Tiivistelmä

Toikka, Hanna
The role of trust in multi-vendor collaboration - A case study in software development.
(Luottamuksen rooli monitoimittajayhteistyössä - Tapaustutkimus järjestelmäkehitysalalta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 92 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Surakka, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luottamus, yhteistyö, monitoimittajaympäristö, kontrolli
trust, collaboration, multi-vendor sourcing, control
Tiivistelmä

Toje, Ilkka
Performance analysis of request-responce functionality for asynchronous integration solutions.
(Suorituskykyanalyysi asynkronisten integraatioratkaisuiden kysely-vastaus -toiminnallisuudesta)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 58 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Källström, Jonas
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: EAI, suorituskykyanalyysi, viestinvälittäjä
EAI, performance analysis, message broker
Tiivistelmä

Tolvanen, Tuomas Taneli
Improving agile requirements engineering and release planning practices .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 91 + [13] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Gunst, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, Scrum, vaatimusten hallinta, julkaisusuunnittelu, käyttäjätarina
agile software development, Scrum, requirements engineering, release planning, user story
Tiivistelmä

Torkkel, Juha
Analyzing and measuring a server cluster; a mathematical model.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [10] + 74 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Harmonen, Timo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelinklusteri, matemaattinen malli, analyysi
server cluster, mathematical model, analysis
Tiivistelmä

Tran Thi Thuy, Trang
Secure data transmission for wireless sensor networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 56 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Gligoroski, Danilo ;  ohjaaja: Laud, Peeter
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: wireless sensor network, security, IRIS sensor mote, TinyOS, nesC

Tretjakov, Juha
Turvallisuus, liikkuvuus ja Internet-protokollan versio 6.
Security, mobility and Internet protocol version 6.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 69 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IPv6, IP, IPSec, MobileIP, tietoliikenne, turvallisuus, liikkuvuus, reititys, langattomuus, protokolla, palveluntarjoaja
IPv6, IP, IPSec, MobileIP, networking, security, mobility, routing, wireless, protocol, service provider
Tiivistelmä

Tuomikoski, Eero
Monitoring solution for IT integration system.
(Monitorointi B2B integraatioinfrastruktuurille)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [6] + 60 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Kotinurmi, Paavo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: monitorointi, valvonta, integraatiot, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, SOA, palveluväylä, ESB
monitoring, integration, Service-Oriented Architectures, SOA, ESB
Tiivistelmä

Tuominen, Lari
Building competitive advantage in online ecosystems.
(Kilpailuedun rakentaminen online-ekosysteemeissä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Vainikka, Petteri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistoliiketoiminta, online-ekosysteemi, kilpailuetu
software business, online ecosystem, competitive advantage
Tiivistelmä

Typpi, Teemu
Web Application Security.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8] + 40 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-sovellus, tietoturva, syötteen tarkistus, SQL-injektio
web-application, security, input validation, SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery
Tiivistelmä

Törnroos, Hannu
Effective key performance indicators for distributed product development in Tieto, Healthcare and Welfare.
(Tehokas suorituskyky mittaristo Tieto, Healthcare & Welfare:n hajautetun ohjelmistotuotekehityksen tarpeisiin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 68 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Kaaber, Hans-Henrik
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tavoiteperusteinen mittaaminen, GQM, ketterän kehityksen mittaaminen, KPI, määrittely
goal oriented measurement, GQM, agile development measurement, KPI, definition
Tiivistelmä

Töyry, Timo
Measuring processor activity on a multi-core platform.
(Suorittimen aktiivisuuden mittaaminen moniydinalustalla)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - ix + 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: rinnakkaisohjelmointi, moniydinprosessori, ARM, mittaus, havainnointi, OProfile
parallel programming, multi-core processor, ARM, measuring, observation, OProfile
Tiivistelmä

Uitto, Marieta
Stress testing SSH applications.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 65 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Dobsik, Martin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: stress test automation framework, quality assurance, SSH, secure shell
Tiivistelmä

Ursin, Tuomas
Testausautomaation käyttöönotto pienyrityksen ohjelmistokehitysprojekteissa.
Introducing test automation into small enterprise software development projects.
Diplomityö, TKK / Automaatio- ja systeemitekniikan laitos, 2010. - 74 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Surakka, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toimintatutkimus, pienyritys, testi, testaus, automaatio, käyttöönotto, jatkuva integraatio, päiväkirja
action research, small enterprise, test, testing, automation, initialization, continuous integration, journal

Vanhanen-Varho, Esa
Regressiotestauksen tehostaminen palveluriippuvaisessa ympäristössä - tapaus Merimieseläkekassa.
Improving regression testing in a service dependent environment - case Seafarer's Pension Fund.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [4] + 91 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Sulanto, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotestaus, regressiotestaus, testiautomaatio, NET, www-sovelluspalvelut, testaus, automatisointi
software testing, regression testing, test automation, NET, web services, testing, automation
Tiivistelmä

Varjus, Janne
Public Key Infrastructure for Peer-to-Peer Networks.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 65 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Varjonen, Samu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2P, PKI, Pastry, RSA, DSA, AES, X.509
P2P, PKI, Pastry, RSA, DSA, AES, X.509
Tiivistelmä

Viitanen, Pihla Maria
Single singn on for digital ecosystem based on XFormsDB language.
(Kertakirjautuminen digitaalisessa ekosysteemissä XFormsDB -kielelle )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9] + 47 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: identiteetin hallinta, digitaalinen palveluekosysteemi, kertakirjautuminen, OpenID
identity management, digital service ecosystem, SSO, OpenID
Tiivistelmä

Viitanen, Samuli
Kehitysarkkitehtuurin perustaminen suurissa monitoimittaja-IT-hankkeissa .
Founding development architecture in large multi-vendor programs .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 82 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kehitysarkkitehtuuri, monitoimittajahanke, monitoimittajaympäristö, ratkaisuarkkitehtuuri, kehitysympäristö, kehityspalvelut, menetelmät, IDEA, RUP
development architecture, multi-vendor program, multi-vendor environment, solutions architecture, development environment, support services, methodology, IDEA, RUP
Tiivistelmä

Virolainen, Antti
Organizing user-created content in a local community favor-exchange service.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [8] + 62 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti A. ;  ohjaaja: Nuutila, Esko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luokittelu, sisällön järjestäminen, kategorisointi, folksonomia, ontologia, tagit, sisällön yhdistely, palvelusten vaihto, paikallisyhteisö, Kassi
annotation, classification, content organization, categorization, folksonomy, ontology, tag hierachy, matchmaking, favor exchange, local community, Kassi
Tiivistelmä

Virtanen, Aleksi
Paikkatietojärjestelmän toteuttaminen mobiiliympäristössä maastotyöskentelyä varten.
Implementing mobile geographic information system for field use.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 73 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Alanko, Olli
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: paikkatietojärjestelmä, matkapuhelin, WFS, WMS, GML, SVG
mobile geographic system, mobile phone, WFS, WMS, GML, SVG
Tiivistelmä

Virtanen, Kati
Facilitating electric drive commissioning; Comparison of two user interface design solutions.
(Sähkökäytön käyttöönoton helpottaminen; kahden eri käyttöliittymäratkaisun vertailu)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7] + 78 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Lalu, Jarkko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, prototyyppi, ohjelmisto, osallistava ryhmäläpikäynti, fokusryhmä, sähkökäyttö
user-centred design, prototype, software, pluralistic usability walkthrough, focus group, electric drive

Virtanen, Mikko
Mobile Electronic ID.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 76 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tunniste, matkapuhelin, mobiili, varmenne, allekirjoitus, rekisteröityminen, köyttööotto
EID, mobile, PKI, WPKI, certificate, signature, registration, credential

Viskari, Ville
Improving the architecture of a content management system with Seam.
(Sisällönhallintajärjestelmän arkkitehtuurin parantaminen Seamin avulla)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: JSF, Seam, arkkitehtuuri, sisällönhallintajärjestelmä, verkkosovellus
JSF, Seam, architecture, content management system, web application
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100254.pdf  
Tiivistelmä

Vuolteenaho, Heikki
Evaluating and optimizing a mobile application framework.
(Erään mobiilisovelluskehysohjelmiston suorituskyvyn arviointi ja optimointi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Sahlberg, Jukka-Pekka; Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: virtuaalikone, tavukoodi, tulkkaus, superkäsky, java, midp, cldc
virtual machine, interpreter, bytecode, superinstruction, java, mldp, cldc
Tiivistelmä

Vuori, Arto
A software architecture for high-performance video processing.
(Ohjelmistoarkkitehtuuri korkeansuorituskyvyn videokäsittelyyn)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Suontama, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: rinnakkaislaskenta, videokäsittely, ohjelmistoarkkitehtuuri
parallel processing, video processing, software architecture
Tiivistelmä

Vähä-Herttua, Juho
Cross-Platform application for IP tunneling and routing in user space .
(Alustariippumaton sovellustason ohjelmisto IP-tunnelointiin ja reititykseen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IPv4, IPv6, siirtymä, tunnelointi, tunnelivälittäjä, TSP, käyttäjäavaruus, monialustainen, raaka socket
IPv4, IPv6, transition, tunneling, tunnel broker, TSP, user space, tuntap, pcap, cross-platform, raw sockets
Tiivistelmä

Vähälummukka, Antti
IT service management in service production.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 46 + [33] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Grön, Jan-Erik
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: IT-palveluiden hallinta, palvelutuotanto, ITIL, COBIT, herätteiden hallinta
IT service management, servíce production, ITIL, COBIT, event management
Tiivistelmä

Wang, Yi
Design and implement new network architecture for the WAN services of large corporation environment.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: MPLS, network scalability and flexibility, security control, demands of multiply services, VPN, router-reflector, routing protocol
Tiivistelmä

Wannasai, Yannarak
Design and implementation of location service for OtaSizzle platform .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 94 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Gaur, Sachin
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: location learning, localization, RF fingerprinting

Weckström, Henrik
Wireless electronic shelf labels.
Trådlösa elektroniska hyllkantsetiketter.
(Langattomat sähköiset hintalaput)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - ix + 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Mattila, Tommy
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sähköiset hintalaput, ESL, hinnoittelu, päivittäistavarakauppa, RFID
electronic shelf labels, ESL, pricing, retail, RFID
elektroniska hyllkantsetiketter, ESL, prisättning, detaljhandel, RFID
Tiivistelmä

Wikberg, Michael
Software license management from system-integrator viewpoint.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [14] + 55 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Westerling, Jörgen
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: software licensing, license management, SaaS, ISV, licensing framework
programvarulicensiering, licenshantering, SaaS, ISV, licensieringsramverk
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100301.pdf  
Tiivistelmä

Xiao, Yanling
Development, testing and documentation plan for a portal supporting internationally distributed research and education network; case - eBEREA .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 64 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Nieminen, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: research and education network, development, testing, documentation

Xuan, Zhiyi
Thin-client architecture using .NET Remoting.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - vi + 79 + [4] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: thin-client, .NET Remoting, provider independent code, WCF, XML web service, ClickOnce
Tiivistelmä

Yanggratoke, Rerngvit
GPU network processing.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [10] + 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Puthalath, Hareesh
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: GPU, network processing, openflow switch, bloom filter

Yu, Yongjiang
Bluetooth interoperability and its improvement by test automation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12] + 83 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ylitalo, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Bluetooth interoperability, Bluetooth profiles, test automation
Tiivistelmä

Zhu, Di
An outsourcing management process for a small agile software company .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 92 + [15] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Paasivaara, Maria; Sulonen, Petteri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: outsourcing, agile, small company, project management
Tiivistelmä

Åstrand, Leif
Maintenance processes for component based web sites at a small web agency.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 77 + [7] s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Österlund, Pär
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web site, component based system, version control, database patch
webbsida, komponentbaserade system, versionshantering, databasuppdatering
Tiivistelmä

Äijälä. Turkka
Back-End software architecture for distributed mobile services.
(Palvelinohjelmiston arkkitehtuuri hajautetuille mobiilipalveluille )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 79 + [11] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Tarkiainen, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: skaalautuvuus, hajautuvuus, mobiilipalvelut
scalability, distribution, mobile services
Tiivistelmä

Äyräväinen, Juho
Comparing the energy characteristics of native and web applications in mobile devices.
(Natiivien ja Web-sovellusten energiankäytön vertailu mobiililaitteissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Qt, AJAX, älypuhelin, web sovellus, energiatehokkuus, energiamittaus
Qt, AJAX, smart phone, web application, energy efficiency, energy measurement
Tiivistelmä

Diplomityöt

2010 | 2009 | 2008

Diplomityöt vuodelta 2010

Berg, Andreas
An Information flow modeling technique supporting Enterprise Architecture Management.
En teknik för avbildning av informationsflöden till stöd för administration av företagsarkitekturer.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [9+] 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: enterprise architecture, information flow, modeling, UML, Zachman, TOGAF, function point, information management
företagsarkitektur, informationsflöde, avbildning, UML, Zachman, TOGAF, function point, informationshantering
Tiivistelmä

Heiskanen, Jussi
Transforming on-premise product to software as a service.
(Toimitiloihin asennettavan ohjelmistotuotteen muuntaminen palveluksi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 71 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Asunmaa, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SaaS, ohjelmistopalvelu, muuntaminen, vaatimus
SaaS, software as a service, transformation, requirement
Tiivistelmä

Hellemaa, Paula
Browser-based application frameworks.
(Selainpohjaiset sovelluskehykset)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - ix + 58 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Nurmentaus, Sampo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: WWW-selain, Browser D-Bus Bridge, D-Bus, Linux, sovelluskehys, alustariippumaton, mobiililaite, JavaScript, web-teknologiat, OpenNetMap
Web-browser, Browser D-Bus Bridge, D-Bus, Linux, application framework, cross-platform, mobile device, JavaScript, Web technologies, OpenNetMap
Tiivistelmä

Hellemaa, Pipsa
Improving modularity of a large legacy application.
(Modulaarisuuden parantaminen vanhassa, laajassa sovelluksessa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [6+] 56 [+5] s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rautakorpi, Tiina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: modulaarisuus, ohjelmistoarkkitehtuuri, arkkitehtuurikeskeiset menetelmät, ohjelmiston uudelleensuunnittelu, uudelleenmodulointi, attribuuttiperustainen uudelleenmoduloinnin suunnittelu, ylläpidettävyysindeksi, suunnattu kytkeytyneisyys
software modularity, software architecture, architecture-centric methods, software re-engineering, software remodularization, attribute-driven remodularization design, maintainability index, directed connectivity
Tiivistelmä

Henriksson, Mikael
The IT productization and commercialization processes of an consulting company.
IT produktutvecklings- och kommersialiseringsprocesserna i ett konsultationsföretag.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 81 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Tiirikainen, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: outsourcing, software as a service, offerings, productization, business priority
externalisering, SaaS, utbud, produktutveckling, affärsprioritering
Tiivistelmä

Hoque, Mohammad Ashraful
Design, implementation and evaluation of traffic shaping proxies for power saving in mobile audio streaming.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PSM, 3G, WLAN, burst, proxy, transparent, TCP, M-TCP, freeze-TCP, internet radio, power consumption
Tiivistelmä

Hytönen, Venla
Experiments with a Clean Slate Internet Architecture: Publish / Subscribe Internet Routing Paradigm.
(Kokeita puhtaan pöydän Internet -arkkitehtuurilla: Publish / Subscribe Internet Routing Paradigm)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [7+] 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Savolainen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PSIRP, publish/subscribe, clean slate, information-centric, TCP/IP, Internet architectures, routing, forwarding
Tiivistelmä

Häkkinen, Tommi
Performance analysis of enterprise service bus solution in service oriented architecture.
(Palveluväylän suorituskykyvaikutukset palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutettavissa tietojärjestelmissä)
Diplomityö, TKK / Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, 2010. - 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindholm, Tancred
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelukeskeinen arkkitehtuuri, palveluväylä, prosessimoottori
service oriented architecture, enterprice service bus, business process engine

Iivonen, Mika
Numeerisen tiedon haku vapaamuotoisista taloudellisista dokumenteista .
Information extraction of numerical data from free form financial documents.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 60 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Saarela, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tiedonhaku, taloudellinen data, luonnollinen kieli, matala jäsennys, säännöllinen lauseke, osavuosikatsaus
information extraction, financial data, natural language, shallow parsing, regular expression, interim report
Tiivistelmä

Juntunen, Antero
Near field communication in mobile ticketing - Business model analysis .
(Lähikenttäviestintä mobiililiputuksessa - liiketoimintamallianalyysi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 73 +[1] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Tuunainen, Virpi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiililiputus, NFC, liiketoimintamalli, STOF
mobile ticketing, near field communication, NFC, business model, STOF
Tiivistelmä

Kaarlas, Juha
Implementing software configuration management in an agile development project.
(Ohjelmiston konfiguraationhallinnan toteuttaminen ketterän kehityksen projektissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SCM, konfiguraationhallinta, ohjelmistotuotanto, ketterä kehitys, ketterät prosessit, Scrum, ScrumBut
SCM, software configuration management, software engineering, agile development methods, agile processes, Scrum, ScrumBut
Tiivistelmä

Kangas, Maija
Tester in an agile project - a Case study.
(Testaaja ketterässä projektissa - Case-tutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 83 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Pitkänen, Liisa; Itkonen, Juha
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä testaus, ohjelmistotestaaja, case-tutkimus
agile testing, software tester, case study
Tiivistelmä

Kauppinen, Marko
The development of Long Term Evolution network infrastructure deployment model.
(Long Term Evolution matkapuhelinverkon käyttöönottomallin kehittäminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 86 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Long Term Evolution, LTE, 4G, HSPA, mobiililaajakaista, käyttöönottomalli
Long Term Evolution, LTE, 4G, HSPA, mobile broadband, deployment model
Tiivistelmä

Kilappa, Tatu
Determining audio buffer size from LAN-WLAN vertical handover delay.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - v + 77 s. + liitt. 11 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Ranta, Mervi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: vertical handover, real-time audio, HIP, TCP, network delay
Tiivistelmä

Klemetti, Laura
Task-Centricity in a User interface; Concept and Evaluation.
(Tehtäväkeskeisyys käyttöliittymässä; Konseptin luonti ja arviointi )
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [5] + 88 + [27] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Säde, Simo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tehtäväkeskeinen, käyttöliittymä, tehtäväkeskeisyys, tehtävä, arviointi, mobiililaite
task-centric, user interface, task-centricity, task, evaluation, mobile device

Kokkonen, Asko
Käyttäjäkeskeisen ohjelmistomuotoiluprosessin kehittäminen pk-yritykselle.
Development of user-centered digital service design-process for a small-size software development organization.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - vii + 152 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistomuotoilu, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, Contextual Design, käyttäjäkeskeinen tuotekehitys
digital service design, user-centered design, user-centered design process, Contextual Design, user-centered product development
Tiivistelmä

Kolehmainen, Anssi
Reliable operation and connectivity of embedded devices Case studies and generic model.
(Sulautettujen laitteiden luotettava toiminta ja verkkoyhteydet Tapaustutkimuksia ja yleinen malli)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [12+] 73 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Virkkunen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luotettavat verkot, luotettavat sulautetut laitteet, RFID, TCP, LLRP
reliable networks, reliable embedded devices, RFID, TCP, LLRP
Tiivistelmä

Kontro, Elina
Requirements engineering and Agile software development.
(Vaatimustenmäärittely ja -hallinta sekä ketterä ohjelmistokehitys )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 72 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Airaksinen, Risto
Työ sijaitsee: T
Tiivistelmä

Kulotie, Kari
Transfer of internal ICT-functions to offshore countries.
(Sisäisten ICT-toimintojen siirtäminen offshore-maihin)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 63 + [4] s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Lindgren, Kim
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ICT-palvelut, palveluiden siirtäminen, tietämyksen siirto, riskien ja muutoksen hallinta
ICT-services, offshore, service desk, service management, cost to offshore, knowledge transfer, change and risk management
Tiivistelmä

Likitalo, Ville
Visual programming: Introductory programming of data structures and algorithms.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Korhonen, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: visuaalinen ohjelmointi, ohjelmointikieli, algoritminen visualisointi, algoritmit
visual programming, programming language, algorithm visualization, algorithms

Lindgren, Mikael
Improving the software architecture of a ship logbook, data collection and reporting system.
(Ohjelmistoarkkitehtuurin parantaminen laivalokikirja-, tiedonkeruu- ja raportointijärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - [8] + 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Karanta, Antti
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: ohjelmistoarkkitehtuuri, uudelleensuunnittelu, modulaarisuus
software architecture, redesign, modularity

Lipasti, Mikko
Toiminnan kehittäminen räätälöivässä sovelluskehityksessä.
Improving tailor-made software development.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotuotanto, ohjelmistoprojektien johtaminen, vaatimusmäärittely, liiketoimintaprosessien kehittäminen
software engineering, software project management, requirements engineering, business process development
Tiivistelmä

Manelius, Jaakko
Konfiguraatiotietokannan käyttöönotto IT-palveluyrityksessä.
Implementation of a Configuration Management Database For an IT service company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - (8+) 69 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Pesonen, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ITIL, ITSM, IT-palvelunhallinta, CMBD, konfiguraatiotietokanta, konfiguraationhallinta
ITIL, ITSM, IT service management, CMDB, configuration management
Tiivistelmä

Mannermaa, Mika
Policy-awareness in Data-intensive Mobile Services.
(Tietoturvasäännöt tietopohjaisissa mobiilipalveluissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11+] 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Lassila, Ora
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietoturva, mobiilipalvelut, hajautetut järjestelmät, Semantic Web, tietoturvasäännöt
data security, mobile services, policy management, distributed systems, Semantic Web, access control
Tiivistelmä

Mattila, Timo
Muutos yhteisöjen ohjelmistotuotetoimittajasta palvelutuottajaksi.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 67 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Törmä, Seppo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: hajautetut järjestelmät, sovellusvuokraus, web-palvelu

Meriläinen, Markus
Evaluating Chord for Peer-to-Peer Session Initiation Protocol.
(Chordin arvioimista Peer-to-Peer Session Initiation protokollaa varten)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Hautakorpi, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2PSIP, DHT, Chord
P2PSIP, DHT, Chord
Tiivistelmä

Merinen, Jukka
IT improvement project in a researc organization.
(Tietotekniikan kehitysprojekti eräässä tutkimusorganisaatiossa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 87 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Vehtari, Aki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toimintatutkimus, IT-tuki, IT-palvelut, palvelun laadun arvionti, käyttäjätuki, SERVQUAL, ITIL
action research, IT-support, IT services, service assessment, user support, SERVQUAL, ITIL
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100195.pdf  
Tiivistelmä

Närjänen, Mikko
Porting Applications to Grid - A Case Study.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11+] 70 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Pirinen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tieteellinen grid-laskenta, laskentaklusteri, ikosahedraalinen virus
scientific grid computing, computing clusters, icosahedral virus
Tiivistelmä

Parviainen, Matti
Usability guidelines for mobile touchscreen user interfaces.
(Käytettävyysohjesääntöjä mobiilien kosketusnäyttökäyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [8] + 89 + [15] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Lehmuskallio, Harri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyyden arviointi, käyttöliittymäsuunnittelu, mobiililaitteiden käytettävyys, kosketusnäytöt, ohjesäännöt
usability evaluation, user interface design, mobile usability, touchscreen user interfaces, guidelines
Tiivistelmä

Pietilä, Matias
Toward Strategic Usability - User Knowledge as a Basis for New Service Development.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2010. - 120 + [3] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Perttula, Antti
Avainsanat: strateginen käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjäkokemus, Web-suunnittelu
strategic usability, user-centered design, user experience, Web design
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100139.pdf  
Tiivistelmä

Pihkala, Henri
Pitkän pollauksen suorituskyky tiheästi päivittyvän tiedon työntämisessä selaimelle.
Pushing high frequency data into a web browswer using long polling .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 51 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rönkkö, Kalle
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ajax, työntö, comet, bayeux, pitkä pollaus, skaalautuvuus
ajax, server push, comet, bayeux, long polling, scalability
Tiivistelmä

Pilli-Sihvola, Eetu
Tieliikenteen telemaattiset järjestelmät kriittisinä tietojärjestelminä .
Road traffic ITS systems as critical information systems.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 101 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Järvinen, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: telematiikka, älykäs liikenne, kriittiset järjestelmät, tietojärjestelmät, ohjelmistotekniikka, liikenteen hallinta, valvomojärjestelmät
telematics, ITS, critical systems, information systems, software engineering, traffic management, SCADA
Tiivistelmä

Ponnusamy, Suresh Kumar
Interconnected home networks: An XMPP based approach.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [11] + 91 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: home networking, UPnP, remote access, XMPP, publish-subscribe, NAT transversal, end-to-end connectivity
Tiivistelmä

Pulkkinen, Hannu Ville Tapani
Kiinteän pilkun laskenta sulautetussa järjestelmässä.
Fixed point calculation in embedded system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 106 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Schlupp, Kaj
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kiinteä pilkku, liukuluku, liukulukulaskenta, mikrokontrolleri, ARM, sulautettu järjestelmä, firmware, automaatio, oskilloskooppi, ohjelmistotestaus
fixed point, floating-point, floating-point arithmetic, microcontroller, ARM, embedded system, firmware, automation, oscilloscope, software testing
Tiivistelmä

Ranta-aho, Pasi-Pekka
Profiting from supplier innovation.
(Tulosta toimittajan innovaatiosta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 83 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Tuominen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: hallinta, toimittajasuhteet, teknologian kehittyminen, tulos
innovation management, supplier relations, technological evolution, profit
Tiivistelmä

Rosqvist, Patrik
Object Store for Multimedia Data.
Objekt-databas för Multimedia Data.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 52 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Lipponen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: object-relational mapping, multimedia, database, SQL, OQL, Microsoft
objekt-relation projicering, multimedia, databas, SQL, OQL, Microsoft
Tiivistelmä

Ruokomäki, Jussi
Moraalifilosofinen katsaus käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun: Eettiset teoriat ja arvot Suomessa käytetyssä käyttäjäkeskeisen suunnittelun peruskirjallisuudessa.
The moral philosophy of user-centered design: Ethical theories and values in general literature on user-centered design.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - 94 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyys, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, ihmiskeskeinen suunnittelu, etiikka, moraali, moraalifilosofia, arvot, filosofia, tekniikan filosofia
human-computer interaction, HCI, usability, user centered design, human centered design, ethics, morals, moral philosophy, values, philosophy, philosophy of technology
Tiivistelmä

Saarinen, Santeri
Measuring the effect of AES Cache-timing attacks in different platforms .
(AES:in välimuistinkäytön ajoitukseen perustuvan hyökkäyksen tehokkuuden mittaaminen eri alustoilla)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - [8+] 47 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: AES, sivukanavahyökkäys, kryptoanalyysi, välimuistin ajoitushyökkäys
AES, side channel attack, cryptoanalysis, cache timing attack
Tiivistelmä

Salminen, Timo
Konseptien havainnollistaminen ja arviointi osana uuden toiminnanohjausjärjestelmän kehitystä.
Concept validation as a part of development of a new ERP system.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [7] + 62 + [37] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Avainsanat: käyttäjäkeskeinen konseptisuunnittelu, havainnollistaminen ja arviointi, toiminnanohjausjärjestelmät
user-centred concept development, validation, enterprise resource, planning systems
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100127.pdf  
Tiivistelmä

Saranpää, Tuukka
Conflict resolution trough facilitation in global virtual collaborative teams.
(Konfliktinratkaisu fasilitoinnilla kansainvälisissä virtuaalisissa yhteistyötiimeissä)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - 120 + [19] s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pöyry-Lassila, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kansainväliset virtuaaliset tiimit, fasilitointi, konflikti, konfliktinratkaisu
global virtual teams, facilitation, conflict, conflict resolution
Tiivistelmä

Silvekoski, Pekka
Client-side migration of authentication session.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [10] + 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna; Heikkinen, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: autentikaatio, kertakirjautuminen, identiteetti, migraatio, mobiilisuus, sessio
authentication, session, SSO, mobility, identity, migration
Tiivistelmä

Simanainen, Kaisa
Viestintä- ja yhteistyöjärjestelmien käyttöönotto hajautuneessa organisaatiossa.
Introduction and adoption of information and communication technologies in a distributed organization.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [6] + 75 + [4] s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttöönotto, hajautunut organisaatio, viestintä- ja yhteistyöjärjestelmät
introduction, ICT, distributed organization
Tiivistelmä

Smedman, Jean
Kahden eri ohjelmistoarkkitehtuurin yhdistäminen matkapuhelimessa.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - 70 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ikonen, Juha
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelukerros, matkapuhelin, Symbian, S60, MOAP(S)

Smeds, Matilda
Change management success factors in ERP implementation.
(Muutoksenhallinnan menestystekijät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektissa)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - 102 + [8] s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pietilä, Astrid
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ERP, toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto, toteutusprojekti, muutoksenhallinta, projektinhallinta, muutoksenhallinnan kyvykkyys, muutosvastarinta, muutosvalmius, sidosryhmien hallinta
ERP, Enterprise Resource Planning, implementation project, change management, project management, change management capability, change resistance, change readiness, stakeholder management

Suomela, Ulla
Contracts in Agile Projects.
(Sopimukset ketterissä projekteissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 97 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Laine, Juha ;  ohjaaja: Aalto, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä, projekti, sopimus, Scrum, XP, vaatimus, tuotteen omistaja
agile, project, contract, Scrum, XP, requirement, product owner
Tiivistelmä

Torkkel, Juha
Analyzing and measuring a server cluster; a mathematical model.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2010. - [10] + 74 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Harmonen, Timo
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: palvelinklusteri, matemaattinen malli, analyysi
server cluster, mathematical model, analysis

Ursin, Tuomas
Testausautomaation käyttöönotto pienyrityksen ohjelmistokehitysprojekteissa.
Introducing test automation into small enterprise software development projects.
Diplomityö, TKK / Automaatio- ja systeemitekniikan laitos, 2010. - 74 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Surakka, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: toimintatutkimus, pienyritys, testi, testaus, automaatio, käyttöönotto, jatkuva integraatio, päiväkirja
action research, small enterprise, test, testing, automation, initialization, continuous integration, journal

Varjus, Janne
Public Key Infrastructure for Peer-to-Peer Networks.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2010. - [9] + 65 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu; Varjonen, Samu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2P, PKI, Pastry, RSA, DSA, AES, X.509
P2P, PKI, Pastry, RSA, DSA, AES, X.509
Tiivistelmä

Virolainen, Antti
Organizing user-created content in a local community favor-exchange service.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2010. - [8] + 62 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti A. ;  ohjaaja: Nuutila, Esko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: luokittelu, sisällön järjestäminen, kategorisointi, folksonomia, ontologia, tagit, sisällön yhdistely, palvelusten vaihto, paikallisyhteisö, Kassi
annotation, classification, content organization, categorization, folksonomy, ontology, tag hierachy, matchmaking, favor exchange, local community, Kassi

Vuolteenaho, Heikki
Evaluating and optimizing a mobile application framework.
(Erään mobiilisovelluskehysohjelmiston suorituskyvyn arviointi ja optimointi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2010. - 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Sahlberg, Jukka-Pekka; Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: virtuaalikone, tavukoodi, tulkkaus, superkäsky, java, midp, cldc
virtual machine, interpreter, bytecode, superinstruction, java, mldp, cldc
Tiivistelmä

Diplomityöt vuodelta 2009

Aalto, Markus
Design and implementation of Java based Distributed Data Storage.
(Hajautetun tietovaraston suunnittelu ja toteutus Java-kielellä)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - 76 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Larjomaa, Juha
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: Java, hajautettu tietovarasto, palvelukehitysalusta
service delivery platform, distributed data storage, Java
Tiivistelmä

Ahti, Lari
Model-based testing of provision logic in telecommunication networks .
(Provisiointilogiikan mallipohjainen testaus tietoliikenneverkoissa )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 54 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Salonen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: testausautomaatio, mallipohjainen testaus, geneettiset algoritmit
testing automation, model-based testing, genetic algorithms
Tiivistelmä

Ahvenlampi. Antti
Scientific calculation on workflows in the domain of systems biology .
(Tieteellinen laskenta datan käsittelykaaviolla systeemibiologian alalla)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 56 (+10) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Mettälä, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: systeemibiologia, datan käsittely, matemaattiset ohjelmointikielet, tietämyksen jako, yksikkömuunnokset
systems biology, workflow, mathematical language, knowledge sharing, unit conversion
Tiivistelmä

Amin, Parth
Performance analysis and enhancements of packet forwarding in LTE.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (11+) 55 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Zander, Jens ;  ohjaaja: Larmo, Anna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: data forwarding, handover, LTE, PDCP, RLC
Tiivistelmä

Antikainen, Arto
Liiketoiminnan suorituskyvyn mittaamisen kehittäminen mediakonsernissa .
Developing business performance measurement in media corporation .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 81 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Kujala, Kristiina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: suorituskykymittauksen kehittäminen, konsernin suorituskyky, prosessi, synergia
developing performance measurement, corporate performance, process, synergy
Tiivistelmä

Arkko, Elina
The role of communications and CRM in building a reputation within a distribution channel context - A case study.
(Viestinnän ja asiakkuudenhallinnan rooli maineen rakentamisessa jakelukanavassa - Tapaustutkimus)
Diplomityö, TKK / Tietojenkäsittelytieteen laitos, 2009. - 103 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Jaatinen, Miia
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: liiketoimintaverkostot, viestintä, asiakkuudenhallinta, suhdejohtaminen, maineenhallinta
business networks, communications, customer relationship management, CRM, reputation management
Tiivistelmä

Aronsson, Hannu
Software complexity metrics for intermediate representation of code.
(Ohjelmiston monimutkaisuuden mittaaminen koodin välikielisen esitysmuodon perusteella)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rimey, Ken
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistot, ohjelmistokehitys, mittausmenetelmät, ohjelmiston laatu, ohjelmistokehityksen työkalut, ohjelmistokehitysprosessi
Tiivistelmä

Auvinen, Tapio
RUBYRIC -A rubrics-based online assessment tool for effortless authoring of personalized feedback.
(Rubyric - Rubriikkipohjainen arvostelutyökalu yksilöidyn palautteen vaivattomaan tuottamiseen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - vi + 56 s. (+8) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Korhonen, Ari ;  ohjaaja: Karavirta, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: rubriikit, tietokoneavusteinen arviointi, kertakirjautuminen
rubrics, computer assisted assessment, instructor interfaces, single sign-on

Bergman, Simo
IPsec based secure mobile networking technologies: A performance comparison.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - (11+) 98 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Joutsenvirta, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietoturva, suorituskyky, etäyhteys, IPsec, MOBIKE, Mobile IP
virtual private networking, data security, remote access, performance, IPsec, MOBIKE, Mobile IP, VPN
Tiivistelmä

Biaudet, Nira
Process-based view on integrating sales and consultancy services in a project-based IT business - A case study.
Processbaserad syn på integrering av försäljning och konsulttjänster i ett projektbaserad IT-företag - En fallstudie.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 86 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Rantanen, Anssi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: business process improvement, sales process, resource allocation, competence management, core competence
processutveckling, försäljninsprocess, resursallokering, kompetensledning, kärnkompetens
Tiivistelmä

Björklund, Herman-Filip
Automating quantitative enterprise architecture metrics.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 86 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Sintonen, Henri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: yritysarkkitehtuuri, EA, kvantitatiiviset metriikat, automatisointi
enterprise architecture, EA, quantitative metrics, automation
Tiivistelmä

Borgaonkar, Ravishankar B.
Anatomy of a Botnet.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 46 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Josang, Audun
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Asprox, Botnet, DDoS, phishing, spamming, SQL injection
Tiivistelmä

Casasús Acevedo, Francisco J.
Energy-efficient adaptation for mobile video streaming in WLAN.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (11+) 69 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Ylä-Jaaski, Antti ;  ohjaaja: Yu, Xiao
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energy-awareness, video streaming, YouTube, mobile device, WLAN, SNR-based adaption

Chang, Tong
Analysis of critical success factors of Mobile Location-based Services .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (11+) 82 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Knutsson, Björn ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: location-based services, LBS, critical success factors, STOF model, Nokia sports tracker, tourism guide
Tiivistelmä

Eerola, Matti
Ohjelmistotuotelinjan automaattinen yksikkötestaus.
Automatic unit testing of product line architecture.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - 76 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Lampi, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotestaus, automaattinen yksikkötestaus, tuotelinja-arkkitehtuuri
software testing, automatic unit testing, product line architecture
Tiivistelmä

Eerola, Ville
Modeling competence transfer profitability.
(Osaamisen siirron tuottavuuden mallinnus)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 65 (+4) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Innanen, Jyrki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tieto, osaaminen, osaamisen siirto, yliosaaminen, T&K johtaminen, osaamisen siirron tuottavuus, osaamisen siirron tuottavuusmalli
information, knowledge, knowledge transfer, core competency, R&D management, competence transfer, competence transfer profitability, competence transfer profitability model

Ehnholm, Sam
The Software as a Service - Business analysis of SaaS model.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SaaS, software as a service, software revenue models
SaaS, software as a service, mjukvara intäkts modeller
Tiivistelmä

Finne, Andreas
Applying traditional architectural patterns to Windows Presentation Foundation: An architectural review.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - 92 (+11) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Westerling, Jörgen
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Windows Presentation Foundation, WPF, design patterns, software architecture, Model-View-ViewModel, MVVM, MVC, MVP, PAC
Windows Presentation Foundation, WPF, designmönster, mjukvaruarkitektur, Model-View-ViewModel, MVVM, MVC, MVP, PAC
Tiivistelmä

Gaur, Sachin
User centric privacy management for location tracking services.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 60 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Heikkinen, Jani; Kangasharju, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: location tracking services, privacy management, OtaSizzle
Tiivistelmä

Guo, Bofei
Automated recognition of algorithms from source code.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 55 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: program comprehension, automated program comprehension, program understanding, cognition models, abstract concepts, graph parsing, roles of variables, SACR, plan, AST, similarity
Tiivistelmä

Han, Yong
Development of a Citizen-Centric Architecture Approach and Application to China Regional Healthcare Platform Proposal.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - 111 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti A. ;  ohjaaja: Itälä, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: citizens, health care services, collaboration, PHR, enterprise architecture, Web 2.0, citizen centric architecture

Hasib, Abdullah Al
Design and implementation of Wireless Packet Level Authentication (WPLA) .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (7+) 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Lagutin, Dmitrij
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PLA, PKI, digital signature, hash chain and authentication
Tiivistelmä

Helminen, Juha
Jype - An education-oriented integrated program visualization, visual debugging and programming exercise tool for python.
(Jype - Integroitu visuaalinen virheenjäljitin, visualisointi- ja ohjelmointiharjoitustyökalu Python-ohjelmoinnin opetukseen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 84 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Korhonen, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmien visualisointi, automaattinen arviointi, tietotekniikan opetus, python, jython
program visualization, automatic assessment, computer science education, python, jython
Tiivistelmä

Herva, Ville
Using Delaunay triangulation in infrastructure design software.
(Delaunay-kolmioinnin hyödyntäminen infrastruktuurin suunnitteluohjelmistoissa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 80 (+11) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Ruoho, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: laskennallinen geometria, paikkatieto
computational geometry, geographical information
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn012723.pdf  
Tiivistelmä

Hintikka, Tomi
Implementing a flexible and cost-effective IT service ordering process .
(Joustavan ja kustannustehokkaan IT-palveluiden tilausprosessin toteuttaminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 70 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Turunen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palveluarkkitehtuuri, palvelusuuntautuneisuus, SOA, BPM, prosessiautomaatio, BPMN, Web service, RIA, RWA, ESB, SharePoint, WF, mashup, BPMS
SOA, BPM, process automation, BPMN, Web service, RIA, RWA, ESB, SharePoint, WF, mashup, BPMS
Tiivistelmä

Honkanen, Jani
Practical Java software optimizations for a high-performance and scalable WAP gateway.
(Käytännöllisiä Java-ohjelmistojen optimointitekniikoita tehokasta ja skaalautuvaa WAP-yhdyskäytävää varten)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 147 s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Oksanen, Kenneth
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Java, protokollapino, suorituskyky, skaalautuvuus, WAP, HTTP
Java, protocol stack, performance, scalability, WAP, HTTP
Tiivistelmä

Huhta, Esko
Management of educational service development projects as a portfolio: Application of service logic and network management to comprehensive schools.
(Opetuspalveluiden kehittämisprojektien johtaminen portfoliona: Palvelunäkökulman ja verkostojohtamisen soveltaminen peruskouluissa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 104 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pöyry-Lassila, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: opetus palveluna, palvelun kehittäminen, projektien johtaminen, projektiportfolion johtaminen, verkoston johtaminen
education as a service, service development, project management, project portfolio management, network management
Tiivistelmä

Huttunen, Niina
Agile user-centered software design process for Outotec.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2009. - (5+) 106 (+21) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Repokari, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjäkeskeinen suunnittelu, ketterä ohjelmistokehitys, suunnittelutiede, prosessin suunnittelu
user-centered design, agile software development, design science, process design
Tiivistelmä

Huusko, Miika
Embedded system for networked real-time RFID reader.
(RFID-lukijan sulautettu järjestelmä)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - 90 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Pursula, Pekka
Avainsanat: RFID, sulautetut järjestelmät, metsäkone
RFID, embedded systems, forest harvester
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100095.pdf  
Tiivistelmä

Huuskonen, Kauko
Käyttöönottoprojektien ongelmat ohjelmistotuoteyrityksessä: Case tutkimus.
Implementation project problems in software product company: Case study.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 72 (+30) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Ojala, Teppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ERP, konsultointi, käyttöönottoprojekti, nopea käyttöönotto, ohjelmistotuote
ERP, consulting, implementation project, rapid implementation, software product
Tiivistelmä

Hänninen, Kaisa
Managing networked business process change - A case study in the aviation industry.
(Verkottuneiden liiketoimintaprosessien muutoksen johtaminen - Tapaustutkimus lentotoimialalta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 132 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Jaatinen, Miia
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: liiketoimintaverkostot, liiketoimintaprosessien kehittäminen, muutosjohtaminen
business networks, change management, development of business processes
Tiivistelmä

Hänninen, Timo
Korkean saatavuuden verkkopalveluiden toteuttaminen.
Implementation of high availability network services.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: saatavuus, kuormantasaus, replikointi, klusterointi
availability, load balancing, replication, clustering
Tiivistelmä

Iivonen, Joonas
Identifying and characterizing highly performing testers - A case study in three software product companies.
(Hyvin suoriutuvien testaajien identifiointi ja luonnehdinta - Tapaustutkimus kolmessa ohjelmistotuoteyrityksessä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 65 (+10) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Mäntylä, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistojen testaaminen, testaaja, henkilökohtaiset ominaisuudet, virhetietokanta, tapaustutkimus, ohjelmistotuoteyritys, ohjelmistotuotanto
software testing, software tester, personal characteristics, defect tracking system, case study, software product company, software engineering
Tiivistelmä

Jakobsson, Martti
Software process improvement for ISO 17894 conformance.
(Ohjelmistoprosessin parantaminen ISO 17894:n vaatimusten täyttämiseksi)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - ix + 80 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Pyörre, Jussi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ISO 17894, ohjelmistoprosessin parantaminen, standardointi, ketterät menetelmät
ISO 17894, software process improvement, standardization, agile methods
Tiivistelmä

Janasik, Tapio
Distinguishing flash crowds and denial of service - A rule-based anomaly detection approach.
(Palvelunestohyökkäyksen erottaminen flash-crowd -ilmiöstä - sääntöpohjainen menetelmä poikkeamien havaitsemiseen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 64 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Internet, WWW, palvelunestohyökkäys, flash cowd-ilmiöt, poikkeamien havaitseminen, tunkeutumisen havaitseminen
Internet, WWW, denial-of-service, flash crowds, anomaly detection, intrusion detection
Tiivistelmä

Jing, Jing
Open Source Business Models in the Chinese Market.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 109 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Laine, Juha ;  ohjaaja: Puhakka, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: open source software, business internationalization, business models, China, software market
Tiivistelmä

Johansson, Mika
An assessment method for development processes of safety-critical software.
(Arviointimalli turvallisuuskriittisten ohjelmistojen tuotantoprosessien arviointiin)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 116 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Nevalainen, Risto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: turvallisuuskriittinen ohjelmisto, prosessiarviointi, ISO/IEC15504, IEC 60880, ydinvoimalan ohjausjärjestelmä, ohjelmiston sertifiointi
safety-critical software, process assessment, ISO/IEC15504, IEC 60880, nuclear power plant instrumentation and control, software certification
Tiivistelmä

Julku, Jukka
On distributed memory support for the coordination language S-NET.
(Hajautetun muistin tuenta S-NET koordinointikielelle)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (7+) 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Koivisto, Juha; Grelck, Clemens
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: S-NET, hajautus, ohjelmointi, toteutus
S-NET, distributed memory, programming, implementation

Jumppanen, Vladislav
Designing and implementing an XML transformation application as a SOA service in a SOA environment.
(XML-muunnossovelluksen suunnittelu ja toteutus palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - [7+] 65 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Jing, Chen
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelukeskeinen arkkitehtuuri, SOA, ESB, SOI, web service, XML, XPath, prosessipalvelin, JPD, Java
SOA, ESB, SOI, web services, XML transformation, XPath, process server, JPD, Java
Tiivistelmä

Kangas, Jeremias
Software Architecture and Algorithms for a Specific Demand Responsive Transit System.
(Tietojärjestelmäarkkitehtuuri ja algoritmit eräälle kysyntäohjautuvalle joukkoliikennejärjestelmälle)
Diplomityö, TKK / Teknillisen fysiikan ja matematiikan tutkinto-ohjelma, 2009. - 68 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Sulonen, Reijo
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: tietojärjestelmäarkkitehtuuri, ohjelmistoarkkitehtuuri, kysyntäohjautuva joukkoliikenne, algoritmit, tietokannat
information systems architecture, software architecture, demand responsive transport, algorithms, databases
Tiivistelmä

Karanjit, Prajwalan
Secure E-passport access methods.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 129 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Mjølsnes, Stig F. ;  ohjaaja: Based, Abdul
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: electronic passport, RFID, MRTD, ICAO, EAC, SEPAP, security, privacy, ProVerif, Scyther, electronic voting

Karhu, Kalle
Exploring the effect of different microRNA target prediction techniques .
(MikroRNAiden kohdepaikkojen ennustaminen eri menetelmin)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - [7] + 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Lähdesmäki, Harri
Työ sijaitsee: S
Avainsanat: mikroRNAt, mikroRNAiden kohdepaikat, geneettiset algoritmit
microRNAs, microRNA targets, genetic algorithms
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2010/urn100147.pdf  
Tiivistelmä

Kauppi, Seppo
Koulutusorganisaation tietoliikenneratkaisujen kehittäminen Päijät-Hämeessä.
Developing the communication solutions in the Educational Consortium of Päijät-Häme.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 50 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Siikaniemi, Lena
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ristikytkentäkaapit, tietoliikennekaapelointi, kaapeli- ja liitinmerkinnät, työssäoppiminen, oppilastyö
crossinstallation, cabling network, the cable and connection markings, on-the-job, student work

Keski-Luopa, Jukka
Design of a reference architecture for enterprice applications.
(Referenssiarkkitehtuurin suunnittelu liiketoimintasovelluksia varten)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 70 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Kokkola, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistokehitys, referenssiarkkitehtuuri, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, SOA, liiketoimintasovellus, arkkitehtuurilliset ongelmat, ATAM
software development, reference architecture, Service-Oriented Architecture, SOA, enterprise application, architectural prolems, Architectural Tradeoff Analysis Method, ATAM
Tiivistelmä

Kettula, Arto
Mashup Services: Business models and value chains.
(Mashup palvelut: liiketoimintamalleja ja arvoketjuja)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 84 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mashup, liiketoimintamalli, arvonluonti, stof, web 2.0, google, kartta, paikkatieto, amazon.com
mashup, business model, value creation, stof, web 2.0, google, maps, amazon.com
Tiivistelmä

Kilinkaridis, Theofanis
Usable security for mobile P2P VoIP.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 96 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Karvonen, Kristiina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: usability, security, HIP, SIP, VoIP, mobility, privacy, trust, user-centered design, P2P
Tiivistelmä

Killström, Niklas
Implications on model-driven architecture on information systems development.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 118 (+8) s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Peltonen, Juhana
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: malliohjautuva arkkitehtuuri, ohjelmistoprosessin kehittäminen, tietojärjestelmän kehittäminen
model-driven architecture, MDA, software process improvement, information system development

Kivialho, Jesse
Tiedon siirtyminen tieto- ja viestintätekniikan ulkoistuskumppanin vaihdoksessa.
Knowledge transfer in switching of ICT-outsourcing partners.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 86 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Alaranta, Maria
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tiedon siirtyminen, TVT-ulkoistus, ulkoistuskumppanin vaihdos
knowledge transfer, ICT-outsourcing, switching outsourcing partners
Tiivistelmä

Kiviluoma, Ari
Työmäärän arviointi ohjelmistokehitysprojektin osana.
The software effort estimation on the software development projects .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 62 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ranta, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmiston työmäärän arviointi, ohjelmiston koon arviointi, COCOMO II
sofware effort estimation, software size estimation, COCOMO II
Tiivistelmä

Kiviniemi, Teemu
Implementation of an IPv4 to IPv6 multicast translator.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 69 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Savola, Pekka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IPv4, IPv6, ryhmälähetys, protokollamuunnos, IPv6 siirtymä, IPTV, MCAST46, SIIT, PIM-SM, IGPM, MLD, lähderiippumaton ryhmälähetys, ASM, lähdekohtainen ryhmälähetys, SSM, fragmentointi, välityspolun MTU-arvon selvitys
IPv4, IPv6, multicast, protocol translation, IPv6 transition, IPTV, MCAST46, SIIT, PIM-SM, IGPM, MLD, Any-Source Multicast, ASM, Source-Specific Multicast, SSM, fragmentation, path MTU discovery
Tiivistelmä

Kjällman, Jimmy
Attachment to a mative publish/subscribe network.
Anslutning till datakommunikationsnätverk som baserar sig på publicera/prenumerera-modellen.
(Kiinnittyminen julkaisu/tilaus-malliin pohjautuvaan tietoliikenneverkkoon)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 80 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Rinta-aho, Teemu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: verkkoon kiinnittyminen, julkaisu/tilaus-malli
network attachment, publish/subscribe
anslutning till nätverk, publicera/prenumerera
Tiivistelmä

Kolmonen, Lauri
Component-based software delivery for mobile devices.
(Komponenttipohjainen ohjelmistojakelu mobiililaitteille)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - viii + 75 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Haavikko, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: komponenttiohjelmistot, ohjelmistojakelu, ohjelmistopäivitys, mobiilius
component software, software delivery, software updating, software deployment, mobility
Tiivistelmä

Kontio, Kalle
Designing a monitoring software for a network management system.
(Monitorointiohjelmiston suunnittelu verkonhallintajärjestelmään )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 64 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Kantonistov, Yurii
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: monitorointi, ohjelmistoarkkitehtuuri, verkonhallinta
monitoring, software architecture, network management

Koponen, Ari
Lentoyhtiön reittiverkoston valvonta ja häiriötilanteiden ennakointi .
Airline network monitoring and forecasting irregular situations.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 78 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Iho, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kumulatiivinen myöhästyminen, reittiverkoston valvonta, tietotekniikka, prosessi, poikkeustilanteet, muutoshallinta, puumalli, aaltorakenne
delay propagation, network monitoring, information technology, process, change management, propagation tree, wave structure
Tiivistelmä

Korkeala, Mauri
Integrating identity management application into identity management system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 74 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Kuusi, Sampo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sähköinen identiteetti, identiteetinhallinta, tunnistautuminen, valtuutus
digital identity, identity management, authentication, authorization
Tiivistelmä

Koskinen, Atso
Model-based testing of certain elevator control system modules.
(Hissin ohjausjärjestelmän eräiden moduulien mallipohjainen testaus )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 85 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Suihkonen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: malli, ohjelmisto, testaus, testi, automaatio, sulautettu
model, software, testing, test, automation, embedded
Tiivistelmä

Kujala, Juha
Communities of practice in implementation of a competence destroying innovation - A case study from the construction industry.
(Käytäntöyhteisöt osaamista tuhoavan innovaation käyttöönotossa - Tapaustutkimus rakennusteollisuudesta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 117 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Hirvensalo, Antero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytäntöyhteisöt, osaamista tuhoava innovaatio, innovaation käyttöönotto, osaamisen kehittäminen, liiketoimintaprosessien kehittäminen, prosessi-innovaatio
communities of practice, competence destroying innovation, innovation implementation, competence development, business process development, process innovation
Tiivistelmä

Kukkosuo, Miikka
Collaboration of sales and marketing for better business performance in software growth ventures - A case study.
(Liiketoiminnan tuloksellisuuden parantaminen myynnin ja markkinoinnin yhteistyöllä kasvuhakuisissa ohjelmistoyrityksissä - tapaustutkimus)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2009. - 102 (+7) s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Vainikka, Petteri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: myynti, markkinointi, kilpailukyky, ohjelmistoliiketoiminta
sales, marketing, competitiveness, software business
Tiivistelmä

Kullberg, Henrik
LINQin soveltaminen ORM-ratkaisuna Framework-sovelluskehityksessä.
LINQ as ORM solution in Framework application development.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 65 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ORM, LINQ, Hibernate, Impedance Mismatch, Inheritance Mapping, ORM vertailu
ORM, LINQ, Hibernate, Impedance Mismatch, Inheritance Mapping, ORM comparison

Kylämaa, Aki
Paikannus mobiiliverkoissa.
Positioning in mobile networks.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 59 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: GPS, paikannus, Galileo, EGNOS, solupaikannus, sisätilapaikannus, inertianavigointi, paikkatietosovellukset, tietosuoja, televalvonta
posiotioning, GPS, Galileo, EGNOS, cell-based positioning, indoor positioning, inertia navigation, position applications, privacy protection, telemonitoring

Kymäläinen, Petri
EDS-sähkösuunnittelujärjestelmän suunnittelu ja toteutus.
The EDS-electrical design system - design and implementation.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 62 (+8) s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sähkösuunnittelu, RAD, DELPHI, Asiakas-palvelin, Ohut-Asiakas, DFD-kaavio, ER-malli
electrical design, RAD, DELPHI, Client-Server, Thin-Client, DFD-diagram, ER-model

Kähärä, Tuomas
Creating customer value by process pre-simulations: Case studies in the construction industry.
(Arvon luominen asiakkaalle prosessisimuloinneilla: Tapaustutkimuksia rakennusteollisuudesta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 99 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Hirvensalo, Antero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: prosessisimuloinnit, suhdemarkkinointi, asiakassuhteen dialogi, projektin määrittely, asiakkaan kokema arvo, rakennusteollisuus
process simulations, relationship marketing, relationship dialogue, project definition, customer perceived value, construction industry
Tiivistelmä

Lahti, Pyry-Samuli
Automated system testing of web-based applications.
(Web-pohjaisten sovellusten automatisoitu järjestelmätestaus)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 91 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Halme, Erkka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistotestaus, järjestelmätestaus, toiminnallinen testaus, testiautomaatio, www-pohjaiset sovellukset, Selenium, TestNG
software testing, system testing, functional testing, test automation, web-based applications, Selenium, TestNG
Tiivistelmä

Laine, Juha-Pekka
Thin-client architecture for Simantics simulation environment.
(Thin-client arkkitehtuuri Simantics simulointiympäristöön)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - (5+) 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Villberg, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: hajautus, kevyt pääte, simulointi
distributed computing, thin-client, simulation
Tiivistelmä

Laine, Teijo
Distributed file system in LinDX.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 54 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Bayr, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Linux, LinDX, DX 200, hajautettu tietojärjestelmä
Linux, LinDX, DX 200, distributed file system
Tiivistelmä

Lautaportti, Kai
Web 2.0: Privacy challenges in online social networks.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 65 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindqvist, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Web 2.0, hajautetut sosiaaliset verkot, yksityisyydensuoja, LinkedIn, arviointi
Web 2.0, distributed online social networks, privacy, LinkedIn, evaluation
Tiivistelmä

Lehtinen, Tero
Data warehousing and customer profiability in insurance industry.
(Tietovarastointi ja asiakasksnnattavuus vakuutusalalla)
Diplomityö, TKK / Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, 2009. - (5+) 101 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Kananen, Vesa
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: tietovarastointi, analyyttinen asiakkuuden hallinta, asiakaskannattavuus, tietomallinnus, liiketoimintatiedon hallinta, vakuutusala
data warehousing, analytic customer relationship management, customer profitability, data modelling, business intelligence, insurance industry

Lehtomäki, Matti
Oracle-tietokannan muutoksenhallinta.
Change management of Oracle databases.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 102 (+11) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Hulttinen, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietokannan muutoksenhallinta, sovelluksen evoluutio, automatisointi, versionhallinta, relaatiotietokannat, Oracle
database change management, software evolution, automatization, version control, relational databases, Oracle
Tiivistelmä

Lehtonen, Lauri
Selection criteria and performande impact of Software-as-a-Service pricing models.
(Software-as-a-Service hinnoittelumallien valintakriteerit ja niiden vaikutus kasvuun ja kannattavuuteen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 78 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Valtakoski, Aku
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Software-as-a-Service, hinnoittelumalli, ansaintalogiikka
Software-as-a-Service, pricing model, revenue model, revenue logic
Tiivistelmä

Lei, Jing
The Internet of things - WWAI way of Implementing Ubiquitous Computing .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - iii + 88 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Saikkonen, Heikki; Stam, Jouni
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Ubiquitous Computing, supply chain, track and trace, product life cycle, item information, AUTO-ID, EPC, WWAI, RFID, GPS, ubicomp, P2P

Lei, Shuang
Reliability of location determination system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (7+) 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Hidell, Markus ;  ohjaaja: Kangasharju, Jaakko; Heikkinen, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: location determination system, reliability, attack accuracy, integrity, robustness

Leppilahti, Juha
TCP receive window size adaptation in a mobile device.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 81 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Öhman, Ville; Siekkinen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: TCP, vastaanottoikkuna, automaattinen, mukautuva, mobiili, sulautettu
TCP, RWS, peceive window, RWND, auto-tuning, adaptive, mobile, embedded
Tiivistelmä

Leppänen, Tero
Testerisuunnitteluprosessin kehittäminen.
Improving of Test System Design Process.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 96 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Lassenius, Casper ;  ohjaaja: Kostiainen, Anne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: testaussuunnittelu, suunnitteluprosessi, prosessikehitys, tuotantotestaus
test system design process, process development, production testing
Tiivistelmä

Liljeqvist, Ove
Service availability for the Session Initiation Protocol in a hostile environment.
(SIP-palveluiden saatavuus vihamielisessä ympäristössä)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - [10] + 67 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas
Avainsanat: Session Initiation Protocol (SIP), palvelunesto (DoS), VoIP, saatavuus
Session Initiation Protocol (SIP), Denial of Service (DoS), VoIP, availability
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100107.pdf  
Tiivistelmä

Loikkanen, Olli
Mediation as part of operator's operational support systems (OSS).
(Mediointi osana operaattorin toimintojen tukijärjestelmää)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 91 (+16) s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Lassila, Jussi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mediointi, laskutus, operaattorit, OSS
mediation, OSS, charging, CSP
Tiivistelmä

Luoto, Juha
Hibernate-kirjaston suorituskyvyn parantaminen Java-sovelluksessa.
Optimising the performance of Hibernate Framework in a Java application.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - ix + 76 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Kokkola, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Hibernate, olio-relaatiomallinnus, ORM, suorituskyky, suorituskykytestaus
Hibernate, object-relational mapping, ORM, performance, software performance testing

Maaranen, Hannu
Data file classification using statistical analysis.
(Tiedoston luokittelu tilastollisella analyysillä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 70 s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Ståhlberg, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: n-grammi, tilastollinen analyysi, Bloom, haittaohjelma, tunniste, sormenjälki, virus, tunnistamaton, poikkeama, automaattinen, Markov
n-gram, statistical analysis, Bloom, malware, signature, detection, fingerprint, virus, zero-day, anomaly, automatic, Markov
Tiivistelmä

Maheshwaree, Pardeep
Determinants of smartphone usage.
Diplomityö, TKK / Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, 2009. - (8+) 146 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Verkasalo, Hannu; Hämmäinen, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobile user behaviour, smartphone service usage, service adoption

Majorin, Peter
A retargetable post-compiler tool for memory energy optimizations.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - (8+) 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energia, scratchpad, kääntäjä, C55x, DSP, uudelleenkohdennettava, simulaattori
energy, scratchpad, compiler, C55x, DSP, retargetable, simulator
Tiivistelmä

Miettinen, Jarkko
Security Aspects in Modern Web Applications.
(Tietoturvallisuus web-sovelluksissa)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - 9 + 93 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Virkki, Kai
Avainsanat: Web, information security, JavaScript, Ajax
Web, information security, JavaScript, Ajax
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100020.pdf  
Tiivistelmä

Mushtaq, Ahmad
Implementation and analysis of SSL based VPN for Symbian OS.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 87 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Heikkinen, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobility, VPN, TLS, UDP, datagram, Symbian
Tiivistelmä

Mutanen, Olli Pekka
Determinants and perceptions of growth in the Finnish software industry .
(Kasvutekijät ja -käsitykset Suomen ohjelmistoteollisuudessa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Rönkkö, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kasvu, yritys, ahjelmistoteollisuus, yrittäjyys
growth, firm, software industry, entrepreneurship
Tiivistelmä

Muukkonen, Teemu
Tieto- ja viestintätekniikan ympäristövaikutukset - haastattelututkimus konesalien sähkönkulutuksesta Suomessa.
Environmental impacts of information and communications technology - an interview study about data centers in Finland.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - 102 (+4) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: tietotekniikka, viestintätekniikka, palvelinkeskus, konesali, hiilidioksidipäästöt, energiatehokkuus, haastattelututkimus
information technology, communication technology, data center, server hall, carbon dioxide emissions, energy effectiveness, interview study
Tiivistelmä

Mäkinen, Olli
Mobile social medía business models.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiilipalvelut, sosiaalimedia, liiketoimintamallit, palveludiffuusio, verkostoeksternaliteetit
mobile services, social media, business models, service diffusion, network externalities
Tiivistelmä

Nguyen, Hoang Anh
Selection of trust mechanism in recommender systems.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 56 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Tavakolifard, Mozhgan
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: recommender systems, coliaborative filtering, trust, reputation, LSI/SVD, EigenTrust, trust inference
Tiivistelmä

Nikula, Marko
Benefits of coordinated replenishment in an inventory management system .
(Koordinoidun täydennyksen hyodyt täydennysjärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 70 s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Kärkkäinen, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: täydennys, koordinoitu täydennys, täydennysmalli, MPR, syklinen täydennysmalli, simulointi
replenishment, coordinated replenishment, joint replenishment, material requirements planning, MPR, can-order policy, cyclic policy, simulation
Tiivistelmä

Nuuros, Anna
Information technology mediating service development: Case study in Finnish comprehensive education.
(Informaatioteknologia palvelukehittämisen mahdollistajana: Tapaustutkimus perusopetuksesta Suomessa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 87 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Pöyry-Lassila, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: informaatioteknologia mahdollistajana, yhteisöllinen palvelun kehittäminen, palvelunkehittämisprosessi, opetus palveluna
information technology as a mediator, collaborative service development, service development process, education as a service
Tiivistelmä

Nylund, Kim
Evaluating automated security testing software.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kiravuo, Timo; Kuhlberg, Miika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: information security, static analysis, dynamic testing, application security, automated testing, security testing
datasäkerhet, statisk analys, dynamisk testning, datasäkerhetstestning, automatisk testning, applikationssäkerhet

Oikarinen, Anna Karoliina
International user studies as methodology in paper mill system integration pre-study - View on cultural differences.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - vi + 96 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Salmela, Erika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kansainvälinen käyttäjätutkimus, integraatio, Hofstede, kulttuurin dimensiot, Paunonen, rooliteoria, prosessin ohjausjärjestelmät, Tähtinen, Hemilä
international user studies, integration, Hofstede, cultural dimensions theory, Paunonen, process control system, role theory, Tähtinen, Hemilä
Tiivistelmä

Ollila, Anna
Coordinating a networked process in a turbulent environment - A case study in aviation industry.
(Verkottuneen liiketoimintaprosessin koordinointi turbulentissa ympäristössä - tapaustutkimus lentotoimialalta)
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2009. - 86 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Jaatinen, Miia
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: koordinointi, liiketoimintaverkot, prosessi
coordination, networks, business nets, process
Tiivistelmä

Ossi, Henri
Leveraged expansion of software product platforms.
(Ohjelmistotuotealustojen laajentaminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 89 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Siegberg, Rasa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tuotealusta, tuotehallinta, ohjelmistoliiketoiminta, tuotekehitys, tapaustutkimus
product platform, product management, software business, product development, case study

Paananen, Ilkka
Multi-Platform Development and Distribution of Entertainment Software Content: Business Models and Strategic Implications.
(Viihdeohjelmistosisällön monialustakehitys ja jakelu: liiketoimintamallit ja strategiset seuraukset)
Diplomityö, TKK / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, 2009. - 93 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Vainikka, Petteri
Työ sijaitsee: TU
Avainsanat: ohjelmistot, viihde, pelit, liiketoimintamallit, digitaalinen jakelu, strategia, monialustakehitys
software, entertainment, games, business models, digital distribution, multi-platfom, strategy

Parkash, Aditaya
Study of performance of error control scheme in Wireless Sensor Networks .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - [9] + 69 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Kangasharju, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Hop by Hop, End to End, wireless sensor networks, error control

Peltonen, Juhani
Effect of compiler optimizations on energy consumption of an embedded microprocessor.
(Kääntäjäoptimointien vaikutus sulautetun mikroprosessorin energiankulutukseen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 68 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energiatehokkuus, kääntäjä, kääntäjäoptimointi, mikroprosessori, sulautettu järjestelmä
compiler, compiler optimization, embedded system, energy efficiency, microprocessor

Pirilä, Vesa
Improving performance in large legacy software.
(Suorituskyvyn parannus laajassa, vanhassa ohjelmistossa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 72 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Salonen, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: suorituskykyanalyysi, suorituskyvyn parannus, OpenMP, TBB, MPI, RapidMind, SMP, rinnakkaisuus, BIM-ohjelmisto, moniydinprosessori
performance analysis, performance tuning, OpenMP, TBB, MPI, RapidMind, SMP, parallelism, legacy, BIM software, multi-core
Tiivistelmä

Pohjola, Matti
OLAP-kuutioiden käyttö yrityksen liiketoimintatiedon hallinnassa.
Using OLAP-cubes in business intelligence of the company.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 93 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ylä-Anttila, Juha
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: OLAP, tietovarastointi, tietojohtaminen, liiketoimintatiedon hallinta, BI, tietokuutiot
OLAP, data warehousing, knowledge management, business intelligence, BI, OLAP cube
Tiivistelmä

Poikela, Antti
Messaging service interoperability in mobile domain.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (11+) 90 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Pihlajamäki, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tekstiviesti, pikaviesti, yhteensovitus, yhteentoimivuus, SIP, SMS
short message service, instant messaging, interoperability, interworking, SIP, SMS
Tiivistelmä

Pyykkö, Elli
Designing a model of international business-to-business sales organization for services.
(Kansainvälisen business-to-business -myyntiorganisaation suunnittelu palvelutoimialalla)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 79 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelut, organisaatioteoria, asiakkuusjohtaminen, globaali asiakkuusjohtaminen
services, organization theory, account management, global account management
Tiivistelmä

Päkkilä, Timo
Techno-economic analysis of a voice service upgrade at the case company .
(Teknis-taloudellinen analyysi puhepalvelun kehitysprojektista kohdeyrityksessä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 81 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Chekurov, Alexander
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: internet-puhelut, puheliikenne, palvelun kannattavuus, SIP-protokolla, Total Cost of Ownership
VoIP, voice traffic, service profitability, Session Initiation Protocol, Total Cost of Ownership
Tiivistelmä

Ranta, Juha
Application layer switching with virtual HTTP/HTTPS server.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 112 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Litola, Juha
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sovellusprotokollat, reititys, HTTP, kuormantasaus, saavutettavuus, skaalautuvuus, virtualisointi
application layer switching, content-based routing, HTTP, load-balancing, high-availability, scalability, virtualization
Tiivistelmä

Rantala, Ville
Trust Origin and Establishment with JavaScript Applications.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - x + 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Jalkanen, Janne
Avainsanat: JavaScript, Web, tietoturva, käytettävyys
JavaScript, Web, security, usability
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100073.pdf  
Tiivistelmä

Rauhala, Heikki
Adoption of an agile methodology in product development product development projects.
(Agiilin metodologian käyttöönotto tuotekehitysprojekteissa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 73 (+12) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Kurkinen, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: diplomityö, ketterät, agiilit, ohjelmistokehitysmenetelmät, tuotekehitys, Scrum, XP, Lean
thesis, agile, agile methods, product development, Scrum, XP, Lean
Tiivistelmä

Rautopuro, Markus
Enhancing customer experience in data warehousing projects with testing in a small company.
(Asiakaskokemuksen parantaminen tietovarastointiprojekteissa testauksella pienessä yrityksessä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 137 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Arffman, Arto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: TPI, SPI, asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, tietovarasto, tietovarastointi, liiketoimintatiedon hallinta, testausprosessin parannus, testaus
TPI, SPI, customer satisfaction, customer experience, data warehouse, business intelligence, test process improvement, testing, data warehousing
Tiivistelmä

Ren, Hai
Implementing a Web based phone simulator.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Ärmänen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SMS, Kannel, MVC design pattern, Ajax, Web application

Rommel, Kaisa
SOA Roadmap: Migration path to service-oriented architecture.
(SOA Roadmap: Siirtymäpolku palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 84 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Hiekkanen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SOA, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, siirtymäpolku SOA:n
SOA, service-oriented architecture, migration to SOA, SOA roadmap
Tiivistelmä

Ruonala, Pauli
SMSC-rajapintasimulaattori tekstiviestipalvelun testauksessa.
SMSC interface simulator for testing SMS applications.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - [8] + 74 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Ärmänen, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tekstiviesti, tekstiviestisovellukset, tietoliikennesimulaattori, säikeet, Kannel, GSM
short message service, SMS applications, simulator, threads, Kannel, GSM
Tiivistelmä

Ruotsalainen, Sami
The struggle with innovation implementation: a case study of new technology implementation in the construction industry.
(Uuden teknologian implementointi rakennusalalla prosessien kehitysnäkökulmasta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - 90 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Hirvensalo, Antero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: innovaation implementointi, integrointi, rakennusalan dynamiikka, prosessien kehittäminen
innovation implementation, integration, construction industry dynamics, process development
Tiivistelmä

Rutila, Juho
Extendable architecture for operational analysis tool Sandis.
(Laajennettava arkkitehtuuri operaatioanalyysityökalu Sandikselle )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 56 (+20) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Lappi, Esa; Åkesson, Bernt
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistoarkkitehtuuri, ajonaikainen laajennettavuus, add, atam
software architecture, runtime configuration, add, atam
Tiivistelmä

Räihä, Mika
Porting WebKit browser to Symbian OS - using POSIX libraries in UIQ.
(WebKit-selainmoottorin tuonti Symbian-järjestelmään - käyttäen POSiX-kirjastoja UIQ:ssa)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009.
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Huttunen, Arho
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: WebKit, POSIX, Symbian, UIQ, P.I.P.S.
WebKit, POSIX, Symbian, UIQ, P.I.P.S.

Saarinen, Aki
Concurrency control in group editors: Case study in a product backlog tool.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (8+) 78 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindström, Jukka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, Scrum, Product Backlog, CSCW, reaaliaikaiset työryhmäohjelmistot, Operational Transformations
agile, Scrum, Product Backlog, CSCW, real-time group editing, Operational Transformations
Tiivistelmä

Saha, Sumanta
OBSAI interoperability in multi-vendor WiMAX base station architecture .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (14+) 95 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Maguire, Gerald Q. Jr. ;  ohjaaja: Mikkonen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: OBSAI, RP3, RP3-01, WiMAX, LTE, base station
Tiivistelmä

Saksela, Henrik
Deriving software requirements from process models.
Härledning av krav för programvara ur processmodeller.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: requirements engineering, process modeling, systems analysis
kravhantering, processmodellering, systemanalys

Salminen, Timi
Development of travel agency online service.
(Matkatoimiston verkkopalvelun kehittäminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 97 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski. Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: matkatoimisto, verkkopalvelu, dynaaminen paketointi
travel agency, online service, internet booking engine, dynamic packaging
Tiivistelmä

Sandberg, Magnus
Implementing a distributed database system in the data access layer.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 60 (+11) s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Anderson, Lasse
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: distributed database, relational database, replication, SQL, load-balancing, update model, data access layer
distribuerad databas, relationsdatabas, replikation, SQL, belastningsbalansering, uppdateringsmodell, dataåtkomstlager
Tiivistelmä

Santolalla, Oscar
Implementation of IS-IS Extensions for routed end-to-end Ethernet.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 85 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Holopainen, Visa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IS-IS, RE2EE, Internet, Ethernet, Quagga

Sassi, Ari
Zigbee-teknologia ja sen oppilaitoskäyttöön tähtäävät sovellukset.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2009. - [6] + 58 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Welin, Matti
Avainsanat: likiverkot, Zigbee, Bluetooth, Atmel MAC, AT86RF230
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2009/urn100112.pdf  
Tiivistelmä

Sharma, Pranav Kumar
Short-lived certificates as a mobile authentication method.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 69 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Probst, Christian ;  ohjaaja: Mikkonen, Henri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PKI, authentication, X 509 certificates, mobile signature, smart card, SATSA

Siilasmaa, Risto
Creating Sustainable Competitive Advantages Through the Discovery of Disruptive Opportunities in the Software Business.
(Kestävien kilpailuetujen luominen ohjelmistoliiketoiminnassa käänteentekeviä tilaisuuksia hyödyntämällä)
Diplomityö, TKK / Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma, 2009. - 82 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Laamanen, Tomi
Työ sijaitsee: TU
Avainsanat: kestävä kilpailuetu, käänteentekevä innovaatio, käänteentekevä tilaisuus, lukitseminen, kannibalisointi, resurssipohjainen näkemys, dynaamiset taidot
sustainable competitive advantages, disruptive innovations, disruptive opportunities, lock-in, cannibalization, resource based view, dynamic capabilities
Tiivistelmä

Singh, Gurvinder
Detection of intermediatry hosts trough TCP latency propagation.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 101 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Mjølsnes, Stig F.; Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Willassen, Svein Y.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: network security, stepping-stone detection, manual intrusion detection, tor usage detection, spam detection and digital forensics investigation
Tiivistelmä

Singh, Kuldeep
An investigation of spam filter optimality; based on Signal Detection Theory.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 60 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Kure, Øivind; Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Jøsang, Audun
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: spam, e-mail, filters, tradeoffs, effectiveness, tuning, utility, optimality, Signal Detection Theory, SDT, efficiency

Ståhlberg, Markus
Using mobile couponing to drive consumers towards the purchase decision .
(Mobiilikuponkien hyödyntäminen kuluttajien ostopäätösten lisäämiseksi)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 70 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiilikupongit, mobiili kuponkimarkkinointi, mobiili kuponkiprosessi, kuponkimarkkinointi, kupongit, mobiilimarkkinointi, mobiili, markkinointi, promootiot, markkinoinnin tavoitteet, case-esimerkit, clearing, kuluttajatutkimus
mobile coupons, mobile couponing, mobile couponing process, coupons, couponing, mobile marketing, mobile, marketing, promotions, marketing objectives, cases, clearing, consumer research, purchase decisions
Tiivistelmä

Söderblom, Kristian
Instruction level power estimation for a Digital Signal Processor.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2009. - (8+) 95 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energiamalli, energia-estimointi, energiankulutus, sulautetut järjestelmät, digitaalinen signaaliprosessori, DSP, TMS320C55x
energy model, energy estimation, energy consumption, embedded software, digital signal processor, DSP, TMS320C55x
Tiivistelmä

Tamrakar, Sandeep
Study of TCP friendliness of CEAS routing system in comparison with Distance Vector Routing and Link State Routing.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (14+) 99 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Helvik, Bjarne E. ;  ohjaaja: Wittner, Otto J.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: TCP performance, CEAS ant based routing
Tiivistelmä

Tanner, Timo
Enterprise Application Integration and Semantic Web.
(Järjestelmäintegraatio ja Semanttinen web)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (17+) 68 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kangasharju, Jaakko; Tähtinen, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: järjestelmäintegraatio, Semanttinen Web, palveluarkkitehtuuri, ontologiat, RDF
Enterprise Application Integration, Semantic Web, service oriented architecture, ontologies, RDF

Terho, Ilkka
The methodologies of service-oriented software development.
(Palvelukeskeisen ohjelmistokehityksen menetelmät)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 65 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Hiekkanen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: SOA, palveluarkkitehtuuri, ohjelmistokehitys
SOA, service-oriented architecture, software development
Tiivistelmä

Tervo, Ville
Optimizing Bluetooth File Transfer in Mobile Linux Device.
(Kannettavan Linux-pohjaisen laitteen Bluetooth-tiedostonsiirron optimointi)
Diplomityö, TKK / Koneenrakennustekniikan laitos, 2009. - 59 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Leminen, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Bluetooth, OBEX, L2CAP, Linux
Bluetooth, OBEX, L2CAP, Linux
Tiivistelmä

Toivonen, Aleksi
Usability testing of secure device pairing.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 84 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Gurtov, Andrei ;  ohjaaja: Karvonen, Kristiina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: parinmuodostus, käytettävyys, käytettävyystestaus, tietoturva, käytettävä tietoturva, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
pairing, usability, usability testing, security, usable security, user-centered design, human-computer interaction

Tyllinen, Mari
Käyttäjien osallistaminen ideointiin osana toiminnanohjausjärjestelmän konseptikehitystä.
Involving users in idea generation as part of concept development of an ERP system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (7+) 74 (+8) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ideointimenetelmät, käyttäjäyhteistyö, käyttäjäkeskeinen konseptikehitys, toiminnanohjausjärjestelmä
idea generation methods, user collaboration, user-centred concept development, enterprise resource planning systems
Tiivistelmä

Uusitalo, Eero Juho
Requirements engineering and acceptance testing as cooperating disciplines.
(Ohjelmistojen vaatimusmäärittely ja hyväksymistestaus toisiaan tukevina työlajeina)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - vi + 60 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Kauppinen, Marjo ;  ohjaaja: Komssi, Marko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: vaatimusmäärittely, hyväksymistestaus, ohjelmistotuotanto, ohjelmistotestaus, jäljitettävyys, testisuunnittelu
requirements engineering, acceptance testing, software engineering, software testing, test design, traceability
Tiivistelmä

Vainio-Kaila, Touko
Providing persistence for an existing three-tier Java application with a legacy relational database.
(Pysyvyyden toteuttaminen vanhaa relaatiotietokantamallia käyttävälle kolmikerrosarkkitehtuuriselle Java-ohjelmistolle)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (9+) 91 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Koitto, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: pysyvyys, Java, relaatiotietokannat, SQL, JDBC, kolmikerrosarkkitehtuuri, Hibernate, ORM
persistence, Java, relational databases, SQL, JDBC, three-tier architecture, rich client, Hibernate, ORM
Tiivistelmä

Valminen, Pasi
Sanitizing information on Nokia S60 3rd edition mobile phones.
(Tietojen tuhoaminen Nokian 3. sukupolven S60 matkapuhelimista)
Diplomityö, TKK / Teknillisen fysiikan laitos, 2009. - 49 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Talja, Ari
Työ sijaitsee: TFM
Avainsanat: Nokia, S60, 3.sukupolvi, tietojen tuhoaminen
Nokia, S60, 3rd edition, sanitize

Vanhanen, Anssi Olli Oskari
Application of the ITIL Framework: Case study of a university IT service center.
(ITIL-viitekehyksen soveltaminen: case-tutkimus yliopiston IT-palvelukeskuksesta)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 141 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Hiekkanen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ITIL, IT-palvelunhallinta, tapahtumanhallinta, prosessikehitys, yliopistojen IT, IT:n hallinnointi
ITIL, IT service management, incident management, process imrovement, university IT, IT governance
Tiivistelmä

Vuojärvi, Juha
Verkonvalvonta-ohjelmisto.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Tuominen, Hannu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: agentti, Apache, ICMP, hallinta-ohjelmisto, NetEye, NMS, Perl, RRDtool, SIM, SNMP, System Insight Manager, verkonvalvonta-ohjelmisto
agent, Apache, ICMP, NetEye, network management systems, NMS, Perl, RRDtool, SIM, SNMP, System Insight Manager
Tiivistelmä

Wallenius, Harri
Teollisuuskysely teollisuusrobottien käytöstä ja sovelluksista Lahden alueella.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (7+) 73 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: robotiikka, vapausaste, anturi, aistin, tarttuja, ohjelmointi, turvallisuus
robotics, degree of freedom, sensor element, sensor, gripper, programming, safety
Tiivistelmä

Wan, Tao
An evaluation of identities-locator split with legacy End-hosts and applications.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (12+) 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Komu, Miika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: HIP, TCP, IP, API, legacy, userspace, identity, locator

Wang, Lin
User Authentication in Mobile Broadcast Solution.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Kovacs, Oliver
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Mobile TV, MBS, OMA DRM, OMA Smartcard, CMLA, GBA, Bootstrapping

Westerdahl, Kennet
Verkkokirjautumisesta identiteetinhallintaan.
From net login to identity management.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - v + 85 + (14) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Hansén, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tunnistaminen, todentaminen, kertakirjautuminen ja identiteetin hallinta
identification, authentication, single sign-on and identity management
Tiivistelmä

Xia, Belle Selene
The leverage of service visibility in global procurement.
(Palvelun näkyvyys globaalisessa hankinnassa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 84 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Kortelainen, Ketty
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelun näkyvyys, globaalinen hankinta, liiketoiminnan tavoitteet
service visibility, global procurement, business goals
Tiivistelmä

Yang, Lu
Network Address Translator Traversal in Java.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2009. - [10] + 85 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Aura, Tuomas ;  ohjaaja: Knutsson, Björn
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: NAT, NAT Traversal, CSNT, TCP NAT Traversal

Yrjölä, Juhana
Remote monitoring and e-maintenance.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - (10+) 112 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Kangasharju, Jaakko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Axeda, etävalvonta, e-maintenance
Axeda, condition based maintenance, e-maintenance, intelligent support services, remote monitoring, remote product service
Axeda, fjärrövervakningssystem, e-maintenance
Tiivistelmä

Åhman, Markku
Medium access control of shared asynchronous serial communication in distributed fire detection and alarm systems.
(Väylänvarauksen hallinta jaetussa asynkronisessa sarjaliikenteessä hajautetuissa paloilmoittimissa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2009. - 101 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Oksanen, Kenneth
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: väylänvarauksen hallinta, paloilmoittimet, paloturvallisuus, palosuojelu, hajautetut järjestelmät
medium access control, fire detection, fire alarm systems, fire safety, fire protection, distributed systems

Diplomityöt vuodelta 2008

Ahola, Amos
Facilitating awareness in radically collocated software projects.
(Tietoisuuden edistäminen yhteensijoitetuissa ohjelmistoprojekteissa )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 61 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Niinimäki, Tuomas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietoisuus, työtila, ohjelmistokehitys, yhteensijoittaminen
awareness, workspace, software development, radical collocation
Tiivistelmä

Anderson, Lasse
Object-Oriented Data Access Layer.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 70 (+9) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Jakobsson, Mårten
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: object-orientated programming, database abstraction, data access layer, SQL, object-relational mapping, code reuse
objekt-orienterad programmering, databasabstraktion, SQL, objekt-relationell mappning, återanvändning av kod
Tiivistelmä

Arianfar, Somaya
Optimizing publish/subscribe systems with congestion handling.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Kure, Öivind ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: pub/sub, QoS, congestion handling, overload handling
Tiivistelmä

Autere, Aleksi
Exploring New IT Service Ideas in a Shared Application Development Service Center.
(Uusien IT palveluideoiden etsiminen jaetussa sovelluskehityspalvelukeskuksessa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - (11) + 98 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Olkkonen, Miko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IT-palvelut, nopea palvelukehitys, palveluideakartoitus, toimintatutkimus
IT service, rapid service development, service idea survey, action research
Tiivistelmä

Berg, Marko
IMS SIP application server state management in a conference service.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 60 (+19) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Haapala, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IMS, SIP, SIP-AS, konferenssipalvelu, tilanhallinta
IMS, SIP, SIP-AS, conference service, state management
Tiivistelmä

Bishaj, Blerta
Efficient Leap of Faith Security with Host Identity Protocol.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 59 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Komu, Miika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Host Identity Protocol, transport layer, TCP, Leap of Faith security

Blomberg, Mikael
User experience in mobile meeting point service development.
Användarupplevelsen för mobil Meeting Point tjänst utvecling.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 61 (+9) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Veijonen, Teppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: user experience, mobile service development, development process, cognitive walkthrough, user experience testing
användarupplevelse, mobiltjänst utveckling, utvecklingsprocess, kognitiv genomgång, användarupplevelse testande

Bosch i Creus, Gerard
Energy and power management in smartphones - Using application intent to reduce energy consumption.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 86 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Niska, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: energy management, power management, smartphones, framework
Tiivistelmä

Bryk, Harri
Eräiden kansallisten tietoturvaloukkauksia käsittelevien yksiköiden toiminnan vertailu ja hyvien käytäntöjen soveltaminen Viestintävirastossa .
Diplomityö, TKK / Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos, 2008. - 70 (+13) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Laine, Juha
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: CERT-FI, Viestintävirasto, FICORA, CERT, CSIRT, tietoturva, turvallisuus, tietoturvaloukkaus
Tiivistelmä

Chia, Pern Hui
Secure Software Installation via Social Rating.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 93 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Heiner, Andreas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: decentralized social networks, social rating, usable security, software installation

Dohogu, Hasan
CRM Procurement Process.
(Asiakkuudenhallintajärjestelmän hankintaprosessi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 123 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Ahopelto, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: 7D-malli, asiakasrekisteri, asiakkuudenhallinta, CRM, hankintalaki, hankintaprosessi, julkinen sektori, tietojärjestelmä, Suomen Kuntaliitto
7D model, The Association of Finnish Local and Regional Authorities, CRM, customer database, customer relationship management, information system, procurement process, public procurement act, Public Sector
Tiivistelmä

Egorkine, Artem
Beam Data Replication for Distributed Calculation Framework.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 88 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Kauppinen, Riikka; Arminen, Johannes
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: beam data, Eclipse, Distributed Calculation Framework, data replication, Subversion, radiotheraphy, treatment planning
Tiivistelmä

Eloranta, Lauri
Stakeholder identification in Service Oriented Architecture Projects .
(Sidosryhmien tunnistaminen palvelukeskeisissä arkkitehtuuriprojekteissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 73 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Hiekkanen, Kari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sidosryhmä, sidosryhmien tunnistus, SOA, SOA-projekti, palvelukeskeinen arkkitehtuuri
stakeholder, stakeholder identification, SOA, SOA project, service oriented architecture

Ergawy, Amr Ibrahim Ahmed
Privacy aware key establishment for publish/subscribe infrastructures in Ubiquitous environments.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 128 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: middleware, publish/subscribe, ubiquitous environment, privacy policy, encryption key establishment, secure group communication
Tiivistelmä

Fallenius, Mikko
Internationalization of Finnish small and medium-sized software companies.
(Suomalaisten pienten ja keskisuurten ohjelmistoyritysten kansainvälistyminen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 81 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Ahokas, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistoliiketoiminta, kansainvälistyminen, liiketoimintamalli, strategia, ohjelmistotuotanto
software business, internationalization, business model, strategy, software engineering
Tiivistelmä

Frisk, Tatu
Compact software framework for medical devices.
(Tiivis sovelluskehys lääketieteellisille laitteille)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 68 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Rantala, Börje
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: potilasvalvontamonitori, sulautettu järjestelmä, TCP/IP, tilakone
patient monitoring system, embedded system, TCP/IP, state machine
Tiivistelmä

Gerasimenko, Sergey
Seamless Remote Access to a Home Network - Design and Implementation of TLS VPN solution for Linux.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jaaski, Antti ;  ohjaaja: Fekete, Gabor
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: VPN, GRE, tunneling, TLS, DHPC, home network, multicast
Tiivistelmä

Hakkala, Heikki
Verkkosovellusten päästä-päähän-valvontaratkaisun tekninen toteutusmalli .
An implementation model for end-to-end surveíllance of network applications.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - ix + 90 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Karjalainen, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sovellushallinta, sovellusvalvonta, päästä-päähän valvonta, ITIL, muutoksenhallinta, Java EE, sovelluspalvelin, instrumentointi, agentti
application management, application performance monitoring, end-to-end management, ITIL, change management, Java EE, application server, instrumentation, agent

Haque, Abul Ahsan Md. Mahmudul
Interconnecting UPnP Home Network using Embedded Controller.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 71 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: home network, UPnP, embedded controller, SSL/TLS, control device, control point

Hartikainen, Jouni
Adoption of Agile Software Development from the Perspective of Organizational Change Theories.
(Ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien käyttöönotto organisaation muutosteorioiden näkökulmasta)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 90 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Rautiainen, Kristian; Virtaharju, Jouni
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterät menetelmät, ketterien menetelmien käyttöönotto, muutosteoriat, konsultointi, muutosagentti, konsultti
agile, agile methods, agile adoption, change theories, consultation, change agent, consultant
Tiivistelmä

Havu, Juha
Dynaamisen oliomallin suunnittelu ja toteutus.
Design and Development of a Dynamic Object Model.
Diplomityö, TKK / Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - 62, [2] s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Hagström, Dennis
Työ sijaitsee: S - 1 kpl
Avainsanat: dynaaminen oliomalli, suunnittelun ratkaisumallit, ASP.NET, C#, Microsoft SharePoint
dynamic object model, design patterns, ASP.NET, C#, Microsoft SharePoint
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2008/urn012048.pdf  
Tiivistelmä

Heikkilä, Ville
Tool support for development management in agile methods.
(Ketterän ohjelmistokehityksen hallinnan työkalutuki)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - vii + 118 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Vähäniitty, Jarno
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterä ohjelmistokehitys, projektinhallinta, ohjelmistokehityksen työkalutuki
agile software development, project management, software development tool support
Tiivistelmä

Heimonen, Marko
Televerkon käyttötietojen käsittelyprosessin valvonta.
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2008. - 86 + (3) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Leppänen, Pekka
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: televerkon käyttötiedot, käyttötietojen käsittelyprosessi, mediointi, valvonta
Tiivistelmä

Heiskanen, Tuomas
Merikarttojen syvyyskäyrien tuottamisen automatisointi - turvallisen navigointikäytön ehdoilla.
Automatic hydrographic contour line producing for safe navigation .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - xi + 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Mustaniemi, Rainer
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kartografia, merikartta, navigointi, turvallisuus, syvyysmalli, syvyyskäyrä, syvyysvyöhyke, syvyysalue, mallinnus, käyrälaskenta, yleistys, automaattinen, DEM, GRID, TIN, Rolling Ball
cartography, nautical chart, navigation, safety, depth model, depth contour, depth zone, depth area, modeling, contour extraction, generalization, automatic, DEM, GRID, TIN, Rolling Ball

Heiskari, Juho
Role of user involvement in software product development.
(Käyttäjän osallistumisen rooli ohjelmistotuotekehityksessä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 87 s. + (3) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Lehtola, Laura
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjän osallistuminen, vaatimusmäärittely, ohjelmistotuotanto
user involvement, requirements engineering, software engineering
Tiivistelmä

Huttunen, Markku
Developing an environmental data distribution system for near real-time applications.
(Ympäristödatan jakelujärjestelmän kehittäminen lähes reaaliaikaisille sovelluksille)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - T-76 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Kotovirta, Ville
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: OGC, SWE, SOS, ohjelmistoprosessi, arkkitehtuuri, validointi, verifiointi, ATAM, asiankäsittelymalli, talvimerenkulku, taktiikat, käyttötapaus, vaatimukset
OGC, SWE, SOS, software process, architecture, validation, verification, ATAM, workflow pattern, winter navigation, tactics, use case, requirements
Tiivistelmä

Jampathom, Cheevarat
P2PSIP security.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 114 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Jensen, Christian Damsgaard ;  ohjaaja: Koskela, Joakim
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2P, SIP, P2PSIP, HIP, VoIP, privacy

Jin, Zhihua
Visualization of Network Traffic to Detect Malicious Network activity .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 102 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Jiang, Yuming ;  ohjaaja: Knutsen, Morten; Oslebo, Arne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: security visualization, netflow, malicious activity detection
Tiivistelmä

Juntunen, Teppo Tapio
Problems in component identifier management - A case study in electronics manufacturing industry.
(Ongelmat komponenttinimikkeiden hallinnassa - tutkimus elektroniikkateollisuudessa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 78 (+1) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Borgman, Jukka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: nimike, komponenttikoodi, nimikkeiden hallinta, PDM, tiedon laatu, elektroniikkatuotanto
identifier, component code, identifier management, PDM, data quality, electronics manufacturing

Kallio, Eero Tuomas
Hyötypohjaisen ohjelmistokehityksen soveltaminen sosiaalialan organisaatioiden väliseen sähköiseen integraatio-operaattoritimintaan.
Applying value-based software engineering to electronic integration operator business between social service organizations.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 69 s. + (8) s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Markkula, Minna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sosiaaliala, hyötypohjainen ohjelmistokehitys, järjestelmäintegraatio, yritysten välinen integraatio, integraatio-operaattori
social services, value-based software engineering, information system integration, business-to-business integration, integration operator
Tiivistelmä

Kangas, Antti-Jussi
Context-Related Digital Rights Management in the Mobile Networks.
(Kontekstiriippuvainen digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta matkaviestinverkoissa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 84 + (10) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Pehrsson, Anssi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: DRM, mobiilisisältö, sisällönjakelija, palveluntarjoaja
DRM, mobile content, content provider, service provider

Kankaanpää, Hannu
Nest: A new language for interactive Web applications.
(Nest: Uusi ohjelmointikieli vuorovaikutteisille Web-sovelluksille )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 78 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Tarhio, Jorma
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Web-sovellukset, AJAX, sovellusaluekieli, jatkumot, HTML, kääntäjätekniikka
Web applications, AJAX, domain-specific language, continuations, HTML, compiler technology
Tiivistelmä

Kario, Janne
Portaalin suorituskykyä parantavien menetelmien vertailu ATAM-menetelmän avulla.
Evaluation of portal performance-enhancing techniques with ATAM.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 101 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kokkola, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: portaali, suorituskyky, ATAM
portal, performance, ATAM

Karlsson, Kimmo
Using custom tools in mobile game development.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 71 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi Lauri ;  ohjaaja: Hietala, Juhana
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiilipelit, J2NE, pelikehitys, pelikehitystyökalut
mobile games, J2ME, game development, game development tools
Tiivistelmä

Kauppinen, Antti
Virtuaalitukkukaupan terminaalin toiminnanohjausjärjestelmä.
Logistics system of a virtual wholesale terminal.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Soisalon-Soininen, Eljas
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: logistiikka, automaattinen raportointi, kauppamatkustajan ongelma, toiminnanohjausjärjestelmät, tietokantajärjestelmät
logistics, automatic reporting, travelling salesman problem, ERP, database systems
Tiivistelmä

Kettunen, Timo Johannes
Business value of network-based storage virtualization in small and medium sized organizations.
(Verkkopohjaisen tallennuksen virtualisoinnin liiketoiminta-arvo pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 117 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Kontio, Jyrki ;  ohjaaja: Seesto, Teppo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tallennuksen virtualisointi, tallennusverkko, liiketoiminta-arvo
storage virtualization, storage area network, business value
Tiivistelmä

Kinnunen. Kimmo
Syrup web application framework - client and server-side framework for high interaction web applivation.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (10) + 77 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Honkala, Mikko
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-sovelluskehitys, ohjelmistoarkkitehtuuri, sovelluskehys, HTML, JavaScript, vuorovaikutus
web applivation development, software architecture, HTML, JavaScript, user interaction
Tiivistelmä

Klinkmann, Henrik
Media Gateway user plane testing with TTCN-3 on a real-time operating system.
(Media Gateway siirtokerroksen testaus TTCN-3:lla reaaliaikakäyttöjärjestelmällä)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Arvonen, Teemu; Kämäräinen, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: TTCN-3, media gateway, käyttäjätason testaus, reaaliaikainen testaus, isäntä-/kohdetestaus, 3G
TTCN-3, media gateway, user plane testing, real-time testing, host-target testing, 3G

Koivikko, Jari
Asiakas-palvelinarkkitehtuuri - Suunnittelu- ja toteutusmenetelmät.
Client-server architecture - Design and implementation processes .
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (9+) 61 (+7) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: asiakas-palvelinjärjestelmä, hajautus, reiluus
client-server system, distributed, fairness
Tiivistelmä

Koponen, Juho
Agile release planning in a product backlog tool.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 85 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Pirttikoski, Oskari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Agile, ketterät menetelmät, release-suunnittelu, product backlog työkalu, SCRUM
Agile, Agile methods, release planning, product backlog tool, SCRUM
Tiivistelmä

Koponen, Lauri
Comparison of Linux user space and kernel post offices in DX 200 messaging.
(Linuxin käyttäjä- ja ydintilan DX 200 sanomanvälityksen postikonttoreiden vertailu)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - 63 (+12) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Bayr, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: DX 200, EMB, sanomanvälitys, Linux
DX 200, EMB, messaging, Linux
Tiivistelmä

Korenius, Kalle
Yrityssovellusten arkkitehtuurin ja ohjelmistoalustan kehitystarpeet ohjelmistoprojekteissa.
Requirements for enterprise application architecture and platform development in software projects.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 94 (+11) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: yrityssovellus, ohjelmistoarkkitehtuuri, ahjelmistoalusta, sovelluskehys, käyttöliittymä, eräkäsittely
enterprise application, software architecture, software platform, application framework, user interface, batch processing
Tiivistelmä

Koskela, Jussi
Suorituskykyisen palvelinrungon suunnittelu ja toteutus suuren pelaajamäärän verkkomoninpeliin.
The design and implementation of a high performance server framework for a large scale multiplayer online game.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - 80 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelimet, tietokonepelit, verkkosiirräntä, samanaikaisuus, synkronointi
servers, computer games, network input/output, concurrency, synchronization
Tiivistelmä

Koskinen, Emilia
Optimizing tactile feedback for virtual buttons in mobile devices.
(Virtuaalisten näppäinten tuntopalautteen optimointi mobiililaitteissa)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2008. - 95 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Silfverberg, Miika
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: kosketusnäytölliset mobiililaitteet, virtuaaliset näppäimet, haptiikka, tuntopalaute, käytettävyys, käytettävyystestaus
touchscreen mobile devices, virtual buttons, hapstics, tactile feedback, usability, usability testing
Tiivistelmä

Koskinen, Tomi
Securing a shared memory architecture in Symbian OS.
(Tietoturvan parantaminen jaetun muistin arkkitehtuurissa Symbian OS-alustalla)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 67 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Rosendahl, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: jaettu muisti, tietoturva, laatuvaatimus, Symbian
security, shared memory, quality attributes, Symbian
Tiivistelmä

Kotomäki, Jari
Kahden yliopiston IT-palveluintegraation synergiaedut.
IT integration synergies of two universities.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 63 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IT-integraatio, synergia, yhdistyminen, fuusio, yhteistyömallit
IT integration, synergy, merger, inter-firm cooperation
Tiivistelmä

Kuusikumpu, Katja
A configuration language for high availability frameworks.
(Kokoonpanon kuvauskieli korkean käytettävyyden sovelluksille)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 57 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Soisalon-Soininen, Eljas ;  ohjaaja: Karila, Eero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: klusteri, korkea käytettävyys, kuormantasaus, vahtikoira, valvonta, vikasietoisuus, XML
cluster, fault tolerance, high availability, load balancing, monitoring, watchdog, XML
Tiivistelmä

Käpynen, Arto
Processing identity information in federated single sign-on system.
(Identiteettitiedon käsittely federoidussa kertakirjautumisjärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 53 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Sederholm, Charles
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kertakirjautuminen, identiteetti, federointi
SSO, identity, federation
Tiivistelmä

Kääriäinen, Sakari
Denormalisoinnin vaikutus relaatiotietokannan kyselyjen suoritusaikaan tietovarasto-ympäristössä.
Effect of denormalization on data warehouse query performance.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 54 (+11) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Sarjakoski, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietokanta, relaatiotietokanta, normalisointi, denormalisointi, tietovarasto
database, relational database, normalization, denormalization, data warehouse
Tiivistelmä

Laakso, Tuukka
An evaluation of web application frameworks.
(Web-sovelluskehysten evaluointi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 54 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Niemi, Joni
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: web-sovellukehys, Java, AJAX, evaluointi, mittaus, mittari, työmäärä, web-sovelluskehitys, JavaServer Faces, Spring, Tapestry, Echo2
web application framework, Java, AJAX, evaluation, measurement, metrics, effort, web application development, JavaServer Faces, Spring, Tapestry, Echo2
Tiivistelmä

Lahti, Mika
Analysis of VoIP interconnection evolution.
(Analyysi VoIP-verkkojen yhteenliittymisen kehityksestä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 94 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari; Lindgren, Tommy
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Voice over IP, VoIP, yhteenliittyminen, yhdysliikenne
Voice over IP, VoIP, interconnection, peering
Tiivistelmä

Lehto, Tomi
Application-level real-time multimedia scheduling in heterogeneous distributed networks.
(Sovellustason reaaliaikainen multimedian aikatauluttaminen heterogeenisissa hajautetuissa verkoissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 117 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Hirvisalo, Vesa
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: aikatauluttaminen, multimedia, liukuhihnaperiaate, vikasietoisuus
scheduling, multimedia, pipeline, fault tolerance
Tiivistelmä

Leppä, Jari
Avoimen lähdekoodin tuotteiden hyödyntäminen sähköisessä asianhallinnassa.
Utilizing open source products in computer supported cooperative work.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 87 + ( 5 ) s. -
Oppiaine: Tietämystekniikka (T-93)
Valvoja: Syrjänen, Markku ;  ohjaaja: Koskinen, Karo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: avoin lähdekoodi, sähköinen asianhallinta, sisällönhallinta, metatieto, työnkulun ohjaus, portaali, sÄHKE, Alfresco, Liferay
open source, CSCW, ECM, metadata, workflow, portal, SÄHKE, Alfresco, Liferay
Tiivistelmä

Limon Garcia, Gabriela
IPSec performance analysis for large-scale Radio Access Networks.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 64 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: tarkoma, Sasu; Forssell, Gunnar
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IPSec, Radio Access Network, Iub

Lopperi, Lasse
Focusing software clustering on architectural quality.
(Ohjelmistoklusteroinnin kohdistaminen ohjelmistoarkkitehtuurin laatuun)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 79 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Laverty, Roman Mac
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: dataklusterointi, ohjelmistoklusterointi, ohjelmistoarkkitehtuuri, modulaarisuus, sykliset riippuvuudet
data clustering, software clustering, software architecture, modularity, cyclic dependencies
Tiivistelmä

Lötjönen, Miikka
An agile approach to software configuration management: A framework for designing and adopting an agile SCM process.
(Ketterä lähestymistapa ohjelmistokonfiguraation hallintaan: Malli ketterän konfiguraation hallintaprosessin suunnitteluun ja käyttöönottoon )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - ( 9 ) + 111 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Salin, Sari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistokonfiguraation hallinta, ketterät menetelmät, ohjelmistoprosessi, prosessin kehitys, projektinhallinta, ohjelmistotestaus
software configuration management (SCM), agile methods, software process, process improvement, project management, software testing, build management
Tiivistelmä

Mah, Firdaus
Evaluation of Secure User Plane for assisted GPS and Network based positioning on S60 devices.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (12+) 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lankinen, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: secure user plane, OMA, S60, symbian, assisted GPS, time-to-first-fix, network based positioning
Tiivistelmä

Malmi, Jani
A performance and scalability comparison of some open sourse based servlet containers.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 78 + (21) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Saikkonen, Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Servlet-säiliö, Tomcat, Jetty, suorituskykytestaus, työkuorma, benchmark
Servlet container, Tomcat, Jetty, performance testing, workload, benchmark
Tiivistelmä

Markkola, Anu
Preventing Spam in Internet Telephony - Implementation and Usability Evaluation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 82 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindqvist, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: internet-puhelut, VoIP, spämmi, HIP, CAPTCHA, käytettävyys, saavutettavuus
internet telephony, VoIP, spam, HIP, CAPTCHA, usability, accessibility
Tiivistelmä

Martikainen, Mikko
Applicability of user centered design to the design of business processes.
Diplomityö, TKK / Informaatioverkostojen tutkinto-ohjelma, 2008. - 82 (+3) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Naghian, Siamäk
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjäkeskeinen suunnittelu, liiketoimintaprosessi
user centered design, ucd, business process, business process reengineering, brp
Tiivistelmä

Mattila, Tommy
Access control in a web-based business management application.
Åtkomstkontroll i ett www-baserat system för företagsstyrning.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 97 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Kohonen, Oskar
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: access control, web application, role-based
åtkomstkontroll, behörighetsadministration, www, rollbaserad
Tiivistelmä

Maunula, Antti
The implementation of Building Information Modeling (BIM) - A process perspective.
(Rakennusten tietomallinnuksen käyttöönotto prosessinäkökulmaa soveltaen)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 83 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Hirvensalo, Antero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: rakennusten tietomallinnus, teknologian käyttöönotto, organisaatioiden välinen prosessienkehitys
Building Information Modeling (BIM), technology implementation, inter-organizational process development
Tiivistelmä

Mertanen, Juha Tapio
The factors affecting customer satisfaction in the sales and delivery phases of IT service projects.
(Asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät IT-palveluprojektien myynnissä ja tuotannossa)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 76 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Valtakoski, Aku
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: asiakastyytyväisyys, IT-palveluprojektit, ammatilliset palvelut, IT-palveluprojektien myynti, IT-palveluprojektien tuotanto
customer satisfaction, IT service projects, professional services, IT service sales, IT service delivery

Myllyniemi, Annu
Privacy for WLAN Discovery.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 76 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lindqvist, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: langaton lähiverkko, IEEE 802.11, WLAN, yksityisyys
wireless, IEEE 802.11, WLAN, Wi-Fi, privacy
Tiivistelmä

Mäki, Teemu
Utilizing server clustering techniques in a remote patient monitoring system: Architecture design and evaluation.
(Palvelinten klusterointimenetelmien soveltaminen potilaiden etämonitorointijärjestelmässä - arkkitehtuurin suunnittelu ja arvionti)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 84 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Kinnunen, Tero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelinten klusterointi, skaalautuvuus, saatavuus, JGroups
server clustering, scalability, availability, JGroups
Tiivistelmä

Mäkinen, Juho
Tuning DNA fragment assembly algorithms.
(Tehostettu DNA fragmenttien liittämisalgoritmi)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 55 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Tarhio, Jorma
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: DNA-palasten yhdistely, DNA-sekventointi, hahmonhaku, merkkijonograafit, sekvenssin rekonstruktio
fragment assembly, DNA sequencing, pattern matching, string graph, sequence reconstruction
Tiivistelmä

Mäkinen, Lauri
NAT Traversal in Cellular Networks.
(NAT:n läpäisy matkapuhelinverkoissa)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (10) + 79 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Ylinen. Heikki
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: matkapuhelinverkko, mobiili, NAT:n läpäisy, palomuuri, vertaisverkko
cellular network, firewall, mobile, NAT traversal, peer-to-peer network
Tiivistelmä

Ngo, Long
Extending a universally composable cryptographic library.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (9) + 77 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Laud, Peeter
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: justifying Dolev-Yao model, universally composable, cryptographic library, homomorphic encryption

Nguyen Hoang, Long
Secure Roaming with Identity Metasystems.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (8) + 80 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Laud, Peeter ;  ohjaaja: Laitinen, Pekka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: identity metasystem, mobility, roaming management, design, security, human factors
Tiivistelmä

Niinistö, Juha
Designing a mobile game menu system.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (8) + 73 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Lehtinen, Tuomo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: J2ME, Java ME, mobiilipelit, valikot, valikkoeditori
J2ME, Java ME, mobile games, menu, menu editor
Tiivistelmä

Nylund, Janne Markus
Increasing customer lifetime value by sales management.
(Asiakkuuden aika-arvon kasvattaminen myynnin johtamisen keinoin )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 110 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Ahokas, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: strateginen markkinointi, asiakkuuden aika-arvo, myynnin johtaminen, ohjelmistoliiketoiminta
strategic marketing, customer lifetime value, sales management, software business
Tiivistelmä

Nyman, Jan Axel
Product data gathering using a distributed software architecture and product embedded information devices.
(Tiedon kerääminen tuotteista hajautetun ohjelmiston ja tuotteisiin sulautettujen tiedonkeruujärjestelmien avulla)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - vi + 65 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Främling, Kary
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: hajautetut järjestelmät, sulautetut järjestelmät, päätelaiteäly, tuoteagentit, älykkäät tuotteet
distributed systems, embedded systems, machine-to-machine communications, product agents, intilligent products
Tiivistelmä

Ocafia, David
P2P Media Delivery.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (7) + 54 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Savolainen, Petri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: BitTorrent, windowing bittorrent, peer-to-peer, multimedia, video-on-demand, planetlab

Palmen, Tomi
Comparison of Java-based Open Source Web Content Management Systems.
(Java-pohjaisten avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmien vertailu)
Diplomityö, TKK / Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, 2008. - 85 (+12) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Jaloluoma, Lasse
Työ sijaitsee: S 2 kpl
Avainsanat: web-sisällönhallinta, CMS, avoin lähdekoodi
web-content management, CMS, open source
Tiivistelmä

Palmila, Petri
Muutoshallinnan kehitys IT-palveluyrityksessä.
Development of change management for IT service company.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 81 + (4) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Jyväkorpi, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: IT-palvelunhallinta, ITIL, muutoshallinta
IT service management, ITIL, change management
Tiivistelmä

Partanen, Teemu
Prerequisites for successful software maintenance and a reference model of the maintenance processes.
(Esiehdot menestyksekkäälle ohjelmistojen ylläpidolle ja ylläpidon prosessien referenssimalli)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 76 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Kesäniemi, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistoylläpito, ylläpitoprosessit, prosessireferenssimalli
software maintenance, maintenance processes, process reference model
Tiivistelmä

Parviainen, Kasper
Comparing memeory-based data structures to conventional relational databases in terms of speed, memory usage, concurrency capabilities and simplicity of implementation.
(Keskusmuistin varaisten tietorakenteiden vertailu perinteisiin releetiotietokantoihin nopeuden, muistin käytön, rinnakkaisajo-ominaisuuksien ja toteutuksen yksinkertaisuuden perusteella )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 52 (+8) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Malmi, Lauri
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobiili Internet, mobiili web, päätelaitetunnistus, hakupuu, trie-rakenne, hajautustaulukko, relaatiotietokanta, Java
mobile Internet, mobile web, terminal device detection, search tree, search trie, hash table, relational database, Java
Tiivistelmä

Plathan, Antti
Sähköisten maksujärjestelmien menestystekijät kuluttajan näkökulmasta .
The success factors of electronic payment systems from a consumer's perspective.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 124 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: sähköinen maksaminen, elektroniset maksujärjestelmät, kuluttaja, loppukäyttäjä, käytettävyys, käyttöarvo, hyväksyntä, hyväksyminen, mobiili, matkaviestintä, ohjelmisto, tietotekniikka, järjestelmä
electronic payment systems, payments, customer, end-user, usability, value, acceptance, mobile, software, information technology, system, mobile commerce
Tiivistelmä

Poropudas, Liina
Use of magazines; a contextual study in Finland.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 78 s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Kuoppala, Hannu; Seisto, Anu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käyttäjäkokemus, käytettävyys, aikakauslehdet, käyttökonteksti
user experience, usability, magazines, context of use
Tiivistelmä

Pu, Fan
Data warehousing - A technology overview and implementation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 92 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Lindholm, Mika
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: data warehousing, data modelling, ETL, MPP, data staging, parallel database system, PostgreSQL

Qu, Tianmin
Mobile device firmware update over the air validation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 80 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Karjala, Jari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: firmware update, FOTA, OMA DM, FUMO

Rajanen, Mika
Yhteentoimivuutta ja toiminnan tehostamista tietotekniikan arkkitehtuureilla.
IT architectures for improved interoperability and operations.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (10) + 91 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Jukka Antti ;  ohjaaja: Karakorpi, Tuomo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: kokonaisarkkitehtuuri, palvelukeskeinen arkkitehtuuri, TOGAF, integraatio
enterprice architecture, EA, service oriented architecture, SOA, TOGAF, integration
Tiivistelmä

Ramos, Edgar J.
Analysing the media control interfaces and mobile media gateway for the Ip Multimedia System (IMS).
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 100 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Camarillo, Gonzalo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: media, control, IMS, Mp, Mr, MGW, MRFP, MRFC, MRF
Tiivistelmä

Reuben, Jenni Susan
Implementation Analysis of Trusted Network Connect to Ensure Endpoint Integrity and Security.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (14) + 123 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: Network Access Control, Trusted Network Connect, integrity, security
Tiivistelmä

Roitto, Niklas
Software as a service acquisition process: critical success factors.
(Ohjelmistovuokrauksen hankintaprosessi: kriittiset menestystekijät )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 56 s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Valtakoski, Aku
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelmistovuokraus, ohjelmistohankinta
software as a service, software acquisition
Tiivistelmä

Räisänen, Reetta
Ohjelmiston ylläpidon raportointi.
Software maintenance reporting.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 92 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Kymäläinen, Leena
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mittaaminen, mittari, GQM, ohjelmiston ylläpito
measurement, software metrics, GQM, software maintenance
Tiivistelmä

Saari, Tuomas
Improving build and integration process in large and distributed projects with frequent deliveries.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 59 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Irmola, Janne
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: konfiguraatiohallinta, käännös ja integraatioympäristöt
configuration management, build and integration, build engineering

Saastamoinen, Marko
Arvioijan kokemuksen vaikutus käytettävyyden asiantuntija-arviointiin .
The effect of evaluator expertise in usability expert evaluation .
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 98 s. + ( 8 ) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Kuoppala, Hannu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyys, käytettävyyden arvionti, asiantuntija-arviointi, asiantuntijuus
usability, usability evaluation, evaluation, expert evaluation, expertise
Tiivistelmä

Salinas, Arturo
Interworking between P2PSIP and IMS.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 87 s. + (20) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Hautakorpi, Jani
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: P2PSIP, IMS, hajautettu Presence-palvelu, DHT, DECICOM
P2PSIP, IMS, distributed Presence service, DHT, DECICOM

Sarakorpi, Aino
Palvelutuotteen modulointiprosessi verkostossa - CASE: hoiva-, koti- ja asumispalvelut.
The Modulisation process of service products in networked environment - CASE: care and housing services.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 106 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Haho, Päivi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: palvelut, kehittäminen, prosessi, modulointi, hoivapalvelut, kotipalvelut, asumispalvelut
services, development, processes, modularity, care services, housing services
Tiivistelmä

Schrey, Tapio
In the pursuit of intelligence - Developing the Business Intelligence process of a Finnish public listed property development and construction company.
(Tietoa etsimässä - suomalaisen pörssilistatun kiinteistökehitys- ja rakennusyrityksen business intelligence prosessin kehittäminen)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - 93 s. -
Oppiaine: Telecommunications management (T-124)
Valvoja: Smeds, Riitta ;  ohjaaja: Kärnä, Matti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: liiketoimintainformaatio, informaatio, BI
business intelligence, BI, information, single-case study
Tiivistelmä

Selen, Kristian
Evaluation of performance enhancing proxies in a global network.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - (11) + 103 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lundberg, Harald
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PEP, välittäjä, sovelluskiihdytys, verkkoviive, TCP
performance enhancing proxy, middlebox, latency reduction, TCP optimization
Tiivistelmä

Semenov, Alexei
Mobile game testing in the evolving market.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (12) + 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Lehtinen, Tuomo
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: pelien testaus, laadun varmistus, mobiilipelit, J2ME, moninpeli
game testing, quality assurance, mobile games, J2ME, multiplayer

Seppälä, Antti
Information security and integrity in patient monitoring system.
(Tiedon turvallisuus ja eheys potilasmonitorointijärjestelmässä)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 89 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Repo, Risto
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tieto, eheys, turvallisuus, luotettavuus, potilasmonitorointi, Linux
security, integrity, confidentiality, information, Linux, patient monitoring, software

Stolt, Dennis Zacharias
A model for selecting approach to business intelligence offering based on customer readiness and capabilities.
En modell för att baserat på kundens egenskaper och färdigheter välja tillvägagångssätt för affärsunderrättelseerbjudande.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 84 s. + (3) s. -
Oppiaine: Ohjelmistoliiketoiminta (T-128)
Valvoja: Autere, Jussi ;  ohjaaja: Hurtta, Kim
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: business intelligence, sales, approach, success factors
business intelligence, försäljning, tillvägagångssätt, framgångsfaktorer

Stålnacke, Kimmo
Avoimen lähdekoodin integraatioalustojen vertailu ja soveltuvuus suljetun lähdekoodin tuotteen vaihtoehdoksi.
Comparison of open source integration software and its suitability as an option to proprietary sofyware.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 95 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Hämäläinen, Matti ;  ohjaaja: Poikonen, Tero
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: järjestelmäintegraatio, ESB, avoin lähdekoodi
enterprise application integration, EAI, ESB, open source
Tiivistelmä

Suba, Filip
Security in Applications of Internet Identification and Authorization Standards.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (7) + 93 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu; Sjödin, Peter ;  ohjaaja: Gurp, Jilles van
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: authentication, authorization, decentralized, multi-service, extension, redirect, identity, security, attack
Tiivistelmä

Syd, Ossi
Avoimen lähdekoodin prosessikoneiden vertailu.
Comparison of open source workflow management systems.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (7+) 107 s. -
Oppiaine: Tietotekniikka (T-86)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Huhtala, Elina
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: prosessikone, prosessimallinnus, avoin lähdekoodi, vertailu
workflow management system, process modelling, open source, comparison
Tiivistelmä

Taherkhani, Ahmad
Static program analysis for recognizing sorting algorithms.
(Ohjelman staattinen analyysi lajittelualgoritmien tunnistamiseksi )
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - vii + 91 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Malmi, Lauri ;  ohjaaja: Korhonen, Ari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ohjelman analyysi, staattinen ohjelman analyysi, ohjelman tunnistus, lajittelualgoritmit
program analysis, atatic program analysis, program recognition, sorting algorithms
Tiivistelmä

Tallqvist, Tuomas
Automatisaation etujen analysointi liiketoiminnan ennustamispalvelun taustatoiminnoissa.
Analyzing the Benefits Achieved by Automatization of Back-End Functions in Business Forecasting Service.
Diplomityö, TKK / Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma, 2008. - 85 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Sauhke, Jani
Työ sijaitsee: S - 1 kpl
Avainsanat: ajastus, automatisointi, Jboss, J2EE, EJB ajastuspalvelu
scheduling, automatization, J2EE, Jboss, EJB timer service
Elektroninen julkaisu   http://lib.tkk.fi/Dipl/2008/urn011907.pdf  
Tiivistelmä

Tamvada, Jagannatha Haritash
Techno-economic analysis of interconnected digital home networks.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 72 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Knapskog, Svein J. ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: home network, digital home, deployment scenario, I-Box, marketing channels
Tiivistelmä

Tan, Miaoqing
Real-time service migration for Voice over Internet Protocol services protocol.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 82 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Arjona, Andres
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: service migration, session mobility, personal mobility, service discovery, SIP, VoIP

Tanabe, Saiki
Shared design and collaborative agile software design tool.
(Jaettu suunnittelu ja yhteistyölähtöinen ketterä ohjelmistosuunnittelutyökalu)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 66 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: jaettu suunnittelu, ohjelmistoarkkitehtuuri, ketterä mallinnus, luonnossuunnittelu, yhteistyö ohjelmistosuunnittelussa
shared design, agile modeling, architecture documentation, sketch design, collaborative software engineering
Tiivistelmä

Tanskanen, Mika
Organizing of faster release cycle - software development aspect.
(Nopeutetun tuotejulkaisuaikataulun organisointi - ohjelmistokehityksen näkökulma)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 109 + (11) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Lagus, Kirsi
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ketterät menetelmät, nopeutettu julkaisuaikataulu, organisointi, tuotejulkaisuprogram, ohjelmistokehitys
agile methods, faster release cycle, organizing, product release program, software development
Tiivistelmä

Teräs, Sampo
Teknillisen korkeakoulun matkahallintajärjestelmän käytettävyysselvitys .
Usability disquisition of travel management system of Helsinki University of Technology.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (7) + 95 + (11) s. -
Oppiaine: Käytettävyystutkimus (T-121)
Valvoja: Nieminen, Marko ;  ohjaaja: Nieminen, Mika P.
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: käytettävyys, käytettävyystutkimus, käyttäjätarve, käyttäjätyytyväisyys, matkahallinta, tietojärjestelmä, työprosessi
information system, travel management, usability, usability research, user need, user satisfaction, work process
Tiivistelmä

Tokola, Henri
Tietokannan sovellustason replikointi.
Database application-layer replication.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 61 (+10) s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Saikkonen, Heikki ;  ohjaaja: Jakobsson, Mårten
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: tietokanta, hajautettu järjestelmä, replikointi, mobiiliympäristö, rajoitettu toiminnallisuus
Tiivistelmä

Tuunanen, Miika
Hakkeen palakoon automaattinen mittaaminen.
Automatic measurement of the chip-sizes.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 63 s. -
Oppiaine: Ohjelmistotekniikka (T-106)
Valvoja: Tarhio, Jorma ;  ohjaaja: Tyrväinen, Jukka
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: hahmontunnistus, hakkeen palakoko, luokittelu, reunan etsintä, segmentointi, kynnystys, paksuuden määritys, kuvankaappaus
pattern matching, chip dimensions, classification, border tracing, segmentation, thresholding, determination of thickness, image capturing

Viinamäki, Jukka
Outsourcing software development of China: A case study.
(Tapaustutkimus ohjelmistokehityksen ulkoistamisesta Kiinaan)
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 94 s. + (10) s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Männistö, Tomi ;  ohjaaja: Merovuo, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: ulkoistaminen, ohjelmistokehitys, Kiina
outsourcing, offshoring, software development, China

Virtanen, Esa
A distributed certificate repository and security module.
(Hajautettu varmennetietokanta ja tietoturvamoduuli)
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (11) + 64 s. + (12) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Suoranta, Sanna
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: PKI, tunnistaminen, oikeuttaminen
PKI, authentication, authorization

Vuoti, Janne
Choosing a design for legacy protocol implementation.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 62 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu ;  ohjaaja: Tähtinen, Sami
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: integraatio, tilakone, protokolla, PATU, Analytic Hierarhic Process, OTSO, toteutuksen arviointi
integration, state machine, legacy protocol, PATU, Analytic Hierachic process, evaluation
Tiivistelmä

Xiao, Xi
User driven message filtering with publish/subscribe.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - (10) + 48 s. + (5) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: user-driven, message filtering, publish and subscribe, visualization, filtering module
Tiivistelmä

Xie, Xiaolei
An Authentication and Key Agreement Protocol for the UMTS Network.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - (12) + 66 s. -
Oppiaine: Tietoliikenneohjelmistot ja -sovellukset (T-109)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Tarkoma, Sasu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: authentication, 3GPP, AKA, UMTS
Tiivistelmä

Yao, Yanjun
Automated security proofs of secret shared protocols.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 60 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Willemson, Jan ;  ohjaaja: Ylä-Jääski, Antti
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: secret sharing schemes, multiparty computation, universal compostision, automated security proofs
Tiivistelmä

Zaitsev, Anna
Communication in multicultural projects; Practices and pitfalls.
(Kommunikaatio monikansallisissa projekteissa; Käytännöt ja karikot )
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - xi + 75 s. -
Oppiaine: Tietojenkäsittelyoppi (T-76)
Valvoja: Sulonen, Reijo ;  ohjaaja: Peltomäki, Tapio
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: monikansallinen, hajautettu, kansallinen kulttuuri, organisaatiokulttuuri, kommunikaatiokäytännöt, luottamus, suomalainen, intialainen, israelilainen
multinational, distributed, national culture, organizational culture, communication practices, trust, Finnish, Indian, Israeli
Tiivistelmä

Zhao, Hanbo
Emerging business models of the mobile Internet market.
Diplomityö, TKK / Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta, 2008. - 103 s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti; Hidell, Markus ;  ohjaaja: Hämmäinen, Heikki; Verkasalo, Hannu
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: mobile internet, revenue model, value network, two-sided market

Österlund, Pär
Business model development and strategic choices - the case of Site Logic.
Diplomityö, TKK / Tietotekniikan laitos, 2008. - 62 (+4) s. -
Oppiaine: Tietokoneverkot (T-110)
Valvoja: Ylä-Jääski, Antti ;  ohjaaja: Luukkainen, Sakari
Työ sijaitsee: T
Avainsanat: business model, business strategy, strategic choices, small company
affärsmodell, affärsstrategi, strategiska val, småbolag
Tiivistelmä